Schletter Logo

Privacybeleid.

1. Een overzicht van de gegevensbescherming

Algemene informatie    
De volgende informatie geeft u een gemakkelijk te navigeren overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u deze website bezoekt. De term ‘persoonsgegevens’ omvat alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming kunt u onze gegevensbeschermingsverklaring raadplegen, die wij onder dit exemplaar hebben opgenomen.

GEGEVENSREGISTRATIE OP DEZE WEBSITE

Wie is de verantwoordelijke voor de registratie van gegevens op deze website (d.w.z. de ‘verantwoordelijke voor de verwerking’)?    
De gegevens op deze website worden verwerkt door de beheerder van de website, waarvan de contactgegevens beschikbaar zijn onder de rubriek ‘Wettelijk verplichte informatie’ op deze website.

Hoe nemen we uw gegevens op?    
Wij verzamelen uw gegevens als gevolg van het delen van uw gegevens met ons. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn die u in ons contactformulier invult. Onze IT-systemen registreren automatisch andere gegevens wanneer u onze website bezoekt. Deze gegevens bestaan voornamelijk uit technische informatie (bijv. webbrowser, besturingssysteem of het tijdstip waarop de site werd benaderd). Deze informatie wordt automatisch opgenomen wanneer u deze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?    
Een deel van de informatie wordt gegenereerd om de foutloze terbeschikkingstelling van de website te garanderen, met inbegrip van de functie van de nieuwsbrief, het beantwoorden van contactaanvragen en de communicatie met de gebruiker. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikerspatronen te analyseren.

Welke rechten heeft u wat betreft uw informatie?    
U hebt het recht om op elk moment informatie te ontvangen over de bron, de ontvangers en de doeleinden van uw gearchiveerde persoonsgegevens, zonder dat u daarvoor een vergoeding hoeft te betalen. U heeft ook het recht om te eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd of uitgeroeid. Aarzel niet om contact met ons op te nemen op het adres dat vermeld staat in de rubriek ‘Informatie vereist door de wet’ op deze website als u vragen hebt over deze of andere kwesties met betrekking tot de bescherming van gegevens. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie. Bovendien hebt u onder bepaalde omstandigheden het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Voor meer informatie kunt u de gegevensbeschermingsverklaring onder ‘Recht op beperking van de gegevensverwerking’ raadplegen.

Analyse-instrumenten en instrumenten van derden    
De mogelijkheid bestaat dat uw surfpatronen statistisch worden geanalyseerd wanneer u deze website bezoekt. Dergelijke analyses worden voornamelijk uitgevoerd met cookies en met wat wij noemen analyseprogramma’s. In de regel worden de analyses van uw surfpatronen anoniem uitgevoerd, d.w.z. dat de surfpatronen niet naar u kunnen worden herleid. U hebt de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dergelijke analyses of u kunt de prestaties ervan voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Voor gedetailleerde informatie over de tools en over uw mogelijkheden om bezwaar te maken, kunt u onze gegevensbeschermingsverklaring hieronder raadplegen.

2. Hosting

Externe hosting    
Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (host). De persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de host. Deze kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, IP-adressen, contactverzoeken, metadata en communicatie, contractinformatie, contactinformatie, namen, toegang tot webpagina’s en andere gegevens die via een website worden gegenereerd. De host wordt gebruikt voor de uitvoering van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 punt b AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van onze online diensten door een professionele aanbieder (art. 6 lid 1 punt f AVG). Onze host zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om aan zijn prestatieverplichtingen te voldoen en om onze instructies met betrekking tot dergelijke gegevens op te volgen.

Uitvoering van een overeenkomst inzake de verwerking van contractgegevens    
Om de verwerking met inachtneming van de voorschriften inzake gegevensbescherming te garanderen, hebben wij met onze gastheer een contract voor de verwerking van bestellingen gesloten.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming    
De beheerders van deze website en haar pagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Daarom behandelen wij uw persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring. Wanneer u deze website gebruikt, wordt er een verscheidenheid aan persoonlijke informatie verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om u persoonlijk te identificeren. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel de informatie wordt verzameld. Wij adviseren u hierbij dat de overdracht van gegevens via het internet (d.w.z. via e-mailcommunicatie) vatbaar kan zijn voor veiligheidslekken. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Informatie over de verantwoordelijke partij (in de AVG de ‘controleur’ genoemd)    
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Schletter Solar GmbH    
Alustraße 1    
83527 Kirchdorf    
Duitsland    
Tel.: +49 8072 / 9191-0    
E-Mail: info@schletter-group.com    
Web: www.schletter-group.com

Schletter Invest GmbH    
Alustraße 1    
83527 Kirchdorf    
Duitsland    
Tel.: +49 8072 / 9191-0    
E-Mail: info@schletter-group.com

Schletter España S.L.    
Poligono Industrial Cañada de Praes C/ Pintores 23    
3191 Pilar de la Horadada (Alicante)    
Spanje    
Tel.: +34 96 676 7534    
E-Mail: info.es@schletter-group.com

Dr. Zapfe GmbH    
Alustraße 1    
83527 Kirchdorf    
Duitsland    
Tel.: +49 8072 / 9191-280    
E-Mail: info@ing-zapfe.de

De verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in zijn eentje of samen met anderen beslissingen neemt over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).

