MONTERINGSSYSTEM FÖR PLATTA TAK

BALLASTERAD ELLER FASTSATT – FÖR ALLA MÅTT

Schletter:s monteringar för platta tak är speciellt designade för snabb och enkel installation oberoende av konstruktion eller strukturellt tillstånd. Våra mycket begåvade konstruktionsingenjörer beräknar noggrant den optimala designen för ditt taks unika form, storlek och lutning. Detta säkerställer att lasterna fördelas optimalt över byggnadens struktur samtidigt som de håller sig inom lastgränsen.

Vårt team tar vi hänsyn till alla relevanta byggnadsregler samt lokala vindhastigheter och snölaster. För en optimal installationsprocessen är vi fokuserade på att minska mängden arbete som görs på ditt tak. Vi åstadkommer detta genom omfattande planering och intelligent design. Detta säkerställer att ditt tak förblir helt tätt och intakt.

BALLAST OPTIMERADE LÖSNINGAR

FixGrid Pro

INFORMATION

Beskrivning:

 • Optimering av ballast och minskning genom förbättrad aerodynamik
 • Moduler kan monteras på tvären och stående
 • Fastklämning av modulen kan göras på den korta eller den långa sidan av modulramen
 • Modulstöd Pro möjliggör flexibel justering till önskad lutningsvinkel
 • Verktygsfri montering av höjdprofilerna Pro
 • Kompatibel med ProLine-seriens modulklämmor

.

Fördelar:

 • Flexibel planering och montering och tidsbesparande
 • Enkel montering och kabeldragning av modulerna
 • Med bara ett fåtal komponenter kan flera olika monteringsvarianter realiseras
NEDLADDNINGAR
.

Broschyr:

FIXGRID18

INFORMATION

Beskrivning:

 • Aerodynamiskt spårningssytem för platta tak
 • Kan på begäran höjas till en vinkel på 6°, 13° eller 10°
 • Optimerad ballast
 • Finns på begäran med kvartspunktsklämning för modulerna
 • Inkluderar byggskydd med aluminiumlaminering

.

Fördelar:

 • Snabb montering
 • Lätt att förvara
 • Mycket prisvärd
 • Optimerade verktyg och material
 • Ingen ytterligare hårdvara behövs för en taklutning på upp till 5°
NEDLADDNINGAR
.

Produktblad FixGrid18:

Installationsguide FixGrid18:

Komponentöversikt:

FLATGRID

INFORMATION

Beskrivning:

 • Kostnadseffektivt system för lätt lutande eller platta tak
 • Takparallellt (infälld montering)
 • Enhetsmonteringssystem som är kompatibelt med de flesta Schletter-komponenter

.

Fördelar:

 • Mycket få överlagrade laster krävs
 • Integrerad ytskyddsmatta
 • Optimerad för material och kostnad
 • Schletter Configurator
NEDLADDNINGAR
.

Produktblad FlatGrid:

Checklista parallellt med taket:

Installationsguide FlatGrid:

Komponentöversikt:

STÖDSYSTEM

INFORMATION

Beskrivning:

 • Diverse systemkonfigurationer för alla höjdvinklar
 • Ballasterade och mekaniskt sammanlänkade varianter
 • Välj stödvinklar i steg om 5°

.

Fördelar:

 • Optimal behållning
 • Kan kombineras med alla Schletter standardprodukter
 • Snabb montering
NEDLADDNINGAR
.

Produktblad CompactDirect:

Produktblad SolRack:

Checklista upphöjd solpanelsanläggning:

Komponentöversikt:

FÄSTNING TILL UNDERSTRUKTUREN

ISOTOP

INFORMATION

Beskrivning:

 • Designad för industritak med breda spännvidder
 • Fästs i balkarna
 • Objektplanering är baserad på en individuell mjukvara för strukturanalys

.

Fördelar:

 • Minskad belastning på takets underkonstruktion
 • Direkt lastöverföring till byggnadens bärande struktur
 • Optimerade och minimerade takgenomföringar
 • Förbättrade anslutningsdetaljer
NEDLADDNINGAR
.

Produktblad IsoTop:

Produktblad IsoTop TR:

Checklista IsoTop:

Installationsguide IsoTop: