Schletter Logo

GEVELSYSTEMEN

DE VERTICALE VARIANT.

Met Schletter's montagesysteem voor zonnepanelen kunt uw zonnepanelen naadloos integreren met de gevel van uw gebouw, waardoor u zonne-energie efficiënt en duurzaam kunt benutten.

Ons assortiment omvat verhoogde en parallelle montagesystemen die speciaal werden gemaakt voor gevels en die werden ontworpen met een onwrikbare inzet voor kwaliteit, duurzaamheid en esthetiek.

DOWNLOADS

MOEITELOOS OP TE ZETTEN & HOEKEN OP MAAT

EENVOUDIG EN GEMAKKELIJK TE INSTALLEREN

De montagesystemen voor zonnepanelen van Schletter voor gevels zijn zo ontworpen dat ze snel en zonder gedoe zijn aan te brengen. Doordat bij het ontwerp sterk gelet is op gebruiksvriendelijkheid, is het installeren een eenvoudige klus die u veel kostbare tijd en moeite bespaart.

VERSTERKTE VASTE DELEN

De vaste delen van onze montagesystemen zijn extra versterkt, zodat ze heel precies kunnen worden afgesteld om de panelen in de gewenste hoek te positioneren. U houdt de volledige controle over deze hoek, zodat uw zonnepanelen optimaal energie kunnen opwekken.

VERSTELBAAR IN STAPPEN VAN 5°

Stel de positionering van uw zonnepanelen zonder problemen nauwkeurig af. De Schletter-montagesystemen voor zonnepanelen stellen u in staat om ze af te stellen in stappen van 5 graden, waarmee flexibiliteit en aanpassingsopties op maat worden geboden voor uw behoeften. Deze modulemontage is geschikt voor een hellingshoeken van 50-75° met gevelsteunen.

LANGER DE BETERE

Onze systemen zijn ervoor ontworpen om de tand des tijds zonder mankeren te doorstaan. Daarmee krijgt u een betrouwbare solaire toepassing waar u ook op de lange termijn profijt van heeft en die voldoet aan de hoogste standaarden – zelfs onder de zwaarste omstandigheden. De aandacht waarmee wij onze systemen maken komt tot uiting in het kleinste detail, alles voor een stabiele werking op de lange termijn.

NAADLOOS TE INTEGREREN

FRAAI VAN ARCHITECTUUR EN EFFICIËNT QUA ENERGIE

Onze montagesystemen voor zonnepanelen zijn dermate functioneel dat ze naadloos in uw gebouw te integreren zijn. Met volledig behoud van de architectonische kwaliteit daarvan kunt u zo toch het potentieel aan schone energie optimaal benutten. Of u nu gebruik maakt van een modern bedrijfsgebouw of een traditioneel representatief pand, ons systeem sluit altijd goed aan op de vormgeving daarvan. Voor wat betreft de combinatiemogelijkheden zijn onze gevelsysteem zo opgebouwd dat ze naadloos aansluiten op de verschillende oppervlakken en bouwmaterialen. 

Van beton en staal tot aan hout en composietmaterialen, onze montagesystemen zijn steeds goed af te stemmen op de unieke karakteristieken van uw pand. En dat vormt tegelijk een garantie voor een veilig en betrouwbaar werkende installatie. We begrijpen dat elk gebouw zijn eigen unieke eisen stelt: onze Gevelsystemen beantwoorden daaraan door op flexibiliteit evenveel nadruk te leggen als op duurzaamheid.

VEILIGHEID

REGELGEVING VOOR TEGEN GEVELS GEPLAATSTE ZONNEPANELEN

Bij het plaatsen van zonnepanelen tegen gevels van gebouwen moeten bepaalde regels in acht worden genomen zoals deze zijn gedefinieerd door de fabrikanten van glas. Naast aspecten waar met het oog op de aansprakelijkheid rekening moet worden gehouden, zoals lekkende daken of schade aan de modules, bestaat er voor zulke gevallen nog een extra risico. Dan gaat het met name om het eventueel toebrengen van letsel aan mensen indien de montage is geschied zonder de vereiste zorgvuldigheid of kennis, of doordat er het verkeerde type zonnepaneel voor is gebruikt.