Aanwijzing van een functionaris voor gegevensbescherming, zoals bij wet voorgeschreven    
Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Dr. Georg F. Schröder, LL.M.    
Prannerstr. 1    
80333 München / Duitsland    
Tel.: +49-89 – 954 597 520    
E-Mail: georg.schroeder@legaldata.law

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van gegevens    
Een breed scala aan gegevensverwerkingstransacties is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt ook te allen tijde de toestemming die u ons al gegeven heeft intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele melding te sturen via e-mail. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverzameling voorafgaand aan uw herroeping.

Recht om in bijzondere gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens; recht om bezwaar te maken tegen rechtstreekse reclame (art. 21 AVG)    
IN HET GEVAL DAT GEGEVENS WORDEN VERWERKT OP BASIS VAN ART. 6 LID 1 PUNTEN E OF F AVG, HEEFT U HET RECHT OM OP ELK MOMENT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OP GROND VAN UW UNIEKE SITUATIE. DIT GELDT OOK VOOR EVENTUELE PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. OM DE RECHTSGRONDSLAG TE BEPALEN, WAAROP ELKE VERWERKING VAN GEGEVENS IS GEBASEERD, GELIEVE DEZE GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING TE RAADPLEGEN. INDIEN U EEN BEZWAARSCHRIFT INDIENT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET MEER VERWERKEN, TENZIJ WIJ IN STAAT ZIJN DWINGENDE BESCHERMINGSWAARDIGE REDENEN VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS AAN TE VOEREN, DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF INDIEN HET DOEL VAN DE VERWERKING HET OPEISEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN WETTELIJKE RECHTEN IS (BEZWAARSCHRIFT OP GROND VAN ART. 21 LID 1 AVG).    
INDIEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECTE RECLAME, HEEFT U HET RECHT OM OP ELK MOMENT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE RECLAME. DIT GELDT OOK VOOR DE PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERBONDEN IS MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 LID 2 AVG).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie    
Bij overtredingen van de AVG hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waar zij gewoonlijk hun woonplaats, werkplek of de plaats waar de vermeende overtreding heeft plaatsgevonden. Het recht om een klacht in te dienen is van kracht ongeacht andere administratieve of gerechtelijke procedures die als rechtsmiddel beschikbaar zijn.

Recht op gegevensdraagbaarheid    
U heeft het recht om te eisen dat wij de gegevens die wij op basis van uw toestemming automatisch verwerken of om een overeenkomst na te komen, aan u of een derde partij in een gebruikelijk, machinaal leesbaar formaat overhandigen. Als u de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking eist, zal dit alleen gebeuren als dit technisch haalbaar is.

SSL- en/of TLS-codering    
Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals aankooporders of vragen die u aan ons als website-exploitant voorlegt, maakt deze website gebruik van een SSL- of een TLS-coderingsprogramma. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door te controleren of de adresregel van de browser van ‘http://’ naar ‘https://’ overschakelt en ook door het verschijnen van het sloticoon in de browserregel. Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie over, rectificatie en uitroeiing van gegevens    
In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u het recht om op elk moment informatie te vragen over uw gearchiveerde persoonsgegevens, de bron en de ontvangers ervan en het doel van de verwerking van uw gegevens. U kunt ook het recht hebben om uw gegevens te laten corrigeren of uit te roeien. Als u vragen heeft over dit onderwerp of andere vragen over persoonsgegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op het adres dat vermeld staat in de rubriek ‘Informatie vereist door de wet’.

Recht om verwerkingsbeperkingen te eisen    
U heeft het recht om beperkingen op te leggen aan de verwerking van uw persoonsgegevens. Om dit te doen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat is vermeld in de sectie ‘Informatie vereist door de wet’. Het recht om een beperking van de verwerking te eisen is in de volgende gevallen van toepassing:

 • In het geval dat u de juistheid van uw door ons gearchiveerde gegevens zou betwisten, hebben we meestal enige tijd nodig om deze bewering te verifiëren. Gedurende de tijd dat dit onderzoek loopt, heeft u het recht om te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
 • Als de verwerking van je persoonsgegevens op onwettige wijze is/wordt uitgevoerd, heb je de mogelijkheid om de beperking van de verwerking van je gegevens te eisen in plaats van de verwijdering van deze gegevens.
 • Als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben en u deze nodig heeft om uw wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of te claimen, heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen in plaats van de uitroeiing ervan.
 • Als u bezwaar heeft gemaakt op grond van art. 21 lid 1 AVG, uw rechten en onze rechten zullen tegen elkaar moeten worden afgewogen. Zolang niet is vastgesteld wiens belang prevaleert, heeft u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.


Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – met uitzondering van de archivering ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of om wettelijke rechten op te eisen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen te beschermen of om zwaarwegende redenen van algemeen belang die door de Europese Unie of een lidstaat van de EU worden aangehaald.

Gegevensoverdracht
Wij dragen uw persoonlijke gegevens alleen aan derden over, wanneer:

 • u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming conform art. 6, lid 1, sub a) AVG hebt gegeven.
 • dit wettelijk toegelaten en volgens art. 6, lid 1, sub b) AVG vereist is voor het uitvoeren van een contractuele relatie met u of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen.
 • er een wettelijke verplichting bestaat voor de overdracht conform art. 6, lid 1, sub c) AVG. We kunnen wettelijk worden verplicht tot overdracht van gegevens aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld de belastingdienst, sociale verzekeringsinstellingen, ziekenfondsen, toezichthoudende instanties en wetshandhavingsinstanties
 • de overdracht conform art. 6, lid 1, sub f) AVG voor het waarborgen van legitieme belangen van het bedrijf en voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen nodig is en er geen reden is om aan te nemen dat u een hoger belang hebt bij het niet overdragen van uw gegevens.
 • wij conform art. 28 AVG bij de verwerking gebruikmaken van externe dienstverleners (zog. orderverwerkers), die verplicht zijn om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan.
  We maken gebruik van dergelijke dienstverleners op de afdelingen:

  • IT
  • Logistiek
  • Telecommunicatie
  • Verkoop
  • Marketing

Wij hebben het recht om persoonlijke gegevens in verband met een fusie, een overname, een reorganisatie, een verkoop van activa of een insolventieprocedure te delen, te verkopen of over te dragen. Dit privacybeleid geldt voor uw persoonlijke gegevens, die (vóór en na het afsluiten van een transactie) aan het nieuwe bedrijf worden doorgegeven of overgedragen.

Overdrachten naar derde landen    
Wanneer gegevens worden verwerkt in een land buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) (een ‘derde land’) of dit gebeurt in het kader van het gebruik van diensten van derden of de bekendmaking of doorgifte van gegevens aan derden, vindt dit alleen plaats indien dit noodzakelijk is om onze (pre)contractuele verplichtingen na te komen, op basis van uw toestemming (met passende gedetailleerde informatie hierover en een gespecificeerde opsomming van de afzonderlijke derde landen), op basis van een wettelijke verplichting of op basis van onze gerechtvaardigde belangen. Onder voorbehoud van wettelijke of contractuele toestemmingen verwerken wij de gegevens alleen in een derde land of staan wij de verwerking ervan alleen toe als aan de bijzondere vereisten van Art. 44 e.v. AVG zijn voldaan. De verwerking wordt daarom bijvoorbeeld uitgevoerd op basis van speciale garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een niveau van gegevensbescherming dat overeenkomt met dat van de EU of de naleving van officieel erkende specifieke contractuele verplichtingen (zogenaamde ‘modelcontractbepalingen’).

Houd er rekening mee dat het niveau van gegevensbescherming van dergelijke derde landen lager is dan het niveau van gegevensbescherming van de Europese Unie.    
De Schletter Group, waartoe ook de verantwoordelijke behoort, heeft kantoren in de volgende landen buiten de EU, zodat verwerking in deze landen mogelijk is:

Land: Turkije    
Zakelijk adres: Schletter Enerji ve Metal Malz.Üretim ve Paz.Tic.Ltd. Sti, Küçükbakkalköy Mah. Dereboyu Cad., No:3/A Brandium R5 Kat:16 D:99, 34750 Ataşehir / ISTANBUL / TURKIJE, info.de@schletter-group.com

Land: Zuid-Afrika    
Zakelijk adres: Schletter South Africa Pty. Ltd., Unit F4, Pinelands Business Park, New Mill Road, Pinelands 7430, SOUTH AFRICA (ZA), info.za@schletter-group.com

Land: Australië    
Zakelijk adres: Unit 4, 27 Williamson Road, NSW 2565 Ingleburn, AUSTRALIË, info.au@schletter-group.com

Land: China    
Zakelijk adres: Schletter (Shanghai) Solar Technology Co., Ltd., No.1201 Xingrong Road, Shanghai 201807, PR CHINA, info.cn@schletter-group.com

Land: Japan & Taiwan    
Zakelijk adres: Schletter Japan K.K.; Schletter Taiwan K.K., 4F Akasaka KTOWER, 1-2-7 Motoakasaka, Minato-ku Tokyo 107-0051, Japan, info.jp@schletter-group.com

Land: VS    
Zakelijk adres: Schletter NA, Inc., 11529 Wilmar Blvd, Charlotte, NC 28273, info.us@schletter-group.com

Voor zover persoonsgegevens naar deze landen worden overgedragen, heeft Schletter de standaard contractuele clausules voor de overdracht van gegevens geïmplementeerd. Voor meer informatie en om de standaard contractuele bepalingen te bekijken, kunt u contact opnemen met info@schletter-group.com.

