Schletter Logo

SYSTEMY FASADOWE

WARIANT PIONOWY.

Pionowy system montażowy do instalacji fotowoltaicznych Schletter pozwala na płynną integrację paneli słonecznych z fasadą budynku, umożliwiając efektywne i zrównoważone wykorzystanie energii słonecznej.

Nasza oferta obejmuje systemy montażowe do montażu równoległego lub na podwyższeniu, stworzone specjalnie z myślą o elewacjach i zaprojektowane z wyjątkowym zaangażowaniem w jakość, trwałość i estetykę.

Do pobrania

ŁATWA KONFIGURACJA I DOPASOWANE KĄTY

PROSTA I WYDAJNA INSTALACJA

Fasadowe systemy montażowe dla instalacji fotowoltaicznych Schletter zostały zaprojektowane z myślą o szybkim i bezproblemowym procesie montażu. Dzięki przyjaznym dla użytkownika zasadom projektowania instalacja staje się prosta i gwarantuje oszczędność cennego czasu i wysiłku.

ZOPTYMALIZOWANE SEKCJE STACJONARNE

Nasze systemy montażowe obejmują zoptymalizowane sekcje stacjonarne, umożliwiające precyzyjną regulację w celu uzyskania pożądanego nachylenia panelu. Użytkownik ma pełną kontrolę nad kątem nachylenia. Dzięki temu jest zagwarantowane optymalne wytwarzanie energii przez panele słoneczne.

REGULACJA STOPNIOWA CO 5°

Proste dostosowanie położenia paneli słonecznych. Systemy montażu instalacji fotowoltaicznych firmy Schletter umożliwiają regulację w krokach co 5 stopni, zapewniając tym samym elastyczność i opcje dopasowania do indywidualnych wymagań. Ten jednorzędowy zespół modułów można ustawić pod kątem 50–75° za pomocą wsporników fasadowych.

TRWAŁA DOSKONAŁOŚĆ

Nasze systemy są zaprojektowane z myślą o długotrwałym użytkowaniu, zapewniając niezawodne i trwałe rozwiązanie solarne, które spełnia najwyższe standardy doskonałości, nawet w wymagających warunkach środowiskowych. Nasze zaangażowanie jest widoczne w każdym szczególe naszych systemów, aby zapewnić długotrwałą stabilność.

PŁYNNA INTEGRACJA

ESTETYKA ARCHITEKTONICZNA W POŁĄCZENIU Z WYDAJNOŚCIĄ SŁONECZNĄ

Dzięki wyjątkowej funkcjonalności nasze systemy montażowe do instalacji fotowoltaicznych płynnie integrują się z budynkiem, zachowując jego architektoniczną integralność i jednocześnie uwalniając potencjał wytwarzania czystej energii. Niezależnie od rodzaju budynku – nowoczesna struktura komercyjna lub tradycyjny budynek mieszkalny, nasze systemy idealnie wtapiają się w otoczenie, zapewniając estetyczne piękno. Pod względem kompatybilności nasze systemy fasadowe są zaprojektowane z myślą o bezproblemowym współgraniu z różnymi powierzchniami i materiałami budowlanymi. 

Od betonu i stali po drewno i kompozyty, nasze systemy montażowe dostosowują się do unikalnych cech danego budynku, zapewniając bezpieczną i niezawodną instalację. Rozumiemy, że każdy budynek ma swoje unikalne wymagania: dlatego nasze systemy fasadowe wyróżniają się trwałością i zdolnością adaptacji, aby sprostać tym potrzebom.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

ODNOŚNE PRZEPISY DOTYCZĄCE MONTAŻU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA FASADACH

Podczas montażu instalacji fotowoltaicznych na fasadach budynków należy przestrzegać szczegółowych przepisów określonych przez producentów szkła. Oprócz standardowego ryzyka gwarancyjnego, takiego jak przeciekanie dachu lub uszkodzenie modułów, występuje dodatkowe ryzyko obrażeń osób w przypadku niezgodnego ze standardami mocowania lub wyboru nieodpowiednich modułów.

