Schletter Logo

Adatvédelmi irányelv.

1. Az adatvédelmi irányelv áttekintése

Általános tájékoztató     
Az alábbi tájékoztató egy könnyen áttekinthető összefoglalást nyújt arról, hogy mi fog történni személyes adataival, amikor ellátogat erre a webhelyre. A „személyes adatok” kifejezés minden olyan adatot magában foglal, amely felhasználható az Ön személyes azonosítására. Az adatvédelem témájával kapcsolatos részletes információkért tekintse meg adatvédelmi nyilatkozatunkat, amelyet a jelen példány alatt mellékelünk.

AZ ADATOK RÖGZÍTÉSE EZEN A WEBOLDALO

Ki felel az adatoknak ezen a webhelyen történő rögzítéséért (azaz ki az „adatkezelő”)?     
Az ezen a webhelyen található adatokat a webhely üzemeltetője dolgozza fel, akinek elérhetőségei a webhely „Jogszabály által megkövetelt információk” menüpontjában találhatók.

Hogyan rögzítjük adatait?     
Adatait annak eredményeként kezeljük, hogy Ön azokat megosztotta velünk. Ez kiterjedhet például azokra az információkra, amelyeket Ön megad a kapcsolatfelvételi űrlapon. Informatikai rendszerünk automatikusan rögzít egyéb adatokat is, amikor Ön ellátogat weboldalunkra. Ezek az adatok elsősorban technikai információkat tartalmaznak (pl. webböngésző, operációs rendszer vagy az oldal megjelenítésének ideje). Ezeket az információkat a rendszer automatikusan rögzíti, amikor Ön hozzáfér a webhelyhez.

Milyen célokra használjuk fel adatait?     
Az információk egy része a webhely hibamentes működésének garantálását szolgálja, beleértve a hírlevél funkciót, a megkeresések megválaszolását és a felhasználóval folytatott kommunikációt. Egyéb adatokat felhasználhatunk a felhasználói minták elemzésére.

Milyen jogokkal rendelkezik az adataival kapcsolatban?     
Önnek jogában áll bármikor tájékoztatást kapni archivált személyes adatainak forrásáról, címzettjeiről és azok összegyűjtésének céljairól anélkül, hogy díjat kellene fizetnie ezen információkért. Jogában áll továbbá adatai helyesbítését vagy törlését kérni. Ha erre vonatkozóan vagy az adatvédelemmel kapcsolatos egyéb témában kérdése merül fel, akkor kérjük, forduljon hozzánk bátran bármikor a webhely „Jogszabály által megkövetelt információk” menüpontjában található címen. Jogában áll továbbá panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti szervhez. Ezenkívül, bizonyos körülmények között, jogában áll kérni, hogy korlátozzuk személyes adatainak feldolgozását. A részletekért kérjük, olvassa el adatvédelmi nyilatkozatunk „Az adatfeldolgozás korlátozásához való jog” című részét.

Elemző eszközök és harmadik felek által biztosított eszközök     
Előfordulhat, hogy böngészési mintáiról statisztikai elemzés készül, amikor ellátogat erre a webhelyre. Ezekre az elemzésekre elsősorban cookie-k és úgynevezett elemző programok segítségével kerül sor. A böngészési minták elemzése általában anonim módon történik; azaz a böngészési minták nem vezethetők vissza Önhöz. Önnek jogában áll kifogásolni az ilyen jellegű elemzéseket, illetve megakadályozhatja azok elvégzését, ha nem használ bizonyos eszközöket. Az eszközökre, valamint a kifogásolási opciókra vonatkozó részletes információkért kérjük, olvassa el alább található adatvédelmi nyilatkozatunkat.

2. Tárhelyszolgáltatás

Külső tárhelyszolgáltatás     
A webhely tárhelyét egy külső szolgáltató (tárhelyszolgáltató) biztosítja. Az ezen a webhelyen gyűjtött személyes adatok tárolására a tárhelyszolgáltató szerverein kerül sor. Ezek többek között, de nem kizárólagosan magukban foglalhatják az alábbiakat: IP-címek, kapcsolatfelvételi kérelmek, metaadatok és kapcsolatfelvételek, szerződésekkel kapcsolatos információk, elérhetőségek, nevek, weboldal-elérések, valamint a webhelyen keresztül generált egyéb adatok. A tárhelyszolgáltatót a potenciális és meglévő ügyfeleinkkel kötött szerződések teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés, b) pont), valamint online szolgáltatásaink professzionális szolgáltató általi biztonságos, gyors és hatékony nyújtása érdekében alkalmazzuk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés, f) pont). Tárhelyszolgáltatónk kizárólag olyan mértékben dolgozza fel az Ön személyes adatait, amilyen mértékben arra a teljesítési kötelmeinek kielégítéséhez és az adott adatokkal kapcsolatos utasításaink követéséhez szükséges.

Szerződéses adatfeldolgozási megállapodás létrejötte     
Az adatvédelmi előírásoknak megfelelő feldolgozás garantálása érdekében tárhelyszolgáltatónkkal rendelés-feldolgozási szerződést kötöttünk.

3. Általános információk és kötelező információk

Adatvédelem     
A webhely és a webhely oldalainak üzemeltetői komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Ezért az Ön személyes adatait bizalmas információként, a törvényes adatvédelmi előírásoknak és a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük. Minden alkalommal, amikor Ön a webhelyet használja, különféle személyes adatokat gyűjtünk. A személyes adatok olyan adatok, amelyek felhasználhatók az Ön személyes azonosítására. A jelen adatvédelmi nyilatkozat elmagyarázza, hogy milyen adatokat gyűjtünk, és hogy milyen célokra használjuk fel ezeket az adatokat. Azt is elmagyarázza, hogy hogyan és milyen célból gyűjtjük az egyes információkat. Ezúton felhívjuk figyelmét arra, hogy az interneten (azaz e-mailes kommunikáción keresztül) történő adattovábbítás esetén biztonsági hiányosságok léphetnek fel. Az adatokat nem lehet teljes körűen megvédeni a harmadik felek általi hozzáféréssel szemben.

A felelős fél (a GDPR szerinti „adatkezelő”) adatai     
A jelen webhely adatfeldolgozó adatkezelője:

Schletter Solar GmbH     
Alustraße 1     
83527 Kirchdorf     
Németország     
Tel.: +49 8072 / 9191-0     
E-Mail: info@schletter-group.com     
Web: www.schletter-group.com

Schletter Invest GmbH     
Alustraße 1     
83527 Kirchdorf     
Németország     
Tel.: +49 8072 / 9191-0     
E-Mail: info@schletter-group.com

Schletter España S.L.     
Poligono Industrial Cañada de Praes C/ Pintores 23     
3191 Pilar de la Horadada (Alicante)     
Spanyolország     
Tel.: +34 96 676 7534     
E-Mail: info.es@schletter-group.com

Dr. Zapfe GmbH     
Alustraße 1     
83527 Kirchdorf     
Németország     
Tel.: +49 8072 / 9191-280     
E-Mail: info@ing-zapfe.de

Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, aki önállóan vagy másokkal közösen dönt a személyes adatok (pl. név, e-mail cím stb.) feldolgozásának céljairól és forrásairól.