Afwijzing van ongevraagde e-mails    
Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die worden gepubliceerd in combinatie met de verplichte informatie die moet worden verstrekt in de rubriek ‘Informatie die wettelijk verplicht is’ om ons promotie- en informatiemateriaal toe te sturen waar wij niet uitdrukkelijk om hebben gevraagd. De beheerders van deze website en de pagina’s daarvan behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van promotionele informatie, bijvoorbeeld via SPAM-berichten.

4. Registratie van gegevens op deze website

Cookies    
In sommige gevallen maken onze website en haar pagina’s gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Het doel van cookies is om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden opgeslagen. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde ‘sessiecookies’. Ze worden automatisch verwijderd na uw vertrek uit onze site. Andere cookies blijven gearchiveerd op uw apparaat totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij een volgend bezoek aan onze website. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen om ervoor te zorgen dat u elke keer dat er cookies worden geplaatst, wordt gewaarschuwd en om u in staat te stellen cookies alleen in specifieke gevallen te accepteren of om de acceptatie van cookies uit te sluiten voor specifieke situaties of in het algemeen en om de automatische verwijdering van cookies te activeren wanneer u uw browser sluit. Als u cookies deactiveert, kunnen de functies van deze website beperkt zijn. Cookies die nodig zijn voor het uitvoeren van de elektronische communicatietransactie of om bepaalde functies die u wilt gebruiken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies om de technische foutvrije en geoptimaliseerde levering van de diensten van de exploitant te garanderen. Indien een overeenkomstige overeenkomst is aangevraagd (bijvoorbeeld een overeenkomst voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 punt a AVG; de overeenkomst kan te allen tijde worden herroepen. Indien andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw browsingpatronen) moeten worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring apart behandeld.

Server logbestanden    
De aanbieder van deze website en zijn pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. De informatie bestaat uit:

 • Het type en de versie van de gebruikte browser
 • Het gebruikte besturingssysteem
 • Verwijzende URL
 • De hostnaam van de toegangscomputer
 • Het tijdstip van de serveraanvraag
 • IP-adres


Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Deze gegevens worden geregistreerd op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de technische foutvrije weergave en de optimalisatie van de website van de exploitant. Om dit te bereiken moeten er serverlogbestanden worden opgenomen.

Contactformulier    
Als u via ons contactformulier vragen aan ons stelt, worden de in het contactformulier verstrekte informatie en de daarin verstrekte contactgegevens door ons opgeslagen om uw aanvraag te behandelen en in het geval dat wij verdere vragen hebben. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming. De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 punt b AVG, indien uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of indien het noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (Art. 6 lid 1 punt f AVG) of op uw toestemming (Art. 6 Para. 1 punt a AVG) indien daarom is verzocht. De informatie die u in het contactformulier hebt ingevuld, blijft bij ons totdat u ons vraagt de gegevens te verwijderen, uw toestemming voor het archiveren van gegevens intrekt of wanneer het doel waarvoor de informatie wordt gearchiveerd niet meer bestaat (bijv. nadat we ons antwoord op uw aanvraag hebben afgerond). Dit doet geen afbreuk aan dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax    
Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek, inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, verzoek), door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw verzoek. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming. De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 punt b AVG, indien uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of indien het noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (artikel 6, lid 1, a AVG) en/of op onze legitieme belangen (artikel 6, lid 1, (f) AVG), aangezien wij een legitiem belang hebben bij de effectieve behandeling van aan ons gerichte verzoeken. De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt de gegevens te verwijderen, uw toestemming voor de opslag of het doel van de gegevensopslag te herroepen (bijv. na voltooiing van uw verzoek). Verplichte wettelijke bepalingen – met name wettelijke bewaartermijnen – blijven onverlet.

Registratie op deze website    
U heeft de mogelijkheid om u op deze website te registreren om gebruik te kunnen maken van extra websitefuncties. Wij gebruiken de door u ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van het betreffende aanbod of de betreffende dienst waarvoor u zich heeft geregistreerd. De vereiste informatie die wij bij de registratie vragen, moet volledig worden ingevuld. Anders wijzen we de registratie af. Om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen in de omvang van onze portefeuille of in het geval van technische wijzigingen, zullen wij het e-mailadres gebruiken dat tijdens het registratieproces is opgegeven. Wij verwerken de tijdens het registratieproces ingevoerde gegevens op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG). De gegevens die tijdens het registratieproces worden geregistreerd, worden door ons opgeslagen zolang u op deze website bent geregistreerd. Vervolgens worden deze gegevens gewist. Dit doet geen afbreuk aan de verplichte wettelijke bewaarplicht.

