Schletter Logo

Wspieramy

zrównoważoność.

Przemysł energetyki słonecznej odgrywa ważną rolę w sprostaniu jednemu z najbardziej palących wyzwań naszych czasów: walką ze zmianami klimatu, a także przejściem na zieloną i zrównoważoną energię. Z tego powodu wspieramy energetykę solarną i wszystko, co się z nią wiąże. Jako jeden z wiodących producentów systemów montażowych do paneli fotowoltaicznych jesteśmy dumni z tego, że możemy bezpośrednio przyczynić się do transformacji w kierunku zielonej energii. Na całym świecie zamontowano przy użyciu naszych systemów instalacje solarne o mocy ponad 50 GWp. Oznacza to, że obecnie pomagamy zaoszczędzić około 31,4 mln ton CO₂ rocznie.

Wierzymy również, że rozwijająca się branża energii słonecznej to fala, która unosi wszystkie łodzie – klientów, inwestorów, konkurentów, ludzkość, środowisko i nas samych. Sukces gospodarczy i zrównoważoność muszą iść w parze, jeśli mamy na celu osiągnięcie trwałej zmiany. Zrównoważenie tych aspektów jest kwestią kluczową zarówno dla naszych klientów, jak i dla naszej własnej działalności. Stanowi ona podstawę naszej ambitnej polityki w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, którą wdrożyliśmy i stale doskonalimy w całym przedsiębiorstwie.

Codziennie wspieramy transformację w zakresie zielonej energii

UMOŻLIWIAMYZAOSZCZĘDZENIE

>31,4 mln

ton CO₂ rocznie

dzięki instalacjom fotowoltaicznym o łącznej mocy 50 GW zamontowanym z użyciem systemów Schletter

Jest to odpowiednik rocznej emisji CO₂

3,1 mln

niemieckich obywateli

Źródło wzoru przeliczeniowego: Niemiecka Federalna Agencja Środowiska i Solarcluster BW

PRZECZYTAJ NASZ PIERWSZY RAPORT CSR.

Ciężko pracujemy nad tym, aby świat stał się sprawiedliwszym, czystszym i zrównoważonym miejscem do życia. Jednak nigdy tak naprawdę nie sformułowaliśmy naszych celów, działań ani wpływu, jaki mamy jako firma. Aż do dzisiaj.

Przygotowanie naszego pierwszego raportu CSR zajęło nam wprawdzie miesiące, ale jesteśmy dumni, że w końcu możemy się podzielić jego wynikami. W środku można znaleźć rzetelną, dogłębną analizę 2023 roku z różnych perspektyw środowiskowych, społecznych i związanych z zarządzaniem.

Od tej pory będziemy publikować zaktualizowane raporty CSR każdego roku. Na razie zachęcamy do pobrania kopii oryginału.

WSPIERAMY

NASZE CELE ŚRODOWISKOWE.

Bardzo trudno jest czynić postępy w obszarze, którego nie można ani śledzić ani mierzyć. Dlatego jesteśmy dumni, że sformalizowaliśmy katalog celów zaprojektowanych do kierowania naszymi wysiłkami w zakresie zmniejszania śladu węglowego i ekologicznego, ochrony i przedłużania zasobów naturalnych oraz stosowania praktyk przyczyniających się do czystszej i zdrowszej planety.

Wraz z upływem czasu i w zależności od poczynionych postępów, cele te będą oczywiście ewoluować. Aktualnie nasze wyznaczone cele prezentują się następująco:

DO KOŃCA 2024 ROKU:

 • >50% opakowań pochodzących z recyklingu / opakowań jednomateriałowych / alternatywnych materiałów opakowaniowych
 • >95% materiałów nadających się do recyklingu po zakończeniu cyklu życia naszych produktów

DO KOŃCA 2025 ROKU:

 • W 100% monitorowany łańcuch dostaw (Tier 1)
 • >50% materiałów pochodzących z recyklingu w naszych produktach
 • Zmniejszenie śladu węglowego (CO2) naszych produktów poprzez zmniejszenie ich stosunku mocy do masy (kg materiału na MW zainstalowanej mocy) o 5% rocznie

DO 2028 ROKU:

 • Osiągnięcie 100% pokrycia zapotrzebowania na zasilanie dla administracyjnych stacji roboczych z odnawialnych lub ekologicznych źródeł energii w lokalizacjach Schletter

Wspieramy

Lepszaprzyszłość

Wspieramy

jakość

Wyjątkowa jakość jest i zawsze była integralną częścią naszego podejścia do zrównoważoności. Nasze systemy montażowe są zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić trwałość. Są one znane w branży ze swojej przemyślanej konstrukcji i wyjątkowej trwałości.

Nasza definicja jakości wykracza daleko poza produkcję najlepszego możliwego produktu do realizacji określonego zadania. Oznacza to również wykorzystywanie zasobów potrzebnych do produkcji naszych wyrobów w sposób jak najbardziej efektywny. Jest to nastawienie głęboko zakorzenione w DNA firmy Schletter.