Adatvédelmi tisztviselő kijelölése a törvény előírása szerint     
Vállalatunknál kijelöltünk egy adatvédelmi tisztviselőt.

Dr. Georg F. Schröder, LL.M.     
Prannerstr. 1     
80333 München / Németország     
Tel.: +49-89 – 954 597 520     
E-Mail: georg.schroeder@legaldata.law

Adatai feldolgozásához való hozzájárulásának visszavonása     
Számos adatfeldolgozási tranzakcióra kizárólag az Ön hozzájárulásával kerülhet sor. A már megadott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ehhez mindössze egy informális értesítést kell küldenie nekünk e-mailben. Ez a hozzájárulásának visszavonását megelőzően végzett adatgyűjtés jogszerűségét nem érinti.

Az adatgyűjtés kifogásolásának joga különleges esetekben; a direktmarketing kifogásolásának joga (a GDPR 21. cikke)     
AMENNYIBEN AZ ADATKEZELÉSRE A GDPR 6. CIKK (1) BEKEZDÉS E) VAGY F) PONTJA ALAPJÁN KERÜL SOR, ÚGY ÖNNEK JOGÁBAN ÁLL BÁRMIKOR KIFOGÁSOLNI SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉT SAJÁT HELYZETÉVEL KAPCSOLATOS OKBÓL. EZ A JELEN RENDELKEZÉSEKEN ALAPULÓ MINDEN PROFILKÉSZÍTÉSRE IS VONATKOZIK. AZ ADATOK ADOTT FELDOLGOZÁSÁRA VONATKOZÓ JOGALAPPAL KAPCSOLATBAN KÉRJÜK, OLVASSA EL A JELEN ADATVÉDELMI NYILATKOZATOT. HA ÖN KIFOGÁST EMEL, AKKOR NEM KEZELJÜK TOVÁBB AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATOKAT, KIVÉVE, HA OLYAN NYOMÓS, VÉDELEMRE MÉLTÓ ÉRVET TUDUNK FELMUTATNI ADATAI KEZELÉSE MELLETT, AMELY MEGHALADJA AZ ÖN ÉRDEKEIT, JOGAIT ÉS SZABADSÁGAIT, VAGY HA AZ ADATKEZELÉS CÉLJA JOGI JOGOSULTSÁGOK ÉRVÉNYESÍTÉSE, GYAKORLÁSA VAGY VÉDELME (A KÖVETKEZŐ SZERINTI KIFOGÁSEMELÉS: GDPR 21. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSE).     
HA SZEMÉLYES ADATAINAK FELDOLGOZÁSA DIREKTMARKETING CÉLOKBÓL TÖRTÉNIK, AKKOR ÖNNEK JOGÁBAN ÁLL BÁRMIKOR KIFOGÁSOLNI AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATOK ILYEN CÉLBÓL TÖRTÉNŐ FELDOLGOZÁSÁT. EZ A PROFILALKOTÁSRA IS VONATKOZIK, ABBAN A MÉRTÉKBEN, AMELYBEN AZ ADOTT DIREKTMARKETING TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDIK. HA ÖN KIFOGÁST EMEL, AKKOR ADATAIT ATTÓL KEZDVE NEM HASZNÁLJUK FEL DIREKTMARKETING CÉLOKBÓL (A GDPR 21. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSE SZERINTI KIFOGÁSEMELÉS).     
 

Panasz illetékes felügyeleti hatósághoz való benyújtásának a joga     
A GDPR megszegése esetén az adatalanyoknak jogukban áll panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz, különösen abban a tagállamban, amelyben lakóhelyük vagy munkahelyük található, vagy ahol az állítólagos jogsértés történt. A panasz benyújtásának joga minden egyéb, jogi úton igénybe vehető közigazgatási vagy bírósági eljárástól függetlenül fennáll.

Az adathordozhatósághoz való jog     
Önnek jogában áll kérni, hogy az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése érdekében általunk automatikusan feldolgozott adatokat általánosan használt, géppel olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy egy harmadik félnek. Amennyiben Ön az adatok másik adatkezelőnek történő közvetlen továbbítását kéri, arra csak akkor kerül sor, ha az technikailag megvalósítható.

SSL és/vagy TLS titkosítás     
Biztonsági okokból, valamint a továbbított bizalmas tartalmak védelme érdekében, mint amilyenek például a megrendelések vagy azok a megkeresések, amelyeket Ön nekünk mint a webhely üzemeltetőjének küld, ez a webhely SSL vagy TLS titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot úgy ismerheti fel, ha megnézi, hogy a böngésző címsora átvált-e „http://”-ről „https://”-re, illetve hogy megjelenik-e a lakat ikon a böngésző címsorában. Ha aktiválva van az SSL vagy a TLS titkosítás, akkor az Ön által számunkra továbbított adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni.

Az adatok helyesbítésére és törlésére vonatkozó tájékoztatás     
A vonatkozó jogszabályi rendelkezések keretein belül Önnek jogában áll bármikor tájékoztatást kérni archivált személyes adatairól, azok forrásáról és címzettjeiről, valamint arról, hogy milyen célból dolgozzuk fel adatait. Jogában állhat továbbá adatainak helyesbítését vagy törlését kérni. Ha ezzel a témával vagy a személyes adatokra vonatkozó egyéb témával kapcsolatban kérdése merül fel, akkor kérjük, forduljon hozzánk bátran bármikor a webhely „Jogszabály által megkövetelt információk” menüpontjában található címen.