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)    
Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover dat nodig is voor de totstandkoming, de inhoudelijke organisatie of wijziging van de rechtsverhouding (gegevensinventarisatie). Deze acties worden ondernomen op basis van art. 6 lid 1 punt b AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele acties toestaat. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit nodig is om het gebruik van de diensten mogelijk te maken en om deze te factureren. De verzamelde klantgegevens worden bij de voltooiing van de opdracht of de beëindiging van de zakelijke relatie verwijderd. Dit doet geen afbreuk aan eventuele wettelijke bewaarmandaten.

5. Analysetools en reclame

a) Google Analytics    
Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door gebruikers mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar opgeslagen. Het opslaan van Google Analytics-cookies en het gebruik van dit analyse-instrument zijn gebaseerd op art. 6 lid 1 punt f AVG. De exploitant van deze website heeft een legitiem belang bij de analyse van gebruikerspatronen om zowel de online aangeboden diensten als de reclameactiviteiten van de exploitant te optimaliseren. Indien een overeenkomstige overeenkomst is aangevraagd (bijvoorbeeld een overeenkomst voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 punt a AVG; de overeenkomst kan te allen tijde worden herroepen.

IP-anonimisering    
Op deze website hebben we de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte hebben geratificeerd, voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Het volledige IP-adres wordt alleen in uitzonderlijke gevallen naar een van de servers van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten te genereren en om andere diensten aan de exploitant van deze website te leveren die verband houden met het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat in combinatie met Google Analytics van uw browser wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens waarover Google beschikt.

Browser plug-in    
U heeft wel de mogelijkheid om de archivering van cookies te voorkomen door relevante wijzigingen aan te brengen in de instellingen van uw browsersoftware. We moeten er echter op wijzen dat u in dit geval wellicht niet alle functies van deze website ten volle kunt benutten. Bovendien hebt u de mogelijkheid de registratie van de door de cookie gegenereerde en met uw gebruik van de website verbonden gegevens (inclusief uw IP-adres) door Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google te verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Bezwaar tegen de registratie van gegevens    
U heeft de mogelijkheid om de registratie van uw gegevens door Google Analytics te voorkomen door op de volgende link te klikken. Dit resulteert in het plaatsen van een opt out cookie, waardoor uw gegevens niet meer kunnen worden opgeslagen tijdens toekomstige bezoeken aan deze website: Opt out

Google Analytics    
Voor meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens door Google Analytics raadpleegt u de verklaring van Google over gegevensprivacy op: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Verwerking van contractgegevens    
Wij hebben een contractueel vastgelegde overeenkomst voor de verwerking van de gegevens met Google uitgevoerd en voeren de strenge bepalingen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig uit.

Demografische parameters die door Google Analytics worden verstrekt    
Deze website maakt gebruik van de functie ‘demografische parameters’ van Google Analytics. Het maakt het mogelijk om rapporten te genereren met informatie over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de website. De bronnen van deze informatie zijn zowel de door Google geplaatste advertenties met betrekking tot interesses als de door derden verkregen gegevens over bezoekers. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een specifiek individu. U hebt de mogelijkheid om deze functie op elk moment te deactiveren door relevante instellingen voor reclame in uw Google-account te wijzigen of u kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden, zoals uitgelegd in het hoofdstuk ‘Bezwaar tegen de registratie van gegevens’.

Archiveringsperiode    
Gegevens op gebruikers- of incidentniveau die door Google zijn opgeslagen en die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID’s of reclame-ID’s (bijv. DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID), worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Klik voor details op de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=nl

b) Google Tag Manager    
Wij gebruiken Google Tag Manager. Google Tag Manager is een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Tel: +353 1 543 1000, Fax: +353 1 686 5660 E-mail: support-deutschland@google.com (“Google”) waarmee marketeers websitetags kunnen beheren via één enkele interface.

Google Tag Manager implementeert alleen tags. Tags zijn kleine code-elementen op uw website die onder meer worden gebruikt om verkeer en bezoekersgedrag te meten, het effect van online reclame en sociale kanalen te meten, remarketing en targeting toe te passen en uw website te testen en te optimaliseren.

Dit betekent dat geen extra cookies worden gebruikt. Er worden geen persoonsgegevens verzameld. Google Tag Manager activeert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als een deactivering is uitgevoerd op domein- of cookieniveau – met name als u hebt gekozen voor de hierboven beschreven bezwaaroplossing voor Google Analytics of de juiste instellingen in uw browser hebt gemaakt – blijft deze van kracht voor alle trackingtags, zolang deze zijn geïmplementeerd met Google Tag Manager.

Voor meer informatie zie het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl   
Privacybeleid voor advertenties: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl.

c) Matomo

Wij gebruiken de tool Matomo om de bezoekersstroom op onze website te analyseren. Wij gebruiken de verzamelde gegevens en informatie onder meer om het gebruik van deze website te evalueren en te verbeteren.

