Schletter Logo

SYSTEM MED FAST LUTNING

ROBUST DESIGN OCH LÄTT INSTALLATION FÖR ALL TERRÄNG

SOLPARKER ÄR EN VIKTIG INVESTERING I FRAMTIDEN FÖR HÅLLBAR ENERGI.

Framgångarna för denna investering har samband med kvaliteten på de markmonterade lösningarna, eftersom tillförlitligheten hos monteringssystemen direkt påverkar anläggningens prestanda som helhet. Vi är specialiserade på hållbara solcellsmonteringssystem av förstklassigt stål, med robust design och enkel installation, så att prestanda och livslängd för din solparksinvestering kan tryggas. Våra markmonterade system har en hög belastningskapacitet, kräver minimalt underhåll och är byggda för att hålla – även i mycket tuffa förhållanden.

Med hjälp av ett team med kvalificerade geologer och systemprojekterare utvecklar vi robusta lösningar för utmanande terränger och väderförhållanden. Tack vare vår höga prefab-grad och optimerade komponenter kan vi garantera snabb och effektiv installation.

SYSTEMÖVERSIKT

MONTERINGSSYSTEM AV STÅL

FS UNO (singelstolpe) - vertikal

I MÅNGA ÅR HAR SYSTEMET FS UNO VARIT FÖRSTAHANDSVALET I MER ÄN 15 GWp PROJEKT VÄRLDEN ÖVER.

Dess flexibilitet gör det till en idealisk lösning för utmanande terräng, där färre fundament måste användas. Det är motparten till dubbelstolpssystemet FS Duo.

 • Enkel installation och låg vikt för sänkta fraktkostnader och LCOE
 • Långlivat, förgalvaniserat material
 • Beläggning enligt korrosionsklassen för aktuell miljö
 • Kostnadseffektivt system med ett fåtal stolpar
 • Levereras i enskilda delar eller förmonterat
 • Kostnadsbesparingar med pålade stålfundament

FS DUO (dubbelstolpe) - vertikal

DEN HÅLLBARA FS DUO GARANTERAR EN LÅNG LIVSLÄNGD FÖR MARKMONTERADE SOLCELLSINSTALLATIONER.

Med sin höga effektivitet och stabilitet är FS Duo den idealiska lösningen för slät terräng, eftersom den har framtagits för skalbara modularrangemang med flera rader på öppna ytor och i jordbruksområden.

 • System med pålat fundament
 • Upp till 25° lutning
 • Optimerad projektrelaterad projekterin
 • Briljant materialeffektivitet, systemanslutningar optimerade in i minsta detalj
 • Hög hållfasthet och livslängd
 • Hållbart, förgalvaniserat material
 • Maximal prefab-grad
 • Ingen markförsegling
 • Snabb och enkel montering
 • Perfekt samstämda systemkomponenter
 • Hög ekonomisk effektivitet
 • Ytterligare version med betongfundament kan levereras för mark där pålning inte kan ske

FS UNO/DUO R - SPARR SYSTEM (singelstolpe/dubbelstolpe) - horisontell

Beskrivning:

Denna underkonstruktion för singel- och dubbelstolpe är tillverkad av varmförzinkat och zinkmagnesiumlegerat stål. Fästelementen och skruvarna är gjorda av stål eller rostfritt stål och sparrarna av aluminium. Det möjliggör användning av inramade eller oinramade moduler.

Fördelar:

 • Snabb och enkel installation
 • Mycket effektiva och materialbesparande profilgeometrier
 • Finns i enskilda delar eller, på begäran, som en helt förmonterad version

PVMAX-S (betonggrund)

Beskrivning:

Denna kostnadseffektiva stålversion av PvMax3 är gjord av aluminium och designad för mark som inte är lämplig till att driva ner pålar i.

Fördelar:

 • Snabb och kostnadseffektiv projektering (även för specialplanering)
 • Komplett strukturell analys inkluderar grundberäkning med dymlingsrekommendation

PVMAX-S KIT

Beskrivning:

Detta billiga och beprövade modulsystem är ett förmonterat kit.

Fördelar:

 • Kostnadsminskning
 • Tidsbesparing
 • 5 års garanti

MONTERINGSSYSTEM AV ALUMINIUM

PVMAX3 (betonggrund)

Beskrivning:

Systemet för betonggrund är speciellt utformat för mindre system. Det är en kostnadseffektiv lösning för mjuk eller stenig mark på utsatta platser. Vi har optimerat den in i minsta detalj för utmärkt effektivitet.

.Fördelar:

 • Hög korrosionsbeständighet (100% aluminium)
 • Snabb och kostnadseffektiv projektering (även för specialplanering)
 • Stabil design
 • Lång livslängd
 • Snabb montering (delvis förmonterad)
 • Standardiserade system