Schletter Logo
Prośba o ofertę

AGROFOTOWOLTAIKA

Czas na wysokie plony.

Agrowoltaika, lub też agrofotowoltaika, łączy rolnictwo z technologią fotowoltaiczną. Jest to pozbawione ryzyka rozwiązanie gwarantujące maksymalizację potencjału ziemi rolniczej bez zakłócania pracy zwierząt gospodarskich lub oddziaływania na uprawę roślin. Czas na wykorzystanie słońca na wiele sposobów dzięki pionierskim systemom agrofotowoltaicznym Schletter.

Do pobrania
Coming soon

KORZYŚCI EKONOMICZNE

 • Dodatkowy dochód
 • Redukcja kosztów energii
 • Zoptymalizowane wykorzystanie gruntów

KORZYŚCI DLA ŚRODOWISKA

 • Redukcja emisji dwutlenku węgla
 • Oszczędność wody
 • Odporność na zmiany klimatu

KORZYŚCI SPOŁECZNE

 • Dostęp do energii
 • Bezpieczeństwo żywności
 • Edukacja i innowacje

NOWA ERA ROLNICTWA

PODWÓJ SWOJE ZBIORY DZIĘKI AGROFOTOWOLTAICE

W 2020 roku uruchomiliśmy dwie instalacje agrofotowoltaiczne jako projekty pilotażowe we współpracy z naszym partnerem DoppelErnte. DoppelErnte, czyli „podwójne żniwa”, to jeden z pierwszych komercyjnych projektów agrofotowoltaicznych w Niemczech. Projekt ten już od samego początku miał przynosić zyski, ponieważ udowodnienie ekonomicznej opłacalności innowacyjnych technologii jest najlepszym sposobem na zapewnienie ich przyszłego sukcesu.

Projekt DoppelErnte udowodnił swoją rentowność, a poprzez promowanie synergii między praktykami rolniczymi a produkcją energii słonecznej zdobyliśmy cenne spostrzeżenia i doświadczenia przydatne do przyszłych projektów z zakresu agrofotowoltaiki.

OCENA GRUNTÓW

Uprawa roślin jest stale oceniana w celu poprawy przydatności różnych roślin uprawnych i płodozmianów, ponieważ każdy rodzaj uprawy inaczej reaguje na nowe mikroklimaty i zacienienie.

ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY

Innowacyjne technologie są kluczem do opłacalności agrofotowoltaiki. Wnioski z projektu zostały włączone do opracowania zupełnie nowego systemu montażowego do instalacji agrofotowoltaicznych i ulepszenia systemu nadążnego firmy Schletter.

WŁAŚCICIEL GRUNTU JAKO UDZIAŁOWIEC

Rolnik obsługuje instalację agrofotowoltaiczną wraz z deweloperem projektu i bezpośrednio uczestniczy w zyskach ekonomicznych. Nie ma zatem miejsca dzierżawa gruntu ani nie jest stosowany model inwestorski.

SYSTEMY AGROFOTOWOLTAICZNE

SCHLETTER

SYSTEMY NADĄŻNE

Nasza konstrukcja mechanizmu maltańskiego skutecznie wykorzystuje energię słoneczną poprzez podążanie za ścieżką słońca, co skutkuje zoptymalizowaną produkcją energii. Dodatkowo takie rozwiązanie pozwala również na uzyskanie wysokiego poziomu plonów rolnych.

 • Zakres obrotu od 60 do 78° w zależności od systemu
 • Mniejsze wymagania przestrzenne, regulowane rzędy
 • Zoptymalizowane dla modułów dwu- i jednopłaszczyznowych
 • Odpowiednie do upraw i wypasu zwierząt

SCHLETTER

SOLFARM

Pionowe rozmieszczenie zapewnia korzyści praktykom rolniczym, efektywnie wykorzystując przestrzeń i maksymalizując ilość gruntów rolnych, oraz jednocześnie umożliwiając produkcję czystej energii. Ponadto takie rozmieszczenie chroni uprawy i zwierzęta przed trudnymi warunkami pogodowymi.

 • Proste połączenia dla łatwej i szybkiej instalacji
 • Możliwość instalacji na płaskim i pagórkowatym terenie, kompensacja różnic wysokości dzięki modułowej konstrukcji
 • Elastyczna pozycja mocowania modułu na długim boku ramy
 • Obsługa modułów jedno-, dwupłaszczyznowych oraz XXL 
 • Dowolna regulacja odległości między rzędami, przy uwzględnieniu rodzaju upraw i rozmiaru zespołu koszącego

ROLNICTWO SOLARNE Z PRZYJEMNYM BRZĘCZENIEM

BIORÓŻNORODNOŚĆ W AGROWOLTAICE

Innowacyjne rozwiązania mają kluczowe znaczenie dla rosnącego zapotrzebowania na zrównoważoną żywność i energię. Agrofotowoltaika to rozwiązanie, które promuje zrównoważone rolnictwo poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na nawozy chemiczne i pestycydy. Rozwiązanie to wspiera owady zapylające i inne pożyteczne owady, zapewniając siedliska i źródła pożywienia poprzez pasy dzikich kwiatów wysiewane pod instalacjami fotowoltaicznymi. Przyczyna się to do zwiększenia bioróżnorodności i tworzy zdrowszy ekosystem, co jest szczególnie ważne w przypadku monokultur.

Naszym celem jest wspieranie naszych klientów w skutecznym wdrażaniu rozwiązań agrofotowoltaicznychi osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju.

Nasze rozwiązania są zaprojektowane tak, aby zapewnić niezawodną, konfigurowalną i wysoką wydajność, która łączy rolnictwo i czystą energię w zrównoważoną przyszłość dzięki systemom agrofotowoltaicznym.

Dr. Ing. Cedrik Zapfe – CTO, Schletter Group

BARDZIEJ ZIELONE PASTWISKA

WSPARCIE PRZEZ CAŁY CZAS

Nasze systemy agrofotowoltaiczne mają wysoką nośność, wymagają niewielkiej konserwacji i są trwałe. Jesteśmy niezawodnym partnerem z wieloletnim doświadczeniem w branży fotowoltaicznej. Z nami każdy Twój projekt odniesie sukces.

Zapewniamy wsparcie na każdym etapie – od pomocy w wyborze odpowiedniego systemu po sporządzenie planu projektu, od analizy gruntu po obliczenia statyczne, od budowy po obsługę systemu.

WSPIERAMY AGROFOTOWOLTAIKĘ

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, ABY SKONSULTOWAĆ SWÓJ NASTĘPNY PROJEKT AGROFOTOWOLTAICZNY

Wypełnij poniższy formularz, aby umówić się na rozmowę lub odwiedzić nasz projekt referencyjny w Althegnenberg w Bawarii. Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.
Wielkość projektu (MWp)*
Ochrona danych*
Newsletter
Triangle Mesh