Matomo is een webanalysedienst. Een webanalysetool verzamelt onder andere gegevens over van welke website u vandaan kwam (zogenaamde referrer), welke subpagina’s van onze website u hebt bezocht, wanneer en vanuit welke regio, of hoe vaak en hoe lang u een subpagina hebt bekeken. Daarnaast kunnen taalinstellingen op uw apparaat, het type apparaat, het klikpad op de pagina (muis- en scrollbewegingen) en bepaalde vooraf gedefinieerde acties (zogenaamde conversies) worden geregistreerd.

Om een dergelijke analyse van het websitegebruik mogelijk te maken, worden cookies op uw apparaat geplaatst. Wij slaan de aldus verzamelde informatie uitsluitend op onze servers in Duitsland op.

Wij gebruiken Matomo met de functie “Automatically Anonymize Visitor Ips” geactiveerd. Dit betekent dat de verzamelde IP-adressen worden afgekort (zogenaamde IP-masking). Een verwijzing naar specifieke personen kan zo worden uitgesloten. De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens met behulp van Matomo is uw toestemming volgens Art. 6 lid 1 punt a AVG.

Matomo is een open source-project. Meer informatie over gegevensbescherming vindt u op: https://matomo.org/privacy-policy/

6. Nieuwsbrief

Rapidmail    
Deze website maakt gebruik van Rapidmail voor het versturen van nieuwsbrieven. De provider is de rapidmail GmbH, Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg i.Br., Duitsland. Rapidmail diensten kunnen onder andere worden gebruikt om de verzending van nieuwsbrieven te organiseren en te analyseren. De gegevens die u invoert om u te abonneren op de nieuwsbrief worden gearchiveerd op Rapidmail-servers in Duitsland. Als u geen analyse via Rapidmail wilt toestaan, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Wij geven u een link om dit te doen in elk nieuwsbrief bericht. Bovendien kunt u zich ook afmelden voor de nieuwsbrief direct op de website.

Gegevensanalyse via Rapidmail    
Voor analytische doeleinden worden e-mails die via Rapidmail worden verstuurd, getagd met een zogenaamde ‘Tracking Pixel’, die verbinding maakt met de servers van Rapidmail zodra de e-mail wordt geopend. Hierdoor is het mogelijk om vast te stellen of er daadwerkelijk een nieuwsbrief e-mail is geopend. Met behulp van Rapidmail zijn we ook in staat om te bepalen of en welke links in het nieuwsbrievenbericht de ontvanger heeft geklikt. Alle in de e-mail geïntegreerde links zijn zogenaamde Tracking Links die ons in staat stellen om uw klikken te tellen. Voor meer details over de Rapidmail-analysefuncties kunt u deze link volgen: https://de.rapidmail.wiki/kategorien/statistiken/

Juridische grondslag    
De gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingstransacties die vóór uw herroeping hebben plaatsgevonden.

Opslagtermijn    
De gegevens die bij ons zijn gedeponeerd om u te kunnen abonneren op de nieuwsbrief, worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of de nieuwsbriefdienstverlener en worden verwijderd uit de distributielijst van de nieuwsbrief nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen, blijven onaangetast. Nadat u zich heeft afgemeld van de distributielijst van de nieuwsbrief, kan uw e-mailadres door ons of de nieuwsbriefdienstverlener worden opgeslagen in een zwarte lijst om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 punt f AVG). De opslag op de zwarte lijst is voor onbepaalde tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons rechtmatige belang. Voor meer informatie kunt u het reglement inzake gegevensbescherming van Rapidmail raadplegen op: https://www.rapidmail.de/datensicherheit

Uitvoering van een overeenkomst inzake de verwerking van contractgegevens    
We hebben een contract met Rapidmail uitgevoerd, waarin we Rapidmail vragen om de gegevens van onze klanten te beschermen en deze gegevens niet te delen met derden. U kunt dit contract bekijken onder de volgende link: eudsgvo-20191028_145415.pdf

7. Sollicitatie

Sollicitaties    
Wij bieden websitebezoekers de mogelijkheid om te solliciteren (bijv. via e-mail, via de post, door het online sollicitatieformulier in te vullen). Hieronder zullen wij u informeren over de omvang, het doel en het gebruik van de persoonsgegevens die van u worden verzameld in het kader van de sollicitatieprocedure. Wij verzekeren u dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens zal plaatsvinden in overeenstemming met de toepasselijke privacyrechten en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens altijd als strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld.

