Schletter Logo

Juridische kennisgeving.

SCHLETTER SOLAR GMBH
Alustraße 1
83527 Kirchdorf
Duitsland

CONTACTGEGEVENS
Telefoon: +49 8072 / 9191 – 0
Fax: +49 8072 / 9191 – 9100
E-Mail: info.de@schletter-group.com

Handelsregister: Traunstein
Registratienummer: HRB 27110
BTW-nummer: DE318739607

Management:
Florian Roos, Dr. Cedrik Zapfe, Martin Lipp, Ralf Maus

 

1. Inhoud van de website

De Schletter Solar GmbH (naamloze vennootschap) staat niet in voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie.

Volgens de algemene wetten, in het bijzonder de Duitse Teledienstwet, zijn wij verantwoordelijk voor de inhoud van de website die door ons wordt aangeboden. Voor externe informatie kunnen we alleen verantwoordelijk worden gesteld in het kader van §§ 8 – 10 van de Duitse Teledienstenwet. De Schletter Solar GmbH heeft dus geen algemene verplichting om externe informatie te controleren. Als we kennis krijgen van illegale inhoud op onze website, zullen we deze onmiddellijk verwijderen.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Schletter behoudt zich uitsluitend het recht voor om delen van de pagina’s of het complete aanbod te wijzigen, aan te passen en/of te verwijderen of de openbare weergave ervan geheel of gedeeltelijk te onderbreken of te stoppen zonder enige specifieke voorafgaande kennisgeving.

2. Referenties en links

Onze website bevat directe en indirecte verwijzingen (hyperlinks) naar websites die volledig onafhankelijk zijn van onze website. Toen deze hyperlinks op onze website werden geplaatst, werden ze gecontroleerd op illegale inhoud. Dergelijke illegale inhoud kon niet worden opgespoord. Als we kennis krijgen van illegale inhoud, zullen we deze onmiddellijk verwijderen.

3. Auteursrecht en merkenrecht

De website is onderworpen aan het auteursrecht. Voor elke duplicatie, wijziging, verspreiding of elke vorm van gebruik die verder gaat dan het normale gebruik van de website is een uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Schletter Solar GmbH vereist.

Inhoud die door derden wordt verstrekt, wordt als zodanig bestempeld. De website is grondig gecontroleerd op mogelijke inbreuken op het auteursrecht en op andere rechten. Als wij kennis krijgen van een inbreuk, zullen wij de inbreukmakende inhoud onmiddellijk van onze website verwijderen.

© Schletter Solar GmbH, 2022 – Onze algemene voorwaarden

Triangle Mesh