A feldolgozás korlátozásának kérelmére vonatkozó jog     
Személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban joga van korlátozások bevezetését kérni. Ezen joga gyakorlásához bármikor felveheti velünk a kapcsolatot a webhely „Jogszabály által megkövetelt információk” részében található címen. A feldolgozás korlátozását az alábbi esetekben kérheti:

 • Amennyiben Ön vitatja az általunk archivált adatainak helyességét, úgy ezen állítás ellenőrzésére általában szükségünk van egy kis időre. Amíg folyamatban van az ellenőrzés, addig Önnek jogában áll kérni, hogy korlátozzuk személyes adatainak feldolgozását.
 • Amennyiben személyes adatainak feldolgozására törvényellenes módon kerül(t) sor, úgy Önnek lehetősége van arra, hogy személyes adatainak törlése helyett azok feldolgozásának korlátozását kérje.
 • Amennyiben már nincs szükségünk személyes adataira, azonban Önnek szüksége van rájuk törvényes jogosultságai gyakorlásához, védelméhez vagy érvényesítéséhez, úgy Önnek jogában áll kérni, hogy személyes adatai törlése helyett korlátozzuk azok feldolgozását.
 • Ha Ön a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése szerint kifogást emelt, úgy össze kell vetni az Ön jogait a mi jogainkkal. Amíg nem határozzák meg, hogy kinek az érdeke érvényesül, addig Önnek jogában áll kérni, hogy korlátozzuk személyes adatainak feldolgozását.

 

Ha korlátozta személyes adatainak feldolgozását, akkor ezeket az adatokat – archiválásuk kivételével – kizárólag az Ön hozzájárulásával vagy törvényes jogosultságok érvényesítésére, gyakorlására vagy védelmére, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelmére, vagy az Európai Unió vagy az EU valamely tagállama által felvetett fontos közérdekű okokból dolgozhatjuk fel.

Adatátvitel
Személyes adatait csak akkor adjuk át harmadik félnek, ha:

 • Ön ehhez kifejezett hozzájárulását adta a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint.
 • jogilag megengedett és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint szükséges az Önnel fennálló szerződéses kapcsolat teljesítéséhez.
 • vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához. jogilag kötelesek lehetünk adatokat továbbítani állami hatóságoknak, pl. adóhatóságoknak, társadalombiztosítási intézményeknek, egészségbiztosítási pénztáraknak, felügyeleti hatóságoknak és bűnüldöző szerveknek.
 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti közzététel jogos vállalati érdekek védelméhez, valamint jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges, és nincs okunk feltételezni, hogy az adatok közlésének megtagadásához fűződő, védelemre méltó, nyomós érdeke fűződik.
 • a GDPR 28. cikkének megfelelően külső szolgáltatókat (ún. adatfeldolgozókat) veszünk igénybe, akiket köteleztünk az Ön adatainak gondos kezelésére.
  Az ilyen szolgáltatókat a következő területeken alkalmazzuk:

  • informatika
  • logisztika
  • telekommunikáció
  • értékesítés
  • marketing

Személyes adatokat megoszthatunk, eladhatunk vagy továbbíthatunk egyesüléssel, felvásárlással, átszervezéssel, vagyonértékesítéssel vagy fizetésképtelenségi eljárással kapcsolatban. A jelen Adatvédelmi szabályzat az Ön személyes adataira vonatkozik, amelyeket megosztunk vagy átadunk az új vállalatnak (a tranzakció befejezése előtt és után).

Harmadik országokba történő továbbítás     
Amennyiben az adatok feldolgozása az Európai Unió (EU) vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén kívüli országban (a továbbiakban: harmadik ország), harmadik fél által nyújtott szolgáltatások igénybevételének vagy az adatok harmadik fél előtti felfedésének vagy számára történő továbbításának keretén belül történik, úgy arra kizárólag akkor kerülhet sor, ha az a szerződéses (vagy szerződéskötés előtti) kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges, vagy az Ön hozzájárulása alapján (megfelelő részletes vonatkozó tájékoztatással, valamint az egyes harmadik országok nevének felsorolásával), vagy jogi kötelezettség vagy jogos érdekek alapján. Törvényes vagy szerződéses engedélyek alapján az adatokat kizárólag akkor dolgozzuk fel harmadik országban, vagy akkor engedélyezzük az adatok harmadik országban történő feldolgozását, ha teljesülnek a GDPR 44. cikkének különös követelményei. Az adatfeldolgozásra tehát például olyan különleges garanciák alapján kerül sor, mint amilyen az EU által biztosított adatvédelmi szintnek megfelelő adatvédelmi szint hivatalosan elismert megteremtése, vagy a hivatalosan elismert konkrét szerződéses kötelezettségek (ún. „általános szerződési feltételek”) betartása.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ilyen harmadik országok által biztosított adatvédelmi szint alacsonyabb az Európai Unióban biztosított adatvédelmi szintnél.

A Schletter Group, amely magában foglalja az adatkezelőt is, az alábbi országokban rendelkezik irodákkal az EU területén kívül, így az adatfeldolgozásra sor kerülhet ezekben az országokban:

Ország: Törökország     
Székhely címe: Schletter Enerji ve Metal Malz.Üretim ve Paz.Tic.Ltd. Sti, Küçükbakkalköy Mah. Dereboyu Cad., No:3/A Brandium R5 Kat:16 D:99, 34750 Ataşehir / ISTANBUL / TÖRÖKORSZÁG, info.de@schletter-group.com

Ország: Dél-Afrika     
Székhely címe: Schletter South Africa Pty. Ltd., Unit F4, Pinelands Business Park, New Mill Road, Pinelands 7430, DÉL-AFRIKA (ZA), info.za@schletter-group.com

Ország: Ausztrália     
Székhely címe: Unit 4, 27 Williamson Road, NSW 2565 Ingleburn, AUSZTRÁLIA, info.au@schletter-group.com

Ország: Kína     
Székhely címe: Schletter (Shanghai) Solar Technology Co., Ltd., No.1201 Xingrong Road, Shanghai 201807, PR KÍNA, info.cn@schletter-group.com

Ország: Japán és Tajvan     
Székhely címe: Schletter Japan K.K.; Schletter Taiwan K.K., 4F Akasaka KTOWER, 1-2-7 Motoakasaka, Minato-ku Tokyo 107-0051, Japán, info.jp@schletter-group.com

Ország: USA     
Székhely címe: Schletter NA, Inc., 11529 Wilmar Blvd, Charlotte, NC 28273, info.us@schletter-group.com

Azokra az esetekre, amelyekben személyes adatok ezen országokba történő továbbítására kerül sor, a Schletter bevezette az adatok továbbítására vonatkozó általános szerződési feltételeket. További információkért, valamint az általános szerződési feltételek megtekintéséért forduljon hozzánk az alábbi e-mail címen: info@schletter-group.com.

A kéretlen e-mailek elutasítása     
Ezennel tiltakozunk az ellen, hogy a „Jogszabály által megkövetelt információk” részben kötelezően megadandó információkkal együtt közzétett elérhetőségeinket olyan promóciós és tájékoztató anyagok küldésére használják fel, amelyeket nem igényeltünk kifejezetten. A jelen webhely és a webhely oldalainak üzemeltetői fenntartják a kifejezett jogot arra, hogy jogi lépéseket tegyenek promóciós információk kéretlen, például SPAM üzenetek útján történő küldése esetén.

