Schletter Logo

Wij ondersteunen

duurzaamheid

comp_sustainability.png

De zonne-energiesector heeft een belangrijke sleutel in handen om een van de meest urgente uitdagingen van onze tijd op te lossen: Het bestrijden van klimaatverandering en het realiseren van de overgang naar groene en duurzame energie. Daarom steunen wij zonne-energie en alles waar het voor staat. Als een van de toonaangevende fabrikanten van montagesystemen voor zonne-energie zijn wij er trots op rechtstreeks bij te dragen aan de overgang naar groene energie. Wereldwijd is er meer dan 45 GWp aan zonne-energie geïnstalleerd op onze systemen. Dit betekent dat wij momenteel ongeveer 28,3 miljoen ton CO₂ per jaar helpen besparen.

Wij geloven ook dat een groeiende zonne-industrie een verandering brengt voor - klanten, investeerders, concurrenten, de mensheid, het milieu en onszelf. En dat economisch succes en duurzaamheid hand in hand moeten gaan als we een blijvende verandering tot stand willen brengen. Het in evenwicht brengen van deze aspecten is essentieel, zowel voor onze klanten als voor onze eigen activiteiten. En het is de basis van ons ambitieuze MVO-beleid dat wij in ons hele bedrijf hebben ingevoerd en voortdurend verbeteren.

Elke dag de groene energietransitie mogelijk maken

WIJ BESPAREN

>28,3 m

ton CO₂ per jaar

met 45 GWp aan gezamenlijk fotovoltaïsch vermogen geïnstalleerd met Schletter systemen

Dit komt overeen met de jaarlijkse CO₂ uitstoot van  

 

2,8 m

Duitse staatsburgers

Bron voor omrekeningsformule: Duits Federaal Milieuagentschap en Solarcluster BW

Wij ondersteunen

Een betere toekomst

Accepteer de marketingcookies om de video te kunnen bekijken

Wij ondersteunen

kwaliteit

Uitstekende kwaliteit is en blijft een integraal onderdeel van onze duurzaamheidsaanpak. Onze montagesystemen zijn gebouwd om lang mee te gaan. Ze staan in de industrie bekend om hun geavanceerde techniek en uitzonderlijke duurzaamheid.

Onze definitie van kwaliteit gaat veel verder dan het produceren van het best mogelijke product voor zijn taak. Het betekent ook dat wij de middelen gebruiken die nodig zijn om onze producten zo efficiënt mogelijk te produceren. Deze houding zit diep verankerd in het DNA van Schletter.

Onze compromisloze inzet voor kwaliteit wordt weerspiegeld in de hoogste engineering- en productienormen. Wij streven naar een "zero-defect target" voor al onze producten. Deze doelstelling wordt ondersteund door strikte en duidelijk gedefinieerde processen en preventieve risicobeheersing in onze eigen productie- en toeleveringsketen. Deze omvatten de richtlijn voor structurele componenten, kits voor aluminium constructies (EN 1090-1, EN 1090-2 en EN 1090-3), en de Machinerichtlijn (2006/42/EC). En wij voeren voortdurend trainingen en doorlichtingen uit om ervoor te zorgen dat aan deze hoge normen wordt voldaan

STATISCHE VEILIGHEID

 • Optimaal materiaalgebruik
 • Gecontroleerde kwaliteit leveranciers
 • Betrouwbare berekening
 • Gedetailleerde constructie

MEER RENDEMENT

 • Beter hergebruik van materialen,
 • Efficiënter fabricageproces
 • Geoptimaliseerde logistiek
 • Tijdbesparende montage

DUURZAAMHEID

 • Duurzame selectie van materialen
 • Extreem lange levensduur
 • Herbruikbare materialen
 • Behoeft weinig onderhoud
UL-certified.png
intertek.png
EUPD_Research_Siegel_Mounting_ESP.png
EUPD_Research_Siegel_Mounting_DACH.png
IEC_international-electrotechnical-commission.png
CE_conformite-europeenne.png
black-veatch.png

Wij ondersteunen

duurzame ontwikkelingsdoelen

Als een van de toonaangevende montagefabrikanten voor zonne-energie wereldwijd dragen wij elk jaar bij aan meerdere gigawatts aan zonneprojecten. Maar het bevorderen van schone, hernieuwbare energie is slechts één aspect van duurzaamheid. Er zijn veel meer gebieden waarop we moeten handelen als we een vreedzame en welvarende toekomst voor onze planeet willen veiligstellen.

