Schletter Logo

SCHLETTER Sunride

Vårt modulära carportsystem.

SunRide ger ett tillförlitligt skydd mot väder och vind samtidigt som den genererar ren el för privat och kommersiell förbrukning samt laddning av elfordon – en riktig win-win-situation.

I en värld med stigande elkostnader tillhandahåller SunRide gratis och hållbar el under många år efter den initiala investeringen, vilket garanterar planeringssäkerhet, minskar ditt koldioxidavtryck och gör att din parkeringsplats kan användas på ett bra sätt.

Nedladdningar
tillgänglig från 750 kWp
Oavhängighet av ökande elpriser

Utvinning av förnybar energi på redan förseglade parkeringsytor

Fördelar vid energideklaration av fastigheter

Hög komfort tack vare snöfria P-platser vintertid

Svala, skuggiga P-platser sommartid

Bilen lastas och lossas under tak vid regn

Laddstation och energigivare för el- Cykel/scooter eller bil

Redo för morgondagens energi och rörlighet

Inmatningsersättning enligt EES

HÅLLBART OCH PLANERINGSSÄKERT

IDEALISKT KOMPLEMENT TILL SOLPANELSTAK

Det är framför att på taken till företagsfastigheter som solpanelanläggningar är en välkommen åtgärd. Men som avgörande förbättring av energibalansen är takytorna ofta alltför små eller helt enkelt olämpliga. Solpaneldrivna carports är ett idealiskt komplement resp. alternativ för användning av solenergi för elutvinning på stora ytor.

Elpriserna kommer att fortsätta öka. Men SunRide-carporten levererar kostnadsfri, hållbar el i många år när investeringsfasen har löpt ut. Det ger dig planeringssäkerhet. Investera i framtiden och i oberoende strömförsörjning med hållbar energi.

MÅNGA OLIKA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

 • Industri- och hantverksföretag
 • Fritidsanläggningar
 • Bygg- och stormarknader
 • Hotell
 • Sjukhus
 • Kommunala inrättningar
 • P-hus
 • Flygplatser
 • Företagsparkeringar

EKONOMISKT OCH FRAMTIDSTRYGGAT

DE MÅNGA FÖRDELARNA MED SCHLETTER SUNRIDE

 • Mer än 15 års erfarenhet med carportssystem världen över
 • Optimalt utnyttjande av P-ytor
 • Passar alla modultyper och -storlekar
 • Förstklassigt förzinkat stål
 • Effektivt modulbaserat system
 • Raka eller vinklade P-platser tack vare enkelstagsprincipen
 • Kompetent stöd i projektplaneringen
 • Komplett statikberäkning för varje projekt
 • Komplett dokumentation i form av systemritningar

INDIVIDUELLT OCH EFFEKTIVT

MODULSYSTEM FÖR PASSANDE LÖSNINGAR

Varje anläggning konfigureras individuellt efter kundens önskemål på basis av vald grundform och med hjälp av följande parametrar:
 

 • Modultyp och -form
 • Anläggningsstorlek
 • Markförhållanden
 • Stödavstånd resp. uppdelning av P-platsen
   

Många olika utökningar kan planeras in av kund – t.ex. effektiva dräneringssystem, kabelstyrning, växelriktarmontering, reklamytor etc.

PRODUKTINFORMATION

DET VIKTIGASTE I ÖVERSIKT

UTVECKLINGSKRITERIER

Stabilitet:

 • Optimalt materialutnyttjande
 • Kontrollerad leverantörskvalitet
 • Säker beräkning
 • Detaljerad konstruktion

Kostnadsoptimering:

 • Låg materialanvändning
 • Kontrollerad tillverkningsmetod
 • Optimerad logistik
 • Tidsbesparande montering

Design/hållbarhet:

 • Hållbart materialval
 • Lång livslängd
 • Återanvändbara material
 • Välbeprövade fästelement
MATERIAL
 • Lång förväntad livslängd
 • Varmgalvaniserat enligt korrosionsskyddsklass C3
 • Statiskt optimerad och kostnadseffektiv totalkonstruktion
 • Taklutningen är ekonomiskt optimerad för solenergiavkastning och materialanvändning för konstruktionen
LOGISTIK
 • Snabb och enkel montering
 • Maximal förfabrikationsgrad
 • Färdigplanerat och förkonfektionerat till byggarbetsplatsen
 • Optimerad förhandsplanering för kortast möjliga verksamhetsavbrott under monteringsfasen
 • Kan monteras med vanliga transportmedel och lyftdon
TILLBEHÖR
 • Kabeladministration, kabelspår
 • Komponenter för åskskydd och potentialutjämning
 • Klämmor för olika modultyper
 • Planeras av kund: åskskyddssystem, dränering, växelriktarfästen, reklamytor, belysning etc.

Hänvisning: beroende på utförandeformen måste man i planeringen beakta eventuella risker med nedfallande snömassor. På begäran kan vi erbjuda tillbehör för minimering av snöras. Beroende på inriktning måste man tänka på att det kan uppstå skuggning av modulerna

SORTIMENT OCH SERVICE
 • Stöd i projekteringen
 • Dokumentation i form av systemritningar
 • Produktion och leverans av hela carport-systemet
 • Statisk beräkning
 • Projektspecifika anpassningar möjliga vid förfrågan
STATISK BERÄKNING
 • Individuell systemstatik på basis av regionala belastningsvärden
 • Antaganden om last enligt DIN EN 1990 (Eurocode 0), DIN EN 1991 (Eurocode 1), DIN EN 1993 (Eurocode 3) och ytterligare resp. nationella standarder
 • Profilgeometrier med bästa möjliga materialutnyttjande för högsta kostnadseffektivitet
 • Dokumentation av alla konstruktionsdelar på basis av FEM-beräkning
 • Tillval: vibrationssimulering för vindbelastning
 • Tillval: jordbävningssimulering
KONSTRUKTION
 • För ramförsedda och ramfria moduler
 • Enkelradigt P-platsarrangemang med huvudstöd
 • Dubbelradigt P-platsarrangemang med centralstöd
 • Passar för både sneda och raka P-platser tack vare enkelstödsprincipen
 • Genom taklutningen på 10° kan inriktning söder eller öster-väster realiseras, beroende på P-platssituationen
 • Det övertäckta carport-djupet är 5 m
 • Den totala längden hos en carport kan uppgå till max. 50 m

REFERENSPROJEKT

ERFARENHET FRÅN > 50 GWp MONTERAD SOLENERGI ÖVER HELA VÄRLDEN

Eftersom nöjdhet är den bästa referensen visar vi några projekt som våra kunder världen över har realiserat. Det som övertygade dem var mycket kort monteringstid, lång livslängd och individuell realisering – plus den mycket goda lönsamheten.

Lausitzring

999 kWp
Tyskland

Sparkasse Bad-Tölz

288 kWp
Tyskland

Sydney Markets Limited

170 kWp
Australien

Sauber Motorsport AG

150 kWp
Schweiz

Tibet Museum

102 kWp
Kina

Burger King Waghäusel

52 kWp
Tyskland

Chengdu

15 kWp
Kina

Grosseto

6 kWp
Italien

Dornbirn

4 kWp
Österrike

SKICKA FÖRFRÅGAN

VILL DU BYGGA EN SCHLETTER CARPORT?

Fyll i följande formulär - så tar vi hand om ditt ärende. Vi hör av oss inom kort.

OBS! Våra SunRide-carports är bara tillgängliga för projekt som är större än 750 kWp.

Prjektets storlek (kWp)*
Dataskydd*
Nyhetsbrev
Triangle Mesh