Schletter Logo

SOLENERGI FÖR LANTBRUK

Skörda mer än du sår.

Agrivoltaics – eller Agri-PV är synergin mellan jordbruk och solcellsteknik. Det är den riskfria nyckeln till att maximera potentialen i din mark utan att störa din boskap eller påverka din odling av grödor. Så prova att utnyttja solen på mer än ett sätt med Schletters avancerade Agri-PV-system.

Nedladdningar
Coming soon

EKONOMISKA FÖRDELAR

 • Extrainkomst
 • Minskade energikostnader
 • Optimerad markanvändning

MILJÖMÄSSIGA FÖRDELAR

 • Minskade CO-utsläpp
 • Vattenbesparing
 • Klimatåterhämtning

SAMHÄLLSFÖRDELAR

 • Energiåtkomst
 • Livsmedelssäkerhet
 • Utbildning och innovation

EN NY ERA INOM LANTBRUKET

FÖRDUBBLA DIN SKÖRD MED SOLENERGI FÖR LANTBRUK

År 2020 inrättade vi två solenergianläggningar för lantbruk som pilotprojekt, i samarbete med vår partner DoppelErnte. DoppelErnte eller "dubbel skörd" är ett av de första kommersiella solenergiprojekten för lantbruk i Tyskland; det utvecklades för att vara lönsamt redan från början genom att bevisa att den ekonomiska livskraften hos innovativa teknologier är det bästa sättet att trygga framtida framgångar.

DoppelErnte har visat sig vara lönsamt, och genom att främja synergierna mellan lantbrukspraxis och solenergiproduktion fick vi värdefulla insikter och erfarenheter för framtidens solenergi för lantbruk som en helhet.

MARKUTVÄRDERING

Odlingen av spannmål utvärderas ständigt för att förbättra lämpligheten för olika odlingsbara grödor och odlingsväxlingar, eftersom alla slags grödor reagerar olika på de nya mikroklimaten och på skuggning.

TEKNOLOGISK UTVECKLING

Innovativa teknologier är avgörande för att solenergisystem inom lantbruket skall vara lönsamma. Rönen från projektet har integrerats i utvecklingen av ett helt nytt monteringssystem för solenergi inom lantbruk och i förbättringar av Schletters spårningssystem.

MARKÄGARE SOM INTRESSENT

Lantbrukaren driver solenergiinstallationen tillsammans med projektutvecklaren och delar direkt i den ekonomiska avkastningen, vilket gör att markarrenden eller investerarmodeller bortfaller.

SOLENERGISYSTEM FÖR LANTBRUK

SCHLETTER

SPÅRNINGSSYSTEM

Vår design Geneva Drive samlar upp solenergin effektivt genom att följa solens bana på himlen, vilket resulterar i optimerad energiproduktion. Dessutom ger den en hög avkastning av jordbruksprodukterna.

 • Lutning från 60-78° beroende på system
 • Reducerade utrymmeskrav, justerbara rader
 • Optimerat för bi- och monofaciala moduler
 • Passar för skördar och betande boskap

SCHLETTER

SOLFARM

Det vertikala arrangemanget underlättar bruket av marken genom att utnyttja utrymmet effektivt och maximera ytan odlingsbar mark samtidigt som man möjliggör ren energiproduktion. Samtidigt skyddar det grödor och djur från svår väderlek.

 • Enkla anslutningar för enkel och snabb installation
 • Kan installeras i flack och kuperad terräng, vilket kompenserar för höjdskillnader med sin modulära design
 • Flexibel placering av modulklämmor på ramens långsida
 • Stöder singel-, dubbel- och XXL-moduler 
 • Avståndet mellan raderna kan justeras fritt, med hänsyn till typen av grödor och klipputrustningens storlek


 

UTVINN SOL I GOTT SÄLLSKAP

BIOLOGISK MÅNGFALD I DET AGRIVOLTAISKA SYSTEMET

Innovativa lösningar är avgörande för att möta den ökande efterfrågan på hållbar mat och energi. Ett agrivoltaiskt system är en lösning som främjar ett hållbart jordbruk genom att minska behovet av kemiska gödningsmedel och bekämpningsmedel. Det hjälper pollinerare och andra nyttiga insekter att hitta livsmiljöer och mat genom att man sår remsor av vildblommor under fotocellspanelerna. Detta ökar den biologiska mångfalden och skapar ett hälsosammare ekosystem, vilket är särskilt viktigt i en monokultur.

Vi har ett starkt engagemang för att ni ska lyckas med er agrivoltaiska lösning så att ni når era hållbarhetsmål.

Våra lösningar är framtagna för att säkerställa tillförlitliga, anpassningsbara och högavkastande resultat, i en samverkan mellan jordbruk och ren energi, för en hållbar framtid med hjälp av solenergisystem för lantbruk.

Dr. Ing. Cedrik Zapfe – CTO, Schletter Group

MOT GRÖNARE ÄNGDER

VID DIN SIDA, HELA VÄGEN

Våra solenergisystem för lantbruk har hög lastkapacitet, kräver ringa underhåll och är byggda för att hålla. Vi är din tillförlitliga partner med många års erfarenhet på området, så att kunden kan nå framgång i varje projekt.

Vi hjälper dig i alla skeden, från valet av rätt system, till framtagning av en projektplan, från jordanalys till statiska beräkningar, från konstruktion till drift av ditt system.

WE SUPPORT AGRI-PV

KONTAKTA OSS FÖR RÅDGIVNING RUNT DITT NÄSTA SOLENERGIPROJEKT I LANTBRUKET.

Prjektets storlek (MWp)*
Dataskydd*
Nyhetsbrev
Triangle Mesh