4. Az adatok jelen webhelyen történő rögzítése

Cookie-k     
webhely és annak oldalai néhány esetben ún. cookie-kat használnak. A cookie-k nem okoznak kárt a számítógépében, és nem tartalmaznak vírusokat. A cookie-k célja, hogy felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tegyék webhelyünket. A cookie-k kisméretű szöveges fájlok, amelyeket a rendszer elhelyez az Ön számítóképén, és amelyeket a böngészője tárol. Az általunk használt cookie-k többsége úgynevezett „munkamenet cookie”, amely automatikusan törlődik, amikor Ön elhagyja webhelyünket. A többi cookie archiválva marad eszközén, amíg nem törli őket. Ezeknek a cookie-knak a segítségével azonosítani tudjuk böngészőjét, amikor legközelebb ellátogat webhelyünkre. Módosíthatja böngészője beállításait úgy, hogy értesítést kapjon minden alkalommal, amikor cookie-k kerülnek a számítógépére, vagy hogy lehetősége legyen kizárólag adott esetekben elfogadni a cookie-kat, vagy hogy adott helyzetekben általánosan elutasítsa a cookie-k elfogadását, valamint aktiválhatja a cookie-k automatikus törlését a böngésző bezárásakor. Ha letiltja a cookie-kat, akkor előfordulhat, hogy csak korlátozott mértékben tudja igénybe venni a webhely funkcióit. Az elektronikus üzenetek átviteléhez vagy az Ön által használni kívánt bizonyos funkciók (pl. a bevásárlókosár funkció) biztosításához cookie-k tárolására kerül sor a GDPR következő pontja szerint: 6. cikk, (1) bekezdés, f), pont. A webhely üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a cookie-k tárolásához, annak érdekében, hogy műszaki hibáktól mentes és optimalizált módon tudja biztosítani az üzemeltetői szolgáltatásokat. Ehhez kapcsolódó (pl. a cookie-k tárolására vonatkozó) beleegyezés igénylése esetén a feldolgozásra kizárólag a GDPR 6. cikk, (1) bekezdés, a) pontja szerint kerülhet sor, és a beleegyezés bármikor visszavonható. Amennyiben egyéb (pl. a böngészési minták elemzésére szolgáló) cookie-k tárolására van szükség, úgy ezekkel a jelen adatvédelmi nyilatkozat külön foglalkozik.

Szervernaplófájlok     
A jelen webhely és a webhely oldalainak szolgáltatója automatikusan gyűjti és tárolja az ún. szervernaplófájlokban található információkat, amelyeket az Ön böngészője automatikusan elküld nekünk. Az információ az alábbiakat tartalmazza:

 • Az alkalmazott böngésző típusa és verziója
 • Az alkalmazott operációs rendszer
 • Hivatkozó URL-cím
 • A hozzáférő számítógép állomásneve
 • A szerverlekérdezés időpontja
 • IP-cím

 

Ezek az adatok nem kerülnek összevonásra más adatforrásokkal. Ezen adatok rögzítésére a GDPR következő pontja alapján kerül sor: 6. cikk, (1) bekezdés, f), pont. A webhely üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik az üzemeltető webhelyének műszaki hibáktól mentes megjelenítéséhez és optimalizálásához. Ennek eléréséhez szervernaplófájlok rögzítésére van szükség.

Kapcsolatfelvételi űrlap     
Ha Ön a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül fordul hozzánk, akkor a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatokat, valamint elérhetőségeket eltároljuk a megkeresés kezelése céljából, valamint arra az esetre, ha további kérdéseink lennének. Ezeket az információkat nem osztjuk meg az Ön hozzájárulása nélkül. Ezen adatok feldolgozása a GDPR 6. cikk, (1) bekezdés, b) pontja alapján történik, ha megkeresése szerződés teljesítésével kapcsolatos, vagy ha szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtására van szükség. A feldolgozás alapját minden egyéb esetben a hozzánk beérkezett megkeresések hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) vagy az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) jelenti, ha annak kikérésére sor került. A kapcsolatfelvételi űrlapon az Ön által megadott adatokat mindaddig megőrizzük, amíg nem kéri tőlünk azok törlését, amíg vissza nem vonja az adatok archiválásához adott hozzájárulását, vagy amíg nem teljesül az a cél, amely miatt az adatok archiválására sor kerül (pl. amíg meg nem válaszoljuk kérdését). Ez a kötelező jogi rendelkezéseket – különösen a megőrzési időszakokat – nem érinti.

E-mailen, telefonon vagy faxon keresztüli megkeresés     
Amennyiben Ön e-mailen, telefonon vagy faxon keresztül felveszi velünk a kapcsolatot, úgy megkeresését az abból eredő személyes adatokkal (név, kérés) együtt eltároljuk és feldolgozzuk a kérése feldolgozásának céljából. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem továbbítjuk. Ezen adatok feldolgozása a GDPR 6. cikk, (1) bekezdés, b) pontja alapján történik, ha megkeresése szerződés teljesítésével kapcsolatos, vagy ha szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtására van szükség. A feldolgozás minden egyéb esetben az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés, a) pont) és/vagy jogos érdekeink (GDPR 6. cikk, (1) bekezdés f) pont) alapján törtnénik, mivel a hozzánk beérkezett megkeresések hatékony megválaszolásához jogos érdekünk fűződik. A kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül az Ön által beküldött adatokat mindaddig megőrizzük, amíg azok törlését nem kéri, vissza nem vonja az adatok tárolására vonatkozó hozzájárulását, vagy amíg fennáll az a cél, amelyből az adatokat tároljuk (pl. amíg nem teljesítjük a kérését). A kötelező törvényi rendelkezések – különösen a törvényben előírt megőrzési időszakok – változatlanok maradnak.

Regisztráció a webhelyen     
A webhely kiegészítő funkcióinak használatához lehetősége van regisztrálni a webhelyen. Az Ön által megadott adatokat kizárólag azon ajánlat vagy szolgáltatás igénybevételének céljából használjuk fel, amelyre Ön regisztrált. A regisztrációkor kért információkat maradéktalanul ki kell tölteni. Ellenkező esetben elutasítjuk a regisztrációt. A portfóliónk körét érintő fontos változásokról, vagy műszaki változtatások esetén a regisztrációkor megadott e-mail címen értesítjük. A regisztráció során megadott adatokat az Ön hozzájárulása alapján dolgozzuk fel (GDPR, 6. cikk, (1) bekezdés a) pont). A regisztráció során rögzített adatokat mindaddig tároljuk, amíg Ön regisztrálva van a webhelyen. Ezt követően töröljük ezeket az adatokat. A törvényben előírt kötelező megőrzési időszakokat ez nem érinti.

