Schletter Logo

SYSTEM FÖR PLATTA TAK

BALLASTERAT ELLER FASTSATT – FÖR ALLA DIMENSIONER

Schletters system för platta tak monteras mycket snabbt och enkelt, och kan anpassas till alla statiska och byggnadsrelaterade förutsättningar. Våra erfarna statiker beräknar den bästa möjliga konstruktionen för den individuella formen, storleken och lutningen på just ditt tak. På det sättet säkerställs det att lasterna fördelas optimalt på byggnadsstrukturen och att belastningsgränsen inte överskrids. Därvid tar vi hänsyn till gällande krav från byggnadsmyndigheter samt lokala vind- och snöbelastningar. Med omfattande planering och intelligenta konstruktionsmetoder säkerställer vi att integriteten hos ditt tak aldrig äventyras och att förblir helt tätt även i framtiden.

VI INTRODUCERAR PROLINE

En ny generation av system för montering av solpaneler för branta och platta tak

Precis som tidigare är drivkraften inom solenergisektorn att förbättra effektiviteten i solanläggningarna. Vår nya ProLine-serie uppfyller kraven på morgondagens monteringssystem. Den kräver mindre material, erbjuder bättre bärförmåga, förenklar planeringen, förbättrar hanteringen på bygget och optimerar monteringstiderna. Med dessa krav som mål har vi utvecklat ProLine-serien, en ny generation av solcellsmonteringssystem för tak till bostadshus och industrifastigheter – finns nu även i svart.

PRODUKTKATALOG

Ladda ner Schletters nya produktkatalog för takinstallationer eller beställ en gratis tryckt version.

SCHLETTER CLASSIC – SYSTEMÖVERSIKT

BALLASTOPTIMERADE LÖSNINGAR

FIXGRID18

Beskrivning:

 • Aerodynamiskt solspårningssystem för platta tak
 • Kan höjas till 6° och 13° vinkel eller 10° vid förfrågan
 • Ballastoptimerat
 • Finns med kvartspunktsklämning för modulerna vid förfrågan
 • Inkluderar byggskydd genom aluminiumlaminering

 

Fördelar:

 • Snabb montering
 • Enkel förvaring
 • Mycket bra värde
 • Optimerade verktyg och material
 • Ingen ytterligare utrustning krävs för taklutning upp till 5°

FLATGRID

Beskrivning:

 • Kostnadseffektivt system för något lutande eller platta tak
 • Takparallellt (infälld montering)
 • Enhetsmonteringssystemet är kompatibelt med de flesta Schletter-komponenter

 

Fördelar:

 • Mycket få rörliga laster krävs
 • Integrerad ytskyddsmatta
 • Optimerat för material och kostnader
 • Schletter Configurator

SUPPORTSYSTEM

Beskrivning:

 • Olika systemkonfigurationer för alla lutningsvinklar
 • Ballasterade och mekaniskt länkade varianter
 • Välj stödvinklar i steg om 5°

 

Fördelar:

 • Optimal avkastning
 • Kan kombineras med alla Schletter standardprodukter
 • Snabb montering

MONTERING I UNDERKONSTRUKTIONEN

ISOTOP

Beskrivning:

 • Utvecklat för industritak med stora bredder
 • Monteras i balkarna
 • Objektplaneringen baseras på en analysprogramvara för individuella byggnader

 

Fördelar:

 • Minskade laster på takets underkonstruktion
 • Direkt lasttillämpning för fastighetens stödkonstruktion
 • Optimerade och minimerade takgenomträngningar
 • Förbättrade anslutningskomponenter