Schletter Logo

Informacja prawna.

SCHLETTER SOLAR GMBH
Alustraße 1
83527 Kirchdorf
Niemcy

DANE DO KONTAKTU
Telefon: +49 8072 / 9191 – 0
Faks: +49 8072 / 9191 – 9100
E-mail: info.de@schletter-group.com

Rejestr handlowy: Traunstein
Numer rejestracyjny firmy: HRB 27110
NIP: DE318739607

Zarząd:
Florian Roos, Dr. Cedrik Zapfe, Martin Lipp, Ralf Maus

 

1. Zawartość strony internetowej

Spółka Schletter Solar GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) nie gwarantuje aktualności, poprawności, kompletności ani jakości udostępnionych informacji.

Zgodnie z ogólnymi przepisami prawa, szczególnie z niemiecką ustawą o usługach telekomunikacyjnych, ponosimy odpowiedzialność za treści udostępniane przez nas na stronie internetowej. Jeżeli chodzi o informacje udostępniane przez strony trzecie – ponosimy odpowiedzialność wyłącznie w zakresie zawartym w § 8–10 niemieckiej ustawy o usługach telekomunikacyjnych. Z uwagi na powyższe spółka Schletter Solar GmbH nie jest objęta ogólnym obowiązkiem monitorowania informacji udostępnianych przez strony trzecie. Jeżeli uzyskamy wiedzę o jakichkolwiek nielegalnych treściach na naszej stronie internetowej, bezzwłocznie je usuniemy.

Wszystkie oferty podlegają zmianom i są niewiążące. Spółka Schletter zastrzega sobie wyłączne prawo do zmiany, uzupełniania i/lub usuwania części podstron lub całej oferty, a także do częściowego lub całkowitego przerwania lub wstrzymania ich publicznego wyświetlania bez szczególnej, uprzedniej informacji.

2. Odnośniki i linki

Na naszej stronie znajdują się bezpośrednie i pośrednie odnośniki (hiperłącza) do stron internetowych, które są całkowicie niezależne od naszej strony internetowej. W momencie ich udostępnienia hiperłącza te zostały sprawdzone pod kątem nielegalnych treści. Nie wykryto takich nielegalnych treści. Jeżeli uzyskamy wiedzę o jakiejkolwiek nielegalnej treści, bezzwłocznie usuniemy odpowiedni link.

3. Prawo autorskie i prawo do znaku towarowego

Niniejsza strona internetowa podlega przepisom prawa autorskiego. Jakiekolwiek powielanie, modyfikacja, rozpowszechnianie lub wszelkiego rodzaju wykorzystanie przekraczające zwyczajne użytkowanie niniejszej strony internetowej, wymaga wyraźnej zgody pisemnej spółki Schletter Solar GmbH.

Treści udostępnione przez strony trzecie są oznaczone jako takie. Strona internetowa została dokładnie sprawdzona pod kątem potencjalnych naruszeń prawa autorskiego oraz w zakresie naruszeń innych praw. Jeżeli uzyskamy wiedzę o jakimkolwiek naruszeniu, bezzwłocznie usuniemy z naszej strony internetowej treści, których będzie to dotyczyć.

© Schletter Solar GmbH, 2022 – Nasz regulamin ogólny

Triangle Mesh