Adatok (ügyfél- és szerződésadatok) feldolgozása     
A személyes adatokat kizárólag a jogviszony létrejöttéhez, tartalmi megszervezéséhez vagy megváltoztatásához (az adatok nyilvántartásához) szükséges mértékben gyűjtjük, dolgozzuk és használjuk fel. Ezekre az intézkedésekre a GDPR 6. cikk, (1) bekezdés b) pontja alapján kerül sor, amely lehetővé teszi az adatok feldolgozását szerződés teljesítése vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtása céljából. A jelen webhely használatával kapcsolatos személyes adatokat (felhasználási adatokat) kizárólag olyan mértékben gyűjtjük, dolgozzuk és használjuk fel, amely mértékben azokra a szolgáltatások felhasználók általi igénybevételéhez és a szolgáltatások kiszámlázásához szükség van. Az összegyűjtött ügyféladatokat a megrendelés teljesítésével vagy az üzleti kapcsolat megszűnésével töröljük. Ez a törvényben előírt megőrzési időszakokat nem érinti.

5. Elemzőeszközök és hirdetés

a) Google Analytics     
A jelen webhely alkalmazza a Google Analytics webelemző szolgáltatás funkcióit. A szolgáltatás szolgáltatója: Google Ireland Limited (a továbbiakban: Google), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország. A Google Analytics úgynevezett cookie-kat használ. A cookie-k az Ön számítógépén tárolt szöveges fájlok, amelyek lehetővé teszik a webhely felhasználók általi használatának elemzését. A cookie-k által, a webhely Ön általi használatáról generált információk általában a Google egyik Egyesült Államokban található szerverére kerülnek, ahol eltárolják őket. A Google Analytics-cookie-k tárolása, valamint az elemzőeszköz használata a GDPR következő pontja alapján történik: 6. cikk, (1) bekezdés, f), pont. A webhely üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a felhasználói minták kielemzéséhez mind az online kínált szolgáltatások, mind az üzemeltető hirdetési tevékenységeinek optimalizálásához. Ehhez kapcsolódó (pl. a cookie-k tárolására vonatkozó) beleegyezés igénylése esetén a feldolgozásra kizárólag a GDPR 6. cikk, (1) bekezdés, a) pontja szerint kerülhet sor, és a beleegyezés bármikor visszavonható.

IP-címek anonimizálása     
A webhelyen aktiváltuk az IP-címek anonimizálása funkciót. Ennek eredményeként az Ön IP-címét a Google lerövidíti az Európai Unió tagállamain vagy más olyan államokon belül, amelyek ratifikálták az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodást, mielőtt azt az Egyesült Államokba továbbítaná. A teljes IP-cím a Google egyik egyesült államokbeli szerverére kerül továbbításra, ahol kizárólag kivételes esetekben rövidítik le. A webhely üzemeltetőjének nevében a Google ezeket az információkat arra használja fel, hogy kielemezze a webhely Ön általi használatát, hogy jelentéseket készítsen a webhelyen végzett tevékenységekről, valamint hogy a weboldal és az internet használatához kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat nyújtson a webhely üzemeltetője számára. Az Ön böngészőjéből a Google Analytics szolgáltatással együtt továbbított IP-cím nem kerül összevonásra a Google birtokában lévő egyéb adatokkal.

Böngészőbeli beépülő modul     
A böngészőszoftver beállításainak megfelelő módosításával lehetősége van megakadályozni a cookie-k archiválását. Azonban fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja a legteljesebb mértékben kihasználni a webhely összes funkcióját. Továbbá lehetősége van megakadályozni a cookie által generált és a webhely Ön általi használatával kapcsolatos adatok Google általi rögzítését (beleértve az IP-címét is), valamint ezen adatok Google általi feldolgozását, ha letölti és telepíti az alábbi linken elérhető, böngészőbe beépülő modult: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Az adatrögzítés kifogásolása     
Lehetősége van arra, hogy az alábbi linkre kattintva megakadályozza adatainak Google Analytics általi rögzítését. Ennek eredményeként egy letiltó cookie kerül elhelyezésre, amely megakadályozza adatainak rögzítését, amikor a jövőben ellátogat erre a webhelyre: Opt out

Google Analytics     
A felhasználói adatok Google Analytics általi kezelésével kapcsolatos további információkért tekintse meg a Google adatvédelmi nyilatkozatát a következő címen: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu.

Szerződéses adatfeldolgozás     
Szerződéses adatfeldolgozási megállapodást kötöttünk a Google vállalattal, és a lehető legteljesebb mértékben betartjuk a német adatvédelmi szervek által előírt szigorú rendelkezéseket, amikor a Google Analytics szolgáltatást használjuk.

A Google Analytics által biztosított demográfiai paraméterek     
Ez a webhely alkalmazza a Google Analytics által biztosított „demográfiai paraméterek” funkciót. Ez a funkció lehetővé teszi a webhely látogatóinak életkoráról, neméről és érdeklődési köréről szóló jelentések készítését. Ezen információk forrását a Google érdeklődési körhöz kapcsolódó hirdetései, valamint harmadik fél szolgáltatóktól származó látogatói adatok jelentik. Ezeket az adatokat nem lehet konkrét személyhez rendelni. Önnek lehetősége van arra, hogy bármikor letiltsa ezt a funkciót, ha módosítja a hirdetési beállításokat a Google-fiókjában, vagy általánosságban megtilthatja adatainak a Google Analytics általi rögzítését az „Az adatrögzítés kifogásolása” című részben leírtak szerint.

Archiválási időszak     
A Google által a cookie-khoz, a felhasználói azonosítókhoz vagy a hirdetési azonosítókhoz (pl. DoubleClick cookie-k, Android hirdetési azonosító) kapcsolódóan tárolt felhasználói vagy eseményszintű adatok 14 hónap elteltével anonimizálásra vagy törlésre kerülnek. A részletekért kattintson az alábbi linkre: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=hu

b) Google Tag Manager     
A Google Címkekezelőt használjuk. A Google Címkekezelő a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, Tel: +353 1 543 1000, Fax: +353 1 686 5660 E-mail: support-deutschland@google.com (a továbbiakban: Google) szolgáltatása, amely segítségével a marketingszakemberek egyetlen felületen keresztül képesek kezelni a weboldalcímkéket.

A Google Címkekezelő csak a címkék implementálását végzi. A címkék a webhelyen elhelyezett kisebb kódok, amelyekkel többek között mérhető a forgalom és a látogatók viselkedése, az online hirdetések és a közösségi csatornák hatása, használható remarketing és célzási funkciókra, valamint a webhely tesztelésére és optimalizálására.