De Verenigde Naties hebben deze actiegebieden vastgelegd in de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling, waarin 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's) zijn gedefinieerd. Met de vraag welke impact wij als bedrijf kunnen hebben, hebben wij ons verbonden aan zeven specifieke SDG's.

#1

Geen armoede

#2

Geen honger

#3

Goede gezondheid en welzijn

#5

Gendergelijkheid

#6

Schoon water en sanitaire voorzieningen

SDG_icon_07.png

#7

Betaalbare en schone energie

SDG_icon_08.png

#8

Degelijk werk en economische groei

SDG_icon_09.png

#9

Industrie, innovatie en infrastructuur

SDG_icon_11.png

#11

Duurzame steden en gemeenschappen

SDG_icon_12.png

#12

Verantwoorde consumptie en productie

SDG_icon_13.png

#13

Klimaatactie

SDG_icon_17.png

#17

Partnerschappen voor de doelen

Wij ondersteunen

onze werknemers

Als het gaat om waardevolle middelen, is een van de meest waardevolle middelen die we hebben ons personeel. Daarom zorgen wij voor een stimulerende werkomgeving waarin wij voor elkaar zorgen, gebruik maken van elkaars verschillende perspectieven en vaardigheden, en werken om alle levens, ook het onze, ten goede te veranderen. Als werkgever zetten wij ons in voor diversiteit, gelijkheid en inclusie. Bijna 40% van onze niet-leidinggevende werknemers zijn vrouwen en wij moedigen vrouwen actief aan om leidinggevende functies te bekleden. Wij omarmen en eerbiedigen specifiek de rechten van werknemers en medezeggenschapsrechten. Onze collega's in China genieten vergelijkbare voordelen, ongeacht of zij op onze eigen loonlijst staan of tijdelijke contracten hebben met een derde partij.

Wij meten het personeelsverloop en de tevredenheid van onze werknemers en presteren voortdurend beter dan de benchmarks in de sector. In 2022 hebben wij meer dan 100 nieuwe banen gecreëerd, heeft de helft van onze werknemers een vaardigheidstraining gekregen en 20 procent levensvaardigheidstraining. Bijna 5 procent van ons personeel kreeg promotie.

In onze productievestiging is ons beheersysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk (OH&S) door TÜV Nord ISO 45001:2018 gecertificeerd, aangezien wij zorgen voor veilige en gezonde werkplekken die werkgerelateerde letsels en slechte gezondheid voorkomen, en wij onze OH&S-prestaties proactief blijven verbeteren.

ONZE HR-PRINCIPES

icon_benefits_education.svg

Professionele ontwikkeling

Onderwijsbudgetten, opleidingscatalogi, taalcursussen

icon_benefits_health.svg

Gezondheid

Gezondheidsdagen, fietsleasing, ergonomie-aanbiedingen en meer

icon_benefits_company-pension.svg

Bedrijfspensioen

Individuele subsidies voor een veilige bedrijfspensioenregeling

icon_benefits_work-life-balance.svg

Evenwicht tussen werk en privé-leven

Flexibele carrièremogelijkheden, werktijden en werklocaties

icon_benefits_flat-hierachies.svg

Platte hiërarchieën

Max. vier hiërarchische niveaus in het hele bedrijf

icon_benefits_co-determination-rights.svg

Medezeggenschapsrechten

Bedrijfssuggestieregeling en ondernemingsraad

icon_benefits_referal-bonus.svg

Aanbevelingsbonus

Aanbevelingen doen voor optimale kandidaten voor openstaande functies en bonussen veiligstellen

icon_benefits_more.svg

Wat wij nog meer aanbieden

Drankjes/hapjes, tafelvoetbal, bedrijfsevenementen en meer

Schletter is een werkgever die gelijke kansen biedt. Gekwalificeerde sollicitanten komen in aanmerking voor een baan zonder rekening te houden met leeftijd, huidskleur, geloof, geslacht, nationale herkomst, seksuele geaardheid, handicap of veteranenstatus. [Veteranenstatus weglaten indien niet lokaal relevant]. Onze faciliteiten zijn ontworpen om te voldoen aan de toegankelijkheidseisen voor personen met een lichamelijke handicap.