Reikwijdte en doel van de gegevensverzameling    
Als u bij ons solliciteert, verwerken wij de eventuele bijbehorende persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen tijdens sollicitatiegesprekken, etc.), als deze nodig zijn voor het nemen van een beslissing over de vestiging of een arbeidsverhouding. De rechtsgronden voor het bovenstaande zijn § 26 New AVG volgens Duits recht (Onderhandeling van een arbeidsrelatie), Art. 6 lid 1 punt b AVG (Algemene contractonderhandelingen) en – mits uw toestemming – art. 6 lid 1 punt a AVG. U kunt elke gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Binnen ons bedrijf worden uw persoonsgegevens alleen gedeeld met personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw sollicitatie. Indien uw sollicitatie leidt tot uw indiensttreding, worden de door u verstrekte gegevens gearchiveerd op grond van § 26 New AVG en art. 6 lid 1 punt b AVG voor de uitvoering van de arbeidsrelatie in ons gegevensverwerkingssysteem.

Gegevensarchiveringsperiode    
Indien wij niet in staat zijn om u een werkaanbieding te doen of indien u een werkaanbieding afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor om de gegevens die u op basis van onze legitieme belangen heeft ingediend (art. 6 lid. 1 punt f AVG) tot 6 maanden na het einde van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van de sollicitatie) te bewaren. Daarna worden de gegevens gewist en de fysieke aanvraagdocumenten vernietigd. De opslag dient met name als bewijs in geval van een juridisch geschil. Indien duidelijk is dat de gegevens na het verstrijken van de termijn van 6 maanden nodig zijn (bijvoorbeeld als gevolg van een dreigend of hangend juridisch geschil), zal de verwijdering pas plaatsvinden wanneer het doel voor de verdere opslag niet meer van toepassing is. Langere opslag kan ook plaatsvinden als u toestemming heeft gegeven (artikel 6 (1) (a) AVG) of als de wettelijke vereisten voor het bewaren van gegevens de verwijdering ervan uitsluiten.

Toelating tot de sollicitantenpool    
Als wij u geen baan aanbieden, kunt u zich wellicht aansluiten bij onze sollicitantenpool. In geval van toelating zullen alle documenten en informatie uit de sollicitatie worden overgedragen aan de sollicitantenpool om contact met u op te nemen in geval van een geschikte vacature. De toelating tot de sollicitantenpool is uitsluitend gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG). De indieningsovereenkomst is vrijwillig en heeft geen betrekking op de lopende sollicitatieprocedure. De betrokken persoon kan zijn overeenkomst te allen tijde herroepen. In dit geval worden de gegevens van de sollicitantenpool onherroepelijk gewist, mits er geen wettelijke redenen zijn voor opslag. De gegevens van de sollicitantenpool worden uiterlijk twee jaar na het verlenen van de toestemming onherroepelijk gewist.

8. Schletter Configurator

Onze Schletter Configurator is software voor onze klanten en groothandelaren en vereist vooraf registreren. De registratie dient voor legitimatie en activering van de gebruiker. De activering van het gebruikersaccount vindt plaats na registratie en bevestiging van het e-mailadres door onze medewerker. Hierbij worden de door u bij de registratie opgegeven gegevens verzameld. De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het activeren van de software. Wettelijke basis hiervoor is ons legitieme belang conform art. 6, lid 1, zin 1, letter f) AVG, om de voorwaarden voor het gebruik van onze software te controleren. De verzamelde gegevens worden voor geen ander doel dan ten behoeve van legitimatie verwerkt.

Wanneer gebruikers gegevens zoals klantinformatie in de vorm van een projectnaam in de software opslaan, wordt deze uitsluitend lokaal bij de betreffende gebruiker opgeslagen en niet aan ons overgedragen.

In onze software is de dienst Google Maps geïntegreerd, die het de gebruiker mogelijk maakt om zonne-installaties te plannen en te berekenen, door foto's van daken uit Google Maps als basis voor de berekening te gebruiken. In principe worden bij het gebruik van onze software geen gegevens aan Google Maps overgedragen. Alleen bij het verstrekken van adresgegevens worden deze aan Google Maps overgedragen, om het juiste adres op Google Maps weer te geven. Meer gegevens worden niet overgedragen. Uw gegevens worden verder niet doorgegeven aan derden.

De verzamelde gegevens worden verwijderd, wanneer ze niet meer nodig zijn voor de legitimatie van het gebruikersaccount of wanneer de gebruiker zijn account wil verwijderen. De gebruiker heeft bovendien te allen tijde de mogelijkheid om via zijn gebruikersaccount de van hem opgeslagen gegevens in te zien en te wijzigen. De verwijdering van het gebruikersaccount kan te allen tijde via het volgende adres worden gevraag: calculator@schletter-group.com

9. ONZE AANWEZIGHEID OP SOCIALE MEDIA

Gegevensverwerking door sociale netwerken    
Wij onderhouden openbaar toegankelijke profielen op sociale netwerken. Doorgaans analyseren sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, enz. uitvoerig uw gebruikersgedrag wanneer u hun websites of een website met geïntegreerde social media-inhoud (zoals like-buttons of reclamebanners) bezoekt. Wanneer een gebruiker een van onze aanwezigheden op sociale media bezoekt, worden talrijke verwerkingshandelingen in gang gezet die relevant zijn voor de gegevensbescherming. Concreet betekent dit het volgende:

Als u onze aanwezigheid op sociale media bezoekt terwijl u bent ingelogd op uw sociale media-account, kan de exploitant van het sociale mediaportaal uw bezoek aan onze aanwezigheid op sociale media koppelen aan uw gebruikersaccount. Uw persoonsgegevens kunnen echter ook worden verzameld wanneer u niet bent ingelogd of geen account hebt aangemaakt op het betreffende social media-portaal. In dat geval worden de gegevens bijvoorbeeld verzameld via cookies die op uw apparaat worden opgeslagen of door het verkrijgen van uw IP-adres.

Op basis van de verzamelde gegevens kunnen exploitanten van sociale mediaportalen gebruikersprofielen aanmaken waarin uw voorkeuren en interesses worden opgeslagen. Advertenties die relevant zijn voor uw interesses kunnen daardoor worden weergegeven terwijl u op de sociale mediasite of elders bent. Als u een account hebt bij het betreffende sociale netwerk, kunnen interessegerelateerde advertenties worden weergegeven op alle apparaten waarop u bent of was ingelogd.

Houd er ook rekening mee dat wij niet alle verwerkingen op sociale mediaportalen kunnen volgen. Afhankelijk van de aanbieder kunnen exploitanten van sociale mediaportalen mogelijk ook andere verwerkingen uitvoeren. De servicevoorwaarden en gegevensbeschermingsvoorschriften van de respectieve sociale mediaportalen geven hierover gedetailleerde informatie.

Juridische grondslag    
Onze aanwezigheid op sociale media verzekert onze uitgebreide aanwezigheid op het internet, wat een legitiem belang vormt in de zin van artikel 6 (1) punt f van de AVG. Analyseprocessen geïnitieerd door sociale netwerken kunnen gebaseerd zijn op afwijkende rechtsgrondslagen, die door de aanbieders van deze sociale netwerken moeten worden toegelicht (bijv. toestemming in de zin van artikel 6 (1) punt a van de AVG).

Verantwoordelijkheid en handhaving van rechten    
Wij en de exploitant van het sociale mediaplatform zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor gegevensverwerkingen die in gang worden gezet wanneer u een van onze aanwezigheden op sociale media (bijv. Facebook) bezoekt. U kunt uw rechten (informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, dataportabiliteit en bezwaar) in principe doen gelden tegenover ons en de exploitant van het betreffende socialemediaportaal (bijv. Facebook).

Wij wijzen erop dat wij, ondanks onze gezamenlijke verantwoordelijkheid met exploitanten van sociale mediaportalen, de gegevensverwerking van sociale mediaportalen niet volledig kunnen beïnvloeden. Onze opties zijn hoofdzakelijk afgestemd op het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder.

Opslagtermijn    
Gegevens die door ons rechtstreeks via sociale media worden verzameld, worden binnen onze systemen gewist zodra het doel voor de opslag ervan niet langer geldig is, of wanneer u verzoekt om verwijdering van dergelijke gegevens of uw toestemming voor opslag intrekt. Opgeslagen cookies blijven op het apparaat van de consument totdat de gebruiker ze verwijdert. Verplichte wettelijke voorschriften (met name opslagvoorwaarden) blijven onaangetast. Wij hebben geen invloed op de opslagperiode van gebruikersgegevens die door exploitanten van sociale netwerken voor hun eigen doeleinden worden gebruikt. Zie voor gedetailleerde informatie de informatie die rechtstreeks door de exploitanten van sociale netwerken wordt verstrekt (bijv. zoals vermeld in hun verklaringen inzake gegevensbescherming, zie hieronder).

10. SOCIALE NETWERKEN IN DETAIL

Facebook    
Wij onderhouden een profiel op Facebook. Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland is de dienstverlener. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens doorgegeven aan de VS en andere derde landen. Wij hebben met Facebook een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst gesloten (Controller Addendum). De overeenkomst definieert onze verantwoordelijkheden en die van Facebook met betrekking tot de verwerking van gegevens wanneer gebruikers onze Facebook-pagina bezoeken. U kunt deze overeenkomst bekijken door op de volgende link te klikken: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

U kunt uw advertentie-instellingen onafhankelijk configureren in uw gebruikersaccount door op de volgende link te klikken en u aan te melden: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u in de volgende: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

LinkedIn    
LinkedIn
Wij onderhouden een profiel op LinkedIn. LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland is de provider. LinkedIn maakt gebruik van advertentiecookies.

Gebruik de volgende link als u de LinkedIn-reclamecookies wilt deactiveren: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u in de volgende: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa en https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs. Gedetailleerde informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Laatste wijziging oktober 2023

Triangle Mesh