Ez azt jelenti, hogy nem használunk további cookie-kat. Nem gyűjtünk személyes adatokat. A Google Címkekezelő aktivál más címkéket, amelyek viszont gyűjthetnek adatokat. A Google Címkekezelő ezekhez az adatokhoz nem fér hozzá. A tartomány vagy a cookie-k szintjén végrehajtott letiltás – különösen, ha a Google Analytics esetében a fent leírt kifogásemelési megoldást választotta, vagy a böngészőjében elvégezte a megfelelő beállításokat – az összes nyomkövető címkére nézve érvényes lesz, ha azokat a Google Címkekezelővel valósították meg.

További információkért lásd a Google adatvédelmi szabályzatát: https://policies.google.com/privacy?hl=hu     
Hirdetésre vonatkozó adatvédelmi irányelv: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu

c) Matomo     
A webhelyünk látogatottságának elemzésére a Matomo eszközt használjuk. Az összegyűjtött adatokat és információkat többek között arra használjuk, hogy kiértékeljük és javítsuk a webhelyünk használhatóságát.

A Matomo webelemző szolgáltatás. A webelemző eszköz többek között arról gyűjt adatokat, hogy a látogató milyen weboldalról érkezett (ún. referrer), a weboldalunk mely aloldalait látogatta meg, mikor és melyik régióból, illetve milyen gyakran és mennyi ideig nézte az adott aloldalt. Ezen kívül rögzíthetők a látogató készülékének nyelvi beállításai, a készülék típusa, az oldalon a kattintási útvonal (egér- és görgetési mozgások) és bizonyos előre meghatározott műveletek (ún. konverziók).

A weboldal mindezen elemzését a látogató eszközén elhelyezett cookie-k teszik lehetővé. Az ennek során gyűjtött információkat kizárólag németországi szervereinken tároljuk.

A Matomo szolgáltatást aktivált „Látogatói IP-cím automatikus anonimizálása” funkcióval használjuk. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltatás a begyűjtött IP-címeket lerövidíti (úgynevezett IP-maszkolás). Kizárható tehát a konkrét személyre való visszakövetkeztetés lehetősége. A Matomo segítségével történő adatkezelés jogalapja a látogató GDPR 6. cikke (1) bekezdés a) pontja értelmében adott hozzájárulása.

A Matomo nyílt forráskódú projekt. Az adatvédelemmel kapcsolatban bővebb információkat itt találhat: https://matomo.org/privacy-policy/

d) Sales Viewer
A weboldal a SalesViewer® GmbH vállalat SalesViewer® technológiáját használja, melynek jogalapja a weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke (a GDPR 6. paragrafus 1. bekezdésének f. pontja) a marketing, piackutatási és optimalizálási célokra történő adatgyűjtés és -tárolás érdekében.

Az adatok gyűjtését és tárolását egy javascript-alapú kód segítségével végezzük, amely a vállalathoz kapcsolódó adatok és és a weboldal ennek megfelelő használatával kapcsolatos adatok rögzítésére szolgál. Az ezen technológiával rögzített adatokat nem visszaállítható, egyirányú funkció segítségével titkosítjuk (ún. hashing). Az adatokat azonnal álnevesítjük, és azokat nem használjuk fel a weboldal látogatóinak azonosítására.

A Salesviewer által tárolt adatokat töröljük, amennyiben azokra már nincs szükség a megadott célra, és nem áll fenn jogszabályban foglalt kötelezettségünk azok megőrzésére.

Az adatok gyűjtéséhez és tárolásához adott hozzájárulás bármikor, azonnali, a jövőre vonatkozó hatállyal visszavonató itthttps://www.salesviewer.com/opt-out Ennek hatására a SalesViewer® nem rögzíti tovább az adatait. A linkre kattintást követően az Ön eszközére a weboldalra vonatkozólag egy opt-out sütit mentünk el. Ha böngészőjében kitörli a sütiket, ismét rá kell kattintania a fenti linkre.

6. Hírlevél

Rapidmail     
Ez a webhely a Rapidmail szolgáltatását használja a hírlevelek küldésére. Szolgáltató: rapidmail GmbH, Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg i.Br., Németország. A Rapidmail szolgáltatásai többek között a hírlevelek küldésének szervezésére és elemzésére is használhatók. A hírlevélre való feliratkozás céljából az Ön által megadott adatok a Rapidmail Németországban található szerverein kerülnek archiválásra. Ha nem szeretné engedélyezni a Rapidmail általi elemzést, akkor le kell iratkoznia a hírlevélről. Ehhez miden hírlevélben biztosítunk egy linket. A hírlevélről továbbá magán a webhelyen is leiratkozhat.

A Rapidmail által végzett adatelemzés     
A Rapidmail szolgáltatáson keresztül küldött e-mailekben elemzési célokból egy ún. „nyomkövető képpont” található, amely az e-mail megnyitásakor csatlakozik a Rapidmail szervereihez. Ennek eredményeként megállapítható, hogy megnyitottak-e egy adott hírlevelet. A Rapidmail segítségével azt is meg tudjuk állapítani, hogy rákattintott-e a címzett a hírlevélben található linkekre, valamint hogy mely linkekre kattintott. Az e-mailben található összes link ún. nyomkövető link, amely lehetővé teszi, hogy megszámoljuk kattintásait. A Rapidmail analitikai funkcióival kapcsolatos további részletekért kövesse ezt a linket: https://de.rapidmail.wiki/kategorien/statistiken/

Jogalap     
Az adatok feldolgozására az Ön hozzájárulása alapján kerül sor (GDPR, 6. cikk, (1) bekezdés a) pont). Hozzájárulását bármikor visszavonhatja azáltal, hogy leiratkozik a hírlevélről. Ez az Ön visszavonását megelőzően végzett adatfeldolgozási tranzakciók jogszerűségét nem érinti.

Tárolási időszak     
A hírlevélre való feliratkozás céljából számunkra megadott adatait mindaddig tároljuk, amíg Ön le nem iratkozik a hírlevélről vagy a hírlevél szolgáltatójánál, és törlésre nem kerül a hírlevél terjesztési listájáról a hírlevélről való leiratkozást követően. Ez nem érinti azokat az adatokat, amelyeket egyéb célokból tárolunk. Miután leiratkozik a hírlevél terjesztési listájáról, eltárolhatjuk vagy a hírlevél szolgáltatója eltárolhatja az Ön e-mail címét egy feketelistán, a további e-mailek küldésének megakadályozására. A feketelistán található adatokat kizárólag erre a célra használjuk fel, más adatokkal nem vonjuk össze őket. Ez mind az Ön érdekét, mind a mi érdekünket szolgálja, hogy a hírlevélküldés során betartsuk a jogszabályi előírásokat (az alábbi értelmében vett jogos érdek: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f), pont). A feketelistán határozatlan ideig tároljuk az adatokat. Ön kifogásolhatja a tárolást, ha az Ön érdekei meghaladják a mi jogos érdekünket. További részletekért kérjük, olvassa el a Rapidmail alábbi címen elérhető adatvédelmi szabályzatát: https://www.rapidmail.de/datensicherheit

Szerződéses adatfeldolgozási megállapodás     
Szerződést kötöttünk a Rapidmail vállalattal, amelyben megköveteljük a Rapidmailtől, hogy megvédje ügyfeleink adatait, valamint hogy tartózkodjon ezen adatok harmadik fél előtti felfedésétől. A szerződés megtekinthető az alábbi linken: eudsgvo-20191028_145415.pdf

7. Pályázat

Álláspályázatok     
A webhelyünk látogatói számára lehetőséget biztosítunk álláspályázat benyújtására (pl. e-mailben, postai úton vagy az online álláspályázati űrlap kitöltésével). Az alábbiakban egy rövid tájékoztató található a pályázási folyamat során Öntől gyűjtött személyes adatok köréről, céljáról és felhasználásáról. Biztosítjuk afelől, hogy adatainak gyűjtése, feldolgozása és felhasználása a vonatkozó adatvédelmi jogok és minden egyéb jogszabályi rendelkezés betartásával történik, valamint hogy adatait mindig szigorúan bizalmasan kezeljük.

Az adatgyűjtés köre és célja     
Ha álláspályázatot nyújt be hozzánk, akkor minden olyan kapcsolódó személyes adatot (pl. elérhetőségek és kommunikációs adatok, pályázati dokumentumok, állásinterjún készült feljegyzések stb.) kezelünk, amely a munkaviszony létesítésére vonatkozó döntés meghozatalához szükséges. A fentiek jogalapja a GDPR 26. §-a, a német törvények szerint (munkaviszony tárgyalása), GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont (általános szerződési tárgyalások), valamint – amennyiben hozzájárulását adta –, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Megadott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Vállalatunkon belül az Ön személyes adatait kizárólag olyan személyekkel osztjuk meg, akik részt vesznek álláspályázatának feldolgozásában. Ha az álláspályázat eredményeként felvételt nyer, akkor az Ön által benyújtott adatok archiválásra kerülnek adatfeldolgozó rendszerünkben az új GDPR 26. §-a, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint, a munkaviszony megvalósítása céljából.

Az adatok archiválási időszaka     
Ha nem áll módunkban Önnek állásajánlatot tenni, vagy ha Ön elutasítja az állásajánlatot vagy visszavonja pályázatát, akkor fenntartjuk a jogot arra, hogy megőrizzük az Ön által beküldött adatokat, jogos érdekeink alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) a pályázati eljárás befejezésétől (visszautasítás vagy a pályázat visszavonása) számított legfeljebb 6 hónapig. Ezt követően az adatokat töröljük, a fizikai pályázati dokumentumokat pedig megsemmisítjük. A tárolás különösen bizonyítékként szolgál jogi vita esetére. Ha nyilvánvaló, hogy a 6 hónapos időszak lejártát követően az adatokra szükség lesz (pl. várható vagy függőben lévő jogvita miatt), akkor a törlésre csak akkor kerül sor, ha már nem áll fenn a további tárolás célja. Hosszabb tárolásra akkor is sor kerülhet, ha Ön ahhoz hozzájárulását adta (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), vagy ha a törvényes adatmegőrzési követelmények kizárják a törlést.

Felvétel a pályázói nyilvántartásba     
Ha nem áll módunkban Önnek állásajánlatot tenni, akkor csatlakozhat pályázói nyilvántartásunkhoz. Belépés esetén a pályázatból eredő összes dokumentum átkerül a pályázói nyilvántartásunkba, hogy fel tudjuk venni Önnel a kapcsolatot megfelelő megüresedés esetén. A pályázói nyilvántartásba való felvétel csakis az Ön kifejezett hozzájárulása alapján történik (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A nyilvántartásba való felvételre vonatkozó hozzájárulás önkéntes, és a folyamatban lévő pályázati eljárást nem befolyásolja. Az érintett személy bármikor visszavonhatja hozzájárulását. Ebben az esetben a pályázói nyilvántartásban szereplő adatokat visszavonhatatlanul töröljük, feltéve, hogy nem szól jogi ok a tárolás mellett. A pályázói nyilvántartásban szereplő adatokat a hozzájárulás megadása után legkésőbb két évvel visszavonhatatlanul töröljük. 

8. Schletter Configurator

A Schletter Configurator egy szoftver ügyfeleink és nagykereskedőink számára, és előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztráció a felhasználók legitimálására és aktiválására szolgál. A felhasználói fiók aktiválása a regisztrációt és az e-mail cím munkatársaink általi megerősítését követően történik Az Ön által a regisztráció során megadott adatokat összegyűjtjük. Az összegyűjtött adatokat kizárólag a szoftver aktiválásához használjuk. Ennek jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat 1. f) pontja szerinti jogos érdekünk, hogy ellenőrizzük a szoftverünk használatához szükséges követelményeket. Az összegyűjtött adatokat a legitimáción kívül semmilyen más célból nem dolgozzák fel.

Ha a felhasználók a szoftverben projektnév formájában tárolnak adatokat, például ügyféladatokat, ezeket az adatokat az adott felhasználó csak helyben tárolja, és nem továbbítja nekünk.

Szoftverünkbe integráltuk a Google Maps szolgáltatását, amely lehetővé teszi a felhasználó számára a napelemes berendezések tervezését és kiszámítását a Google Maps tetőfelületekről készült képek alapján. Elvileg semmilyen adat nem kerül továbbításra a Google Mapsnek, amikor Ön a szoftverünket használja. Csak a címadatok megadása esetén továbbítjuk azokat a Google Mapsnek annak érdekében, hogy a Google Maps a helyes címet jelenítse meg. Egyéb adatok nem kerülnek továbbításra. Az Ön adatait ezen túlmenően nem adjuk át harmadik félnek.