De volgende aanbevelingen kunnen behulpzaam zijn om de risico's bij het plannen/installeren zoveel mogelijk tegen te gaan en een veilige en professionele bevestiging te garanderen:

ALGEMENE AANBEVELINGEN
 • Alle standaarden en voorwaarden voor een goedkeuring van de constructie moeten in acht worden genomen bij het uitvoeren van zonneprojecten bij gevels. 
 • De hiervoor aangezochte installateur van de panelen is als ter zake kundige gehouden de eindgebruiker te wijzen op alle potentiële risico's en op de vereiste goedkeuringen. Van hen zelf wordt verwacht dat hij zich houdt aan de ter zake geldende normen in de zin van "stand der techniek". 
 • Uiteraard moet elke module die tegen de gevel van een gebouw wordt geplaatst worden behandeld als individueel geval, vooral als het gaat om een openbaar gebouw en de ruimte onderaan de gevel publiekelijk toegankelijk is.
MONTAGEVARIANTEN

Er bestaan twee belangrijke varianten:

 • De term verticale beglazing wordt gebruikt als de zonnepanelen parallel aan de wand worden gemonteerd, hetzij daar direct tegenaan, hetzij op een vast aangegeven afstand daarvan.
 • Bovenhoofse beglazing is de term die gebruikt wordt als de panelen in een bepaalde hoek worden gemonteerd, ongeveer in de vorm van een scherm met daaronder een ruimte die publiekelijk toegankelijk is. 

In beide gevallen bestaat er in principe het risico dat er glas in scherven naar beneden valt waardoor voorbijgangers verwond kunnen raken. Daarbij doet het er niet toe of de beschadigde veroorzaakt is door onachtzaamheid (spanning in het glas, onjuiste montage, thermische spanning etc.) of dat de module beschadigd is door invloeden van buitenaf.