Nasze bezkompromisowe zaangażowanie w jakość znajduje odzwierciedlenie w zachowaniu ścisłych norm projektowych i produkcyjnych. W odniesieniu do naszych produktów przyświeca nam motto „docelowo: zero błędów”. Cel ten realizujemy poprzez wdrażanie ścisłych i jasno określonych procesów oraz prewencyjnych praktyk zarządzania ryzykiem w całym naszym własnym łańcuchu produkcyjnym i dostawczym. Obejmują one wytyczne dotyczące komponentów konstrukcyjnych, zestawów do konstrukcji aluminiowych (EN 1090-1, EN 1090-2 oraz EN 1090-3), a także Dyrektywę maszynową (2006/42/WE). Ponadto stale prowadzimy szkolenia i kontrolę, aby zapewnić spełnienie tych wymagających norm.

BEZPIECZEŃSTWO STATYCZNE

 • Optymalne wykorzystanie materiałów
 • Sprawdzona jakość dostawców
 • Wiarygodne obliczenia
 • Szczegółowa konstrukcja

OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI

 • Lepsze wykorzystanie materiałów
 • Wydajny proces produkcji
 • Zoptymalizowana logistyka
 • Montaż oszczędzający czas

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

 • Zrównoważony dobór materiałów
 • Ekstremalna trwałość
 • Materiały wielokrotnego użytku
 • Niska intensywność konserwacji
UL-certified.png
intertek.png
EUPD_Research_Siegel_Mounting_ESP.png
EUPD_Research_Siegel_Mounting_DACH.png
IEC_international-electrotechnical-commission.png
CE_conformite-europeenne.png
black-veatch.png

Wspieramy

cele zrównoważonego rozwoju

Jako jedna z wiodących firm zajmujących się montażem instalacji solarnych na świecie, każdego roku przyczyniamy się do realizacji projektów solarnych o mocy kilku gigawatów. Jednakże promowanie czystej, odnawialnej energii to tylko jeden z aspektów zrównoważoności. Jest jeszcze wiele obszarów, w których powinniśmy podjąć działania, jeśli chcemy zapewnić naszej planecie pokojową i dostatnią przyszłość.

Organizacja Narodów Zjednoczonych określiła te obszary działania w Agendzie 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju, określając 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG). Stawiając sobie pytanie, jaki wpływ możemy mieć jako przedsiębiorstwo, podjęliśmy się realizacji 12 konkretnych SDG.

#1

Brak ubóstwa

#2

Zero głodu

#3

Zdrowie i dobre samopoczucie

#5

Równość płci

#6

Czysta woda i czyste warunki sanitarne

#7

Niedroga i czysta energia

#8

Godna praca i wzrost gospodarczy

#9

Przemysł, innowacje i infrastruktura

#11

Zrównoważone miasta i społeczności

#12

Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

#13

Działania na rzecz klimatu

#17

Partnerstwo na rzecz celów

Wspieramy

naszych pracowników

Jeśli chodzi o cenne zasoby, to jednym z najcenniejszych zasobów, jakimi dysponujemy, jest nasz personel. Z tego powodu tworzymy przyjazne środowisko pracy, w którym troszczymy się o siebie nawzajem, czerpiemy z różnorodnych perspektyw i umiejętności oraz pracujemy nad tym, aby zmienić na lepsze realia życia każdego z nas. Jako pracodawca jesteśmy zaangażowani w promowanie różnorodności, sprawiedliwości i integracji. Blisko 40 procent naszych pracowników na stanowiskach niekierowniczych to kobiety. Aktywnie zachęcamy kobiety do zajmowania również stanowisk kierowniczych. W szczególności uznajemy i honorujemy prawa pracowników i prawa do współdecydowania. Nasi koledzy w Chinach korzystają z porównywalnych świadczeń, niezależnie od tego, czy znajdują się na naszych własnych listach płac, czy na umowach czasowych z dostawcą zewnętrznym.

Mierzymy wskaźnik odejść pracowników i ich zadowolenie i stale przewyższamy standardy branżowe. W 2022 roku stworzyliśmy ponad 100 nowych miejsc pracy, połowa naszych pracowników przeszła szkolenia oparte na umiejętnościach, a 20 procent szkolenia z zakresu umiejętności życiowych. Blisko 5 procent naszych pracowników otrzymało awans.

Nasz system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) w zakładzie produkcyjnym uzyskał certyfikat ISO 45001:2018 wydany przez TÜV Nord, ponieważ zapewniamy bezpieczne i zdrowe miejsca pracy, które zapobiegają urazom i chorobom związanym z pracą, a także proaktywnie kontynuujemy poprawę naszych wyników w zakresie BHP.

