FÖRETAGETS KVALITETS- OCH MILJÖPOLICY

Hållbarhet har alltid varit en grundläggande del av vår verksamhet. Vi förstår att kunderna önskar en balans mellan miljövänlighet och kostnadseffektiv energi. Det är därför vi alltid har haft med oss miljömedvetenhet i tillverkningen av våra monteringssystem för solpaneler. Vi strävar alltid efter att överträffa våra kunders förväntningar. Redan från allra första början har vi upprätthållit en stark miljöpolicy. Den är välkänt på alla nivåer inom vårt företag och uppdateras regelbundet för att säkerställa att det är kompatibelt med vårt slutmål: hållbara fotovoltaiska monteringssystem och nöjda kunder.
En syntes av kvalitetspolicy och företagsstrategi.
Alla våra anställda är engagerade i högkvalitativa produkter. Vi strävar efter att nå ett ”noll-fel-mål” med alla våra hållbara monteringssystem för solpaneler. Genom förebyggande åtgärder och riskhanteringsmetoder kan vi uppnå en oöverträffad standard av professionell kvalitet. Alla våra produkter är noggrant inspekterade för att säkerställa att de lever upp till Schletter Grupps höga standard. Våra högt kvalificerade teammedlemmar är garanter som ständigt kontrollerar för att säkerställa att våra produkter håller våra höga standarder. Med grundlig granskning och omfattande utbildning kan vi säkerställa att vårt team förblir det bästa inom branschen.
Våra processer är helt transparenta och tydligt definierade, vilket ger våra kunder extra trygghet att våra monteringslösningar för solpaneler är de bästa inom branschen. Vi förbättrar ständigt våra nuvarande system med slutmålet att konsekvent utveckla vår värdekedja. Dessa inkluderar riktlinjen för konstruktionskomponenter, byggsatser för aluminiumkonstruktioner (EN 1090-1, EN 1090-2 och EN 1090-3) och maskindirektivet (2006/42/EG). Vi tar ett helhetsgrepp på kvalitetskontroll och miljömedvetenhet för att säkerställa att vi alltid förbättrar kvaliteten på våra produkter så att de kan ha en positiv inverkan på miljön.