Poniższe zalecenia mają na celu pomóc planiście/instalatorowi w ograniczeniu takiego ryzyka i zapewnieniu bezpiecznego i profesjonalnego projektu:

ZALECENIA OGÓLNE
 • Podczas wdrażania projektów fasadowych instalacji solarnych należy przestrzegać wszystkich norm i warunków zatwierdzenia dotyczących budowy. 
 • Wyznaczony instalator instalacji fotowoltaicznych jest zobowiązany, jako ekspert w tej dziedzinie, do informowania klientów końcowych o wszystkich potencjalnych zagrożeniach i wymaganych zatwierdzeniach oraz musi przestrzegać obowiązujących norm jako „współczesnego stanu wiedzy”. 
 • Każdy zespół modułów zamontowany na fasadzie budynku powinien być oczywiście traktowany jako indywidualny przypadek, zwłaszcza gdy powierzchnia rozmieszczenia instalacji jest budynkiem publicznym, a obszar pod zespołem fasady jest ogólnie dostępny.
WARIANTY MONTAŻU

Występują dwa podstawowe warianty montażu:

 • Termin „pionowe przeszklenie” jest stosowany, jeśli moduł fotowoltaiczny jest zamontowany równolegle do ściany, bezpośrednio lub z określonym odstępem od powierzchni.
 • Termin „przeszklenie górne” jest stosowany, gdy moduły są zamontowane pod pewnym kątem, przypominając formę „okapu”, w której obszar pod modułami jest publicznie dostępny. 

W obu przypadkach, niezależnie od tego, czy uszkodzenie jest spowodowane zaniedbaniem (naprężenie szkła, nieprawidłowy montaż, naprężenie termiczne itp.), czy też moduł jest uszkodzony przez oddziaływania zewnętrzne, istnieje podstawowe ryzyko, że odłamki szkła spadną z zespołu i spowodują obrażenia przechodniów.

ZALECENIA SZCZEGÓŁOWE
 • Pionowe lub górne przeszklenia są dozwolone w publicznie dostępnych obszarach tylko, gdy można wykluczyć możliwość doznania obrażeń spowodowanych spadającymi odłamkami szkła w przypadku uszkodzenia części ze szkła laminowanego (w tym modułu fotowoltaicznego).
 • Pionowe lub górne przeszklenia są montowane przy użyciu odpowiednich materiałów ze szkła zespolonego (zazwyczaj są to materiały VSG i ESG): moduły są chronione przed rozbiciem przez laminowaną folię, która może utrzymać szkło razem przez pewien czas po rozbiciu.
 • Górne systemy szkła laminowanego mogą mieć ogólny rodzaj zatwierdzenia, który oferuje autoryzację do stosowania w określonych obszarach.
 • Istotny wpływ na wykorzystanie w pozycji pionowej lub górnej ma, oprócz zastosowanych materiałów, również zasadniczo metoda mocowania i rozmieszczenie modułów.
 • Generalnie moduły fotowoltaiczne nie są zatwierdzone do montażu w zespole górnym. Dotyczy to zarówno modułów z ramką, jak i bez ramki. Moduły fotowoltaiczne są również technicznie zaprojektowane w formacie złożonym z folii szklanej, ale mimo to nie są zatwierdzone do stosowania jako górny zespół laminatu. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od odpowiedniego producenta.
 • W przypadku, gdy moduły fotowoltaiczne są proponowane jako rozwiązanie fasadowe lub górne, jest zwykle „narzucana” określona metoda mocowania (np. liniowy układ modułów laminowanych).
 • Dla systemu o niezatwierdzonej konstrukcji do zastosowania w zespołach górnych jest możliwe zatwierdzenie jako „wyjątkowego przypadku” do wdrożenia w niektórych projektach. Zatwierdzenie dla wyjątkowego wdrożenia wymaga zasadniczo pozytywnego wyniku testu niszczącego na kilku komponentach (w przypadku modułów fotowoltaicznych może to być droższe niż w przypadku elementów szklanych). Kilka próbek testowych zostaje uszkodzonych, a folia laminatu musi udowodnić, że jest w stanie utrzymać fragmenty razem przez określony czas. Gwarantuje to, że żadne niebezpieczne odłamki nie oderwą się i nie spowodują obrażeń.
NORMY
 • DIN EN 410, Glas im Bauwesen - Bestimmung der lichttechnischen und strahlungsphysikalischen Kenngrößen von Verglasungen (Szkło w budownictwie – Określanie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia); Wersja: 1998 12
 • DIN 1249-10, Flachglas im Bauwesen; Chemische und physikalische Eigenschaften (Szkło płaskie w budownictwie; Właściwości chemiczne i fizyczne); Wersja: 1990 08
 • DIN 1249-11, Flachglas im Bauwesen; Glaskanten; Begriff, Kantenformen und Ausführung; (Szkło płaskie w budownictwie; krawędzie szkła; pojęcia, formy krawędzi i projektowanie); Wersja: 1986 09
 • DIN 1249-12, Flachglas im Bauwesen, Einscheiben-Sicherheitsglas; (Szkło płaskie w budownictwie, szkło hartowane bezpieczne); Wersja 1990 02
 • DIN 1259-1, Glas - Teil 1: Begriffe für Glasarten und Glasgruppen; (Szkło – Część 1: Pojęcia dla rodzajów i grup szkła) Wersja: 2001 09
 • DIN 1259-2, Glas - Teil 2: Begriffe für Glaserzeugnisse; (Szkło – Część 2: Pojęcia dla produktów szklanych); Wersja: 2001 09
 • DIN EN 14449, Glas im Bauwesen; Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas; Konformitätsbewertung/ Produktnorm, Deutsche Fassung (Szkło w budownictwie – Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe – Ocena zgodności wyrobu z normą, wersja niemiecka) PN-EN 14449:2005 Standard europejski, wersja Lipiec 2005
 • DIN 52337, Prüfverfahren für Flachglas im Bauwesen; Pendelschlagversuche (Metoda badania szkła płaskiego w budownictwie; próba wahnięcia wahadłem); Wersja: 1985 09
 • DIN 52338, Prüfverfahren für Flachglas im Bauwesen - Kugelfallversuch für Verbundglas (Metoda badania szkła płaskiego w budownictwie – Test upadku kuli dla szkła laminowanego) Wersja: 1985 09
 • DIN 52349, Bruchstruktur von Glas für bauliche Anlagen (Struktura pękania szkła do konstrukcji budowlanych). Wersja 1977
 • DIN EN ISO 12543-1, Eigenschaften von Verbundsicherheitsglasfolien (Właściwości folii z bezpiecznego szkła laminowanego (odporność na rozdarcie i wydłużenie przy zerwaniu))
DYREKTYWY I ROZPORZĄDZENIA
 • Entwurf der Technischen Regeln für die Bemessung und Ausführung punktförmig gelagerter Verglasungen, eTRPVn (Projekt przepisów technicznych dotyczących projektowania i wykonywania przeszkleń podpartych punktowo, eTRPVn);
 • DIBt TRAV: Technische Regeln für die Verwendung von linienförmig gelagerten Verglasungen; (Przepisy techniczne dotyczące zastosowania przeszkleń podpartych liniowo);
 • GUV 56.3 Mehr Sicherheit bei Glasbruch; (Większe bezpieczeństwo w przypadku pęknięcia szkła);
LITERATURA