NASZE ZASADY KADROWE

Rozwój zawodowy

Budżety na edukację, katalogi szkoleń, zajęcia językowe

Zdrowie

Dni zdrowia, wypożyczalnia rowerów, ergonomiczne stanowiska pracy i inne

Emerytura firmowa

Indywidualne dopłaty do bezpiecznego firmowego planu emerytalnego

Równowaga między pracą a życiem osobistym

Elastyczne ścieżki kariery, godziny pracy i miejsca pracy

Spłaszczone struktury hierarchiczne

Maksymalnie cztery poziomy hierarchii w całej firmie

Prawo do współdecydowania

Firmowy program zgłaszania uwag i rada pracownicza

Programy fitness

Dostęp do ponad 8000 partnerów w naszej sieci sportowej i wellness

Co jeszcze proponujemy

Napoje/przekąski, piłkarzyki, imprezy firmowe i inne

Firma Schletter jest pracodawcą zapewniającym równe szanse. Wykwalifikowani kandydaci są przyjmowani do pracy bez względu na wiek, rasę, kolor skóry, przekonania, płeć, pochodzenie narodowe, orientację seksualną, niepełnosprawność lub status weterana. Nasze zakłady zostały zaprojektowane w taki sposób, aby spełniały wymogi dostępności dla osób z niepełnosprawnością fizyczną.

Wspieramy

naszych klientów

Nasze produkty mają bezpośredni wpływ na zapewnienie czystej i zrównoważonej energii słonecznej. Zabezpieczamy ten wpływ poprzez rozbudowane mechanizmy kontroli jakości, jak również szereg certyfikatów jakości stron trzecich. Z tego powodu bez wahania oferujemy obszerne gwarancje na wszystkie nasze produkty do 25 lat. Monitorujemy zadowolenie klientów oraz aktywnie zachęcamy i uwzględniamy ich opinie w dalszym rozwoju naszych produktów i usług.

Cenimy prywatność i ochronę danych. Nasza polityka dotycząca danych i prywatności jest publicznie dostępna, ponadto posiadamy formalny kodeks postępowania dotyczący wykorzystania danych. Wszystkie listy kontaktowe i działania w zakresie e-mail marketingu są zgodne z RODO. Nasi pracownicy mający dostęp do danych są szkoleni w zakresie polityki ochrony danych.

WSPIERAMY

nasze społeczności

Jedną z naszych mocnych stron jako firmy jest zróżnicowana siła robocza. Nasza polityka rekrutacji ma charakter integracyjny, a my jesteśmy zaangażowani w działania na rzecz różnorodności, sprawiedliwości i integracji. Nasi pracownicy są szkoleni w zakresie różnorodności, sprawiedliwości i integracji. Zakłady naszej firmy są dostępne dla osób z niepełnosprawnością fizyczną.

Działania naszej firmy wzmacniają lokalne społeczności, przyczyniając się do ich dobrobytu: w 2022 roku mieliśmy 15-procentowy wzrost liczby miejsc pracy w pełnym i niepełnym wymiarze godzin. Ponad 80 procent naszych kosztów sprzedaży towarów jest wydatkowane w kraju, w którym prowadzimy działalność. Nasze usługi związane z personelem zewnętrznym odpowiadają naszemu kodeksowi postępowania i przeprowadzamy regularne audyty naszych podwykonawców, w tym działania korygujące w celu ciągłego doskonalenia.

Naszym celem jest budowanie długoterminowych relacji z naszymi dostawcami (obecnie średnio 96 miesięcy), aby wspólnie rozwijać i poprawiać nasze wyniki społeczne i środowiskowe.

Wspieramy

działania na rzecz zgodności

Nasze podstawowe wartości i wytyczne dotyczące etyki biznesu, zgodności z przepisami, ładu korporacyjnego, zaangażowania interesariuszy zostały przedstawione w Kodeksie Postępowania firmy Schletter. Zawiera on ścisłe zasady polityki przeciwdziałania korupcji, a także mechanizmy monitorowania w zakresie etyki biznesu i korupcji. Włączyliśmy do naszych wytycznych brytyjską ustawę o przeciwdziałaniu niewolnictwu.

Nasze finanse są corocznie badane przez biegłych rewidentów. Nasze zaudytowane raporty roczne są udostępniane inwestorom na stronie Relacji z inwestorami. Nasza rada nadzorcza i doradcza jest zróżnicowana pod względem płci: 1/3 kobiet, 2/3 mężczyzn. Zarząd jest niezależny i ściśle nadzoruje działalność i wyniki firmy. Zarząd posiada szeroki zakres umiejętności, a jego członkowie są uznanymi ekspertami w swoich dziedzinach, obejmujących finanse, działalność operacyjną, a także kwestie prawne, ładu korporacyjnego i zgodności.

Zobowiązujemy się do nieprowadzenia żadnej działalności w strefach konfliktów lub w ekosystemach wrażliwych. Regularnie monitorujemy naszych dostawców pod kątem warunków pracy i negatywnego wpływu społecznego lub ekologicznego.

Florian Beetz - Compliance Officer

Triangle Mesh