SPECIFIEKE AANBEVELINGEN
 • Verticale of bovenhoofse beglazing in een omgeving die publiekelijk toegankelijk is, wordt alleen toegestaan als de kans op letsel door vallende glasscherven uitgesloten kan worden geacht als het bij de beschadiging gaat om een deel van een stuk gelamineerd glas (zoals zonnepanelen).
 • Bij verticale of bovenhoofse beglazing wordt gebruik gemaakt van geschikte materialen van composietglas (meestal VSG- en ESG-materiaal). Modules van dat materiaal zijn beschermd tegen breken door een gelamineerde laag die het glas nadat het is gebroken een bepaalde tijd lang bij elkaar houdt.
 • Bovenhoofse systemen van gelamineerd glas hebben een typegoedkeuring waarmee ze in een specifiek soort omgeving mogen worden toegepast.
 • Naast de gebruikte materialen zijn ook de manier van bevestigen en het positioneren van de panelen doorgaans eveneens sterk van invloed op het mogelijke gebruik in een verticale of bovenhoofse positie.
 • In zijn algemeenheid is er voor zonnepanelen geen goedkeuring voor montage in een bovenhoofse positie. Dit geldt voor panelen met en zonder frame. Zonnepanelen zijn technisch gezien weliswaar ontworpen als een combinatie van glas met een coating, maar krijgen desondanks geen goedkeuring voor een bovenhoofse montage. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij de desbetreffende fabrikant.
 • In het geval dat zonnepanelen tegen een gevel gezet of bovenhoofs gemonteerd moeten worden, is het in de regel een dwingend vereiste dat voor het bevestigen een specifieke methode wordt gehanteerd (lineaire rangschikking van de panelen).
 • De mogelijkheid bestaat echter om voor een systeem waarvan het ontwerp niet is goedgekeurd voor toepassing in een bovenhoofse constructie, als een "uitzonderingsgeval" toch goedkeuring te krijgen voor opname in een dergelijk project. Voor de goedkeuring voor een uitzonderlijke toepassing is de eis meestal dat de verschillende componenten met goed gevolg moeten zijn onderworpen aan een sterktetest (in het geval van zonnepanelen kan dit duurder uitvallen dan bij de componenten van glas). Bij een dergelijke test worden verschillende specimen beschadigd, waarbij de gelamineerde laag de gebroken fragmenten dan duidelijk aantoonbaar en gedurende een specifieke periode moet kunnen vasthouden, als garantie dat er geen gevaarlijk in scherven losraken die mensen kunnen verwonden.
NORMEN
 • DIN EN 410, Glas im Bauwesen - Bestimmung der lichttechnischen und strahlungsphysikalischen Kenngrößen von Verglasungen (Glas voor gebouwen - Bepaling van de toetredingseigenschappen voor licht en zon van glas); Editie: 1998 12
 • DIN 1249-10, Flachglas im Bauwesen; Chemische und physikalische Eigenschaften (Platglas voor gebouwen; Chemische en fysische eigenschappen); Editie: 1990 08
 • DIN 1249-11, Flachglas im Bauwesen; Glaskanten; Begriff, Kantenformen und Ausführung; (Platglas voor gebouwen; Glasranden; Begrip, randvormen en uitvoering); Editie: 1986 09
 • DIN 1249-12, Flachglas im Bauwesen, Einscheiben-Sicherheitsglas; (Platglas voor gebouwen; Enkellaags veiligheidsglas); Editie 1990 02
 • DIN 1259-1, Glass - Part 1: Begriffe für Glasarten und Glasgruppen; (Glas - Deel 1: Begrippen voor glastypen en glasgroepen;) Editie: 2001 09
 • DIN 1259-2, Glas - Teil 2; (Glas - Deel 2): Begriffe für Glaserzeugnisse; (Begrippen voor glasproducten); Editie: 2001 09
 • DIN EN 14449, Glas im Bauwesen; (Glas voor gebouwen); Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas; (Gelaagd glas en gelaagd veiligheidsglas): (Conformiteitsbeoordeling / productnorm, Duitse versie) EN 14449: 2005 European standard, Editie juli 2005
 • DIN 52337, Prüfverfahren für Flachglas im Bauwesen; Pendelschlagversuche (Testprocedure voor platglas voor gebouwen; slingerproeven); Editie: 1985 09
 • DIN 52338, Prüfverfahren für Flachglas im Bauwesen; Kugelfallversuch für Verbundglas (Testprocedures voor platglas voor gebouwen; kogelvaltest voor gelamineerd glas) Editie: 1985 09
 • DIN 52349, Prüfung von Glas - Bruchstruktur von Glas für bauliche Anlagen (Structuur na het breken van in gebouwen gebruikt glas). Editie: 1977
 • DIN EN ISO 12543-1, Eigenschaften von Verbundsicherheitsglasfolien (Gelamineerd veiligheidsglas eigenschappen coating (treksterkte en uitrekking bij breuk))
RICHTLIJNEN EN VERORDENINGEN
 • Entwurf der Technischen Regeln für die Bemessung und Ausführung punktförmig gelagerter Verglasungen, eTRPVn (Concept van technische regels voor het meten en uitvoeren van puntsgewijs steunende stukken beglazing);
 • DIBt TRAV: Technische Regeln für die Verwendung von linienförmig gelagerten Verglasungen (Technische regels voor het gebruik van lineair gepositioneerde stukken beglazing);
 • GUV 56.3 Mehr Sicherheit bei Glasbruch (Meer veiligheid bij glasbreuk);
VAKLITERATUUR

Deze selectie van vakliteratuur dient als eerste referentie met betrekking tot de constructie met glas:

 • Glasfibel (Handboek Glas). (Uitg.: Bundesverband des deutschen Flachglas-Großhandels, 1983) 
 • Wörner, J D.; Schneider, J. (Authors): Abschlussbericht zur experimentellen und rechnerischen Bestimmung der dynamischen Belastung von Verglasungen durch weichen Stoß (Eindverslag van de experimentele en gecalculeerde bepaling van de dynamische belasting van beglazing met zachte stoten); TU Darmstadt/German Institute for Building Technology; 2000
 • Charlier, H.: Bauaufsichtliche Anforderungen an Glaskonstruktionen (Vereisten van het bouwtoezicht aan constructies met glas), Der Prüfingenieur Nr.11 (1997), pp.44 54
 • Sedlacek, G/Blank, K./Laufs, W/Güsgen, J.: Glas im konstruktiven Ingenieurbau (Glas in constructies voor civiele techniek), Bauingenieur Praxis, Ernst & Sohn, 1-ste editie, Berlijn, 1999

CONTACT

VERZOEK OM ADVISERING

Vult u s.v.p. het onderstaande formulier in, zodat we uw verzoek individueel kunnen behandelen. 
 We laten dan op korte termijn niet van ons horen.
Projectomvang (MWp)*
Gegevensbescherming*
Nieuwsbrief
Triangle Mesh