Niniejszy wybór literatury należy wykorzystywać jako podstawowy materiał referencyjny dotyczący konstrukcji szklanych:

 • Glasfibel. (Wydawca: Bundesverband des deutschen Flachglas-Großhandels (Federalne Stowarzyszenie Niemieckiego Handlu Hurtowego Szkłem Płaskim), 1983)
 • Wörner, J D.; Schneider, J. (Autorzy): Abschlussbericht zur experimentelllen und rechnerischen Bestimmung der dynamischen Belastung von Verglasungen durch weichen Stoß (Raport końcowy na temat eksperymentalnego i obliczeniowego określenia dynamicznego obciążenia oszklenia przez miękkie uderzenie); TU Darmstadt/Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej; 2000
 • Charlier, H.: Bauaufsichtliche Anforderungen an Glaskonstruktionen (Wymagania inspekcji budowlanej dla konstrukcji szklanych), Der Prüfingenieur Numer 11 (1997),str. 44–54
 • Sedlacek, G/Blank, K./Laufs, W/Güsgen, J.: Glas im konstruktiven Ingenieurbau (Szkło w inżynierii strukturalnej), Seria Bauingenieur Praxis, Ernst & Sohn, 1. wydanie, Berlin, 1999

FORMULARZ KONTAKTOWY

POPROŚ O KONSULTACJĘ

Wypełnij poniższy formularz, abyśmy mogli indywidualnie rozpatrzyć Twoją prośbę. 
 Wkrótce skontaktujemy się z Tobą.
Wielkość projektu (MWp)*
Ochrona danych*
Newsletter
Triangle Mesh