Schletter Logo

Rättsligt meddelande.

SCHLETTER SOLAR GMBH
Alustraße 1
83527 Kirchdorf
Tyskland

KONTAKTUPPGIFTER
Telefon: +49 8072 / 9191 – 0
Fax: +49 8072 / 9191 – 9100
E-post: info.de@schletter-group.com

Handelsregister: Traunstein
Registernummer: HRB 27110
Momsregistreringsnummer: DE318739607

Ledning:
Florian Roos, Dr. Cedrik Zapfe, Martin Lipp, Ralf Maus

 

1. Webbplatsens innehåll

Schletter Solar GmbH (aktiebolag) garanterar inte för uppdateringen, riktigheten, fullständigheten eller kvaliteten på den tillhandahållna informationen.

Enligt de allmänna lagarna, särskilt den tyska teletjänstlagen (TDG), är vi ansvariga för webbplatsinnehåll som tillhandahålls av oss själva. För extern information kan vi endast hållas ansvariga inom ramen för §§ 8–10 i den tyska teletjänstlagen (TDG). Schletter Solar GmbH har således ingen allmän skyldighet att övervaka extern information. Om vi får kännedom om olagligt innehåll på vår webbplats kommer vi att ta bort det omedelbart.

Alla erbjudanden kan ändras och är inte bindande. Schletter förbehåller sig exklusivt rätten att ändra, förbättra och/eller ta bort delar av sidorna eller hela utbudet av erbjudanden eller att avbryta eller stoppa deras offentliga visning delvis eller helt utan någon specifik förvarning.

2. Referenser och länkar

Vår webbplats innehåller direkta och indirekta referenser (hyperlänkar) till webbplatser som är helt oberoende av vår webbplats. När dessa hyperlänkar placerades på vår webbplats kontrollerades de för olagligt innehåll. Sådant olagligt innehåll kunde inte upptäckas. Om vi får kännedom om något olagligt innehåll kommer vi att ta bort respektive länk omedelbart.

3. Upphovsrätt och varumärkesrätt

Webbplatsen är föremål för upphovsrättsliga regler. Varje duplicering, modifiering, distribution eller någon form av användning som går utöver den normala användningen av webbplatsen kräver ett uttryckligt skriftligt godkännande av Schletter Solar GmbH.

Innehåll som tillhandahålls av tredje part är märkt som sådant. Webbplatsen har kontrollerats noggrant för potentiella upphovsrättsintrång och intrång i andra rättigheter. Om vi får kännedom om något intrång kommer vi omedelbart att ta bort innehållet som gör intrång från vår webbplats.

© Schletter Solar GmbH, 2022 – Våra allmänna villkor

Triangle Mesh