Az összegyűjtött adatok törlésre kerülnek, ha a felhasználói fiók legitimálásához már nincs szükség rájuk, vagy ha a felhasználó a fiókja törlését kéri. A felhasználónak lehetősége van arra is, hogy a felhasználói fiókján keresztül bármikor megtekinthesse és megváltoztathassa a róla tárolt adatokat. A felhasználói fiók törlése bármikor kérhető az alábbi címen: calculator@schletter-group.com

9. JELENLÉTÜNK A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN

A közösségi oldalak általi adatfeldolgozás     
Nyilvánosan hozzáférhető profilokkal rendelkezünk közösségi oldalakon. A közösségi oldalak, pl. a Facebook, a Twitter stb. általában átfogóan kielemzik az Ön felhasználói viselkedését, amikor ellátogat webhelyeikre vagy az olyan webhelyekre, amelyek integrált közösségi médiatartalommal (például „kedvelem” gombbal vagy hirdetési szalagokkal) rendelkeznek. Számos adatvédelemmel kapcsolatos adatfeldolgozási művelet kezdődik el, amikor egy felhasználó felkeresi valamely közösségi oldalunkon található profilunkat. Ez konkrétan az alábbiakat jelenti:

Ha úgy látogat el közösségi médián elérhető oldalunkra, hogy be van jelentkezve közösségimédia-fiókjába, akkor az adott közösségi portál üzemeltetője hozzárendelheti az Ön felhasználói fiókjához a mi közösségimédia-oldalunkra tett látogatását. Azonban személyes adatainak gyűjtésére akkor is sor kerülhet, ha nincs bejelentkezve, vagy ha nem hozott létre fiókot az adott közösségimédia-portálon. Ebben az esetben az adatok gyűjtésére pl. az Ön eszközére mentett cookie-kon keresztül, vagy az IP-címének megszerzésével kerül sor.

Az összegyűjtött adatok alapján a közösségimédia-portálok üzemeltetői felhasználói profilokat tudnak létrehozni, amelyekben eltárolják az Ön preferenciáit és érdeklődési körét. Így az érdeklődési körének megfelelő hirdetéseket tudnak megjeleníteni, amikor Ön a közösségimédia-oldalon vagy máshol tartózkodik. Ha Ön rendelkezik fiókkal az adott közösségi oldalon, akkor érdeklődési körön alapuló hirdetéseket jeleníthetnek meg az összes olyan eszközön, amelyen jelenleg be van jelentkezve, vagy amelyen a múltban bejelentkezett.

Kérjük, vegye továbbá figyelembe, hogy nem áll módunkban nyomon követni a közösségimédia-portálokon zajló összes feldolgozási műveletet. Szolgáltatótól függően a közösségimédia-portálok üzemeltetői potenciálisan más feldolgozási műveleteket is végezhetnek. Az adott közösségi portálok használati feltételei és adatvédelmi szabályzata részletes tájékoztatást tartalmaz erre vonatkozóan.

Jogalap     
A közösségi médiában való jelenlétünk biztosítja átfogó internetes jelenlétünket, amely a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében jogos érdeknek minősül. A közösségi oldalak által kezdeményezett elemzési folyamatok ettől eltérő jogalapokon alapulhatnak, amelyeket ezen közösségi oldalak szolgáltatóinak kell tisztázniuk (pl. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulással).

Felelős felek és a jogok érvényesítése     
Mi és a közösségimédia-platform üzemeltetője közösen felelünk azokért az adatkezelési műveletekért, amelyek akkor indulnak el, amikor Ön felkeresi valamelyik közösségimédia-oldalunkat (pl. Facebook-oldalunkat). Jogait (tájékoztatás, helyesbítés, törlés, adatkezelés korlátozása, adathordozhatóság és kifogásemelés) alapvetően velünk és az adott közösségimédia-portál (pl. a Facebook) üzemeltetőjével szemben érvényesítheti.

Felhívjuk figyelmét, hogy a közösségimédia-portálok üzemeltetőivel fennálló közös felelősségünk ellenére nem tudjuk átfogóan befolyásolni a közösségimédia-portálok adatkezelési műveleteit. Lehetőségeink lényegében az adott szolgáltató üzletpolitikájához igazodnak.

Tárolási időszak     
Azokat az adatokat, amelyeket a közösségi médián keresztül közvetlenül mi gyűjtünk, töröljük rendszereinkből, amint a tárolás célja már nem áll fenn, vagy ha Ön kéri ezen adatok törlését, vagy visszavonja a tárolásukra vonatkozóan adott hozzájárulását. Az eltárolt cookie-k a fogyasztó eszközén maradnak, amíg a felhasználó nem törli őket. A kötelező jogi előírásokat (különösen a tárolási feltételeket) ez nem érinti. A közösségi oldalak üzemeltetői által saját célokra felhasznált felhasználói adatok tárolási időtartamára nincs befolyásunk. Részletes tájékoztatásért lásd a közvetlenül a közösségi oldalak által biztosított információkat (pl. az adatvédelmi nyilatkozatukban, lásd alább).

10. KÖZÖSSÉGI HÁLÓZATOK EGYENKÉNT

Facebook     
Profillal rendelkezünk a Facebookon. Szolgáltató: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország. A Facebook szerint az összegyűjtött adatokat továbbítják az Egyesült Államokba és más harmadik országokba. A Facebookkal közös adatfeldolgozási megállapodást kötöttünk (Adatkezelői függelék). A megállapodás meghatározza a mi felelősségi körünket, valamint a Facebook felelősségi körét, amikor a felhasználók ellátogatnak Facebook-oldalunkra. A megállapodás megtekinthető az alábbi linkre kattintva: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Felhasználói fiókjában önállóan konfigurálhatja hirdetési beállításait az alábbi linkre kattintva, amikor be van jelentkezve: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Az Egyesült Államokba történő adattovábbítás az Európai Bizottság általános szerződési feltételein alapul. A részletek megtalálhatók itt: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum és https://de-de.facebook.com/help/566994660333381. Ezzel kapcsolatban részletes tájékoztatás található a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában: https://www.facebook.com/about/privacy/.

LinkedIn     
LinkedIn
Profillal rendelkezünk a LinkedInen. Szolgáltató: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írország. A LinkedIn hirdetési cookie-kat használ.

Ha le szeretné tiltani a LinkedIn hirdetési cookie-kat, használja az alábbi linket: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Az Egyesült Államokba történő adattovábbítás az Európai Bizottság általános szerződési feltételein alapul. A részletek megtalálhatók itt: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa és https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs. Személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban részletes tájékoztatást található a LinkedIn adatvédelmi nyilatkozatában: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

A weboldalon található LinkedIn feedeket a juicer.io segítségével importáljuk. Az adatok gyűjtése és tárolása marketing, piackutatási és optimalizálási célokból történik a weboldal üzemeltetőjének jogos érdekei alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). A részletekért kérjük, olvassa el a juicer.io adatvédelmi szabályzatát: https://www.juicer.io/privacy.

Legutóbbi ódosítások 2023. október.

Triangle Mesh