Wydarzenia

WEBINAR NA TEMAT SYSTEMU MONTAŻOWEGO

2023.05.12

2023.07.14

2023.08.11

2023.09.08

2023.10.13

2023.11.10

2023.12.08

WEBINAR NA TEMAT OPROGRAMOWANIA
SCHLETTER CONFIGURATOR

28.04.2023

Flat roof

26.05.2023

Pitched Roof – EN

28.07.2023

Pitched Roof – EN

25.08.2023

FlatRoof – EN

22.09.2023

Pitched Roof – EN

24.11.2023

Pitched Roof – EN

27.10.2023

Flat Roof – EN

15.12.2023

Flat Roof – EN

Dodatkowe warsztaty pogłębiające wiedzę na temat projektowania systemów i wykonywania obliczeń: skierowany jest do klientów, którzy uczestniczyli już w module szkoleniowym „webinar na temat systemu montażowego” lub od dłuższego czasu korzystają z naszych systemów. Praktyka dotycząca projektowania systemów zostanie wyjaśniona w odniesieniu do różnych dachów z wykorzystaniem przykładów obliczeń.

Start: 09:00
Czas trwania szkolenia: 1h
Grupa docelowa: Monterzy, technicy ds. instalacji, architekci, planiści, eksperci ds. sprzedaży, konsultanci ds. energii
Wymagania: Obszerna wiedza w zakresie planowania systemów do montowania na dachu lub wcześniejszy udział w „webinarze dotyczącym systemu montażowego”