Wydarzenia

WEBINAR NA TEMAT SYSTEMU MONTAŻOWEGO

22.07.2022 r.

23.09.2022 r.

11.11.2022 r.

13.01.2023 r.

10.03.2023

WEBINAR NA TEMAT OPROGRAMOWANIA
SCHLETTER CONFIGURATOR

26.08.2022 r.

14.10.2022 r.

27.01.2023

Pitched roof

03.03.2023

Flat roof

24.03.2023

Pitched roof

28.04.2023

Flat roof

Dodatkowe warsztaty pogłębiające wiedzę na temat projektowania systemów i wykonywania obliczeń: skierowany jest do klientów, którzy uczestniczyli już w module szkoleniowym „webinar na temat systemu montażowego” lub od dłuższego czasu korzystają z naszych systemów. Praktyka dotycząca projektowania systemów zostanie wyjaśniona w odniesieniu do różnych dachów z wykorzystaniem przykładów obliczeń.

Start: 09:00
Czas trwania szkolenia: 1h
Grupa docelowa: Monterzy, technicy ds. instalacji, architekci, planiści, eksperci ds. sprzedaży, konsultanci ds. energii
Wymagania: Obszerna wiedza w zakresie planowania systemów do montowania na dachu lub wcześniejszy udział w „webinarze dotyczącym systemu montażowego”