Wij ondersteunen

onze klanten

Onze producten hebben een directe impact op de levering van schone en duurzame zonne-energie. Wij garanderen deze impact door uitgebreide kwaliteitscontrolemechanismen en een aantal kwaliteitscertificaten van derden. Daarom bieden wij met vertrouwen uitgebreide garanties voor al onze producten tot 25 jaar. Wij bewaken de klanttevredenheid en stimuleren en betrekken feedback van klanten actief bij de verdere ontwikkeling van onze producten en diensten.

Wij hechten veel waarde aan privacy en gegevensbescherming. Ons gegevens- en privacybeleid is openbaar beschikbaar; daarnaast hebben wij een formele gedragscode voor het gebruik van gegevens. Alle contactlijsten en e-mailmarketingactiviteiten zijn AVG-conform. Onze medewerkers met toegang tot gegevens worden getraind in het privacybeleid.

WIJ ONDERSTEUNEN

onze gemeenschappen

Een van onze sterke punten als bedrijf is het hebben van een divers personeelsbestand. Ons aannamebeleid is inclusief en wij zetten ons in voor diversiteit, gelijkheid en inclusie. Ons personeel wordt opgeleid met betrekking tot diversiteit, gelijkheid en inclusie. Onze bedrijfsfaciliteiten zijn toegankelijk voor mensen met een lichamelijke handicap.

Onze bedrijfsactiviteiten versterken lokale gemeenschappen en helpen hen te bloeien: In 2022 hadden we 15 procent banengroei voor voltijdse en deeltijdse functies. Meer dan 80 procent van onze kosten van verkochte goederen wordt uitgegeven in het land van vestiging. Onze uitbestede personeelsdiensten moeten zich houden aan onze gedragscode en wij voeren regelmatig audits uit bij onze onderaannemers, inclusief corrigerende maatregelen voor voortdurende verbetering.

Wij streven naar langdurige relaties met onze leveranciers (momenteel gemiddeld 96 maanden) om samen te groeien en onze sociale en milieuprestaties te verbeteren.

triangles-background.png
community-3.jpg
community-1.jpg
community-2.jpg
community-3.jpg
community-1.jpg

Wij ondersteunen

compliance

Onze kernwaarden en richtlijnen voor bedrijfsethiek, naleving, corporate governance en betrokkenheid van belanghebbenden staan beschreven in de gedragscode van Schletter. Deze bevat een strikt anti-corruptiebeleid en controlemechanismen met betrekking tot bedrijfsethiek en corruptie, en wij hebben de Britse Anti-Slavery Act in onze richtlijnen geïntegreerd.

Onze financiën worden jaarlijks gecontroleerd door gecertificeerde accountants. Onze gecontroleerde jaarverslagen zijn beschikbaar voor beleggers via onze Investeerdersrelaties pagina. Onze raad van toezicht en advies kent een genderdiversiteit van 1/3 vrouweljk en 2/3 mannelijk. De raad is onafhankelijk en houdt nauwlettend toezicht op de activiteiten en prestaties van de onderneming. Wat vaardigheden betreft, beschikt de raad over een breed scala aan vaardigheden en zijn de leden erkende deskundigen op hun vakgebied, zowel op het gebied van financiering, bedrijfsvoering als juridisch, corporate governance en compliance.

Wij verplichten ons ertoe geen operaties uit te voeren in conflictgebieden of gevoelige ecosystemen. Wij controleren onze leveranciers regelmatig op arbeidsomstandigheden en negatieve sociale of ecologische gevolgen.

WIJ ONDERSTEUNEN

transparantie

Wij zien de constante verbetering van onze duurzaamheidsimpact als een sleutelelement in de ontwikkeling van ons bedrijf. Daarom werken wij aan de verdere ontwikkeling van ons MVO-beleid en -mechanismen. Momenteel wordt gewerkt aan de invoering van een formeel duurzaamheidsverslag.

We zijn van plan om uiterlijk in april 2024 ons eerste MVO-rapport uit te brengen, zodat we nog transparanter over onze maatregelen voor sociale, economische en ecologische duurzaamheid kunnen zijn.