Schletter Logo

Gi̇zli̇li̇k poli̇ti̇kasi.

1. Veri korumasına genel bakış

Genel bilgi    
Aşağıdaki bilgiler, bu web sitesini ziyaret ettiğinizde kişisel verileriniz ile ne yapılacağı hakkında erişilmesi kolay bir genel bakış sağlamaktadır. “Kişisel veriler” terimi, sizi kişisel olarak tanımlamak için kullanılabilecek tüm verileri kapsamaktadır. Verilerin korunması konusu hakkında daha fazla bilgi için bu kopyanın altına eklediğimiz Veri Koruma Beyanı’mızı inceleyin.

BU WEB SITESINDE VERI KAYDI

Bu web sitesinde verilerin kaydından sorumlu taraf kimdir (yani “kontrolör”)?    
Bu web sitesindeki veriler, iletişim bilgileri bu web sitesinin “Kanunen Gerekli Bilgiler” bölümünde bulunan web sitesi işletmecisi tarafından işlenmektedir.

Verilerinizi nasıl kaydederiz?    
Verilerinizi bizimle paylaşmanızın bir sonucu olarak verilerinizi toplarız. Bu veriler, örneğin iletişim formumuza girdiğiniz bilgiler olabilir. BT sistemlerimiz, web sitemizi ziyaret ettiğinizde diğer verileri otomatik olarak kaydeder. Bu veriler temel olarak teknik bilgilerden oluşur (örn. web tarayıcısı, işletim sistemi veya siteye erişilen zaman). Bu web sitesine eriştiğinizde bu bilgiler otomatik olarak kaydedilmektedir.

Verilerinizi kullanma amaçlarımız nelerdir?    
Bilgilerin bir bölümü; haber bülteni işlevi, iletişim taleplerini yanıtlama ve kullanıcıyla iletişim dahil olmak üzere web sitesinin hatasız bir şekilde işlemesini sağlamaya yarar. Diğer veriler kullanıcı davranışlarınızı analiz etmek için kullanılabilir.

Bilgilerinize ilişkin hangi haklara sahipsiniz?    
Arşivlenen kişisel verilerinizin kaynağı, alıcıları ve amaçları hakkında, bu tür açıklamalar için bir ücret ödemeksizin istediğiniz zaman bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca verilerinizin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Bu konuda veya verilerin korunması ile ilgili diğer konular hakkında sorularınız olduğunda bu web sitesinin “Kanunen Gerekli Bilgiler” bölümünde belirtilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca yetkili denetleme kurumuna şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz. Ayrıca belirli koşullar dahilinde kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Ayrıntılar için “Verilerin İşlenmesini Kısıtlama Hakkı” bölümü altındaki Veri Koruma Beyanı’nı inceleyin.

Üçüncü taraflarca sağlanan analiz araçları ve araçlar    
Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde kullanım davranışlarınızın istatistiksel olarak analiz edilme olasılığı mevcuttur. Bu tür analizler temel olarak çerezler ve analiz programları olarak adlandırdığımız programlarla gerçekleştirilir. Kullanım davranışlarınızın analizleri genellikle anonim olarak gerçekleştirilir, yani kullanım davranışları sizi belirleyecek şekilde takip edilemez. Bu tür analizlere itiraz etme seçeneğiniz bulunmaktadır veya belirli araçları kullanmayarak bunların yapılmasını önleyebilirsiniz. Araçlar ve itiraz seçenekleriniz hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki Veri Koruma Beyanı’mızı inceleyin.

2. Hizmet Sağlayıcı

Harici Hizmet Sağlayıcı    
Bu web sitesi harici bir hizmet sağlayıcı (host) tarafından barındırılmaktadır. Bu web sitesinde toplanan kişisel veriler hizmet sağlayıcının sunucularında saklanmaktadır. Bunlara IP adresleri, iletişim talepleri, meta veriler ve iletişimler, sözleşme bilgileri, iletişim bilgileri, isimler, web sayfası erişimi ve bir web sitesi aracılığıyla oluşturulan diğer veriler dahildir, ancak veriler bunlarla sınırlı değildir. Hizmet sağlayıcı potansiyel ve mevcut müşterilerimizle sözleşmemizin yerine getirilmesi (GDPR Madde 6 Fıkra 1 Bent b) ve internet hizmetlerimizin profesyonel bir sağlayıcı tarafından güvenli, hızlı ve verimli bir şekilde sunulması amacıyla kullanılmaktadır (GDPR Madde 6 Fıkra 1 Bent f). Hizmet sağlayıcımız verilerinizi yalnızca performans yükümlülüklerini yerine getirmek ve bu verilerle ilgili talimatlarımızı takip etmek için gereken ölçüde işlemektedir.

Sözleşmeli veri işleme anlaşması yapılması    
Veri koruma yönetmeliklerine uygun olarak işlemeyi sağlamak amacıyla hizmet sağlayıcımızla bir sipariş işleme sözleşmesi imzaladık.

3. Genel bilgiler ve zorunlu bilgiler

Verilerin korunması    
Bu web sitesinin ve sayfalarının işletme görevlileri kişisel verilerinizin korunmasını son derece ciddiye almaktadır. Bu nedenle, kişisel verileriniz gizli bilgiler olarak ve yasal veri koruma yönetmeliklerine ve bu Veri Koruma Beyanı’na uygun olarak ele alınmaktadır. Bu web sitesini her kullandığınızda çeşitli kişisel bilgiler toplanmaktadır. Kişisel veriler, sizi kişisel olarak tanımlamak için kullanılabilecek tüm verileri kapsamaktadır. Bu Veri Koruma Beyanı, toplanılan veri türlerini ve bu verilerin kullanıldığı amaçları açıklamaktadır. Ayrıca bilgilerin nasıl ve hangi amaçla toplandığını da açıklamaktadır. Bu bilgiler ışığında verilerin internet üzerinden (yani e-posta iletişimleri yoluyla) iletilmesinin güvenlik açıklarına neden olabileceğini size bildirmek isteriz. Verileri üçüncü taraf erişimine karşı tamamen korumak mümkün değildir.

Sorumlu taraf hakkında bilgiler (GDPR’de “Kontrolör” olarak anılımaktadır)    
Bu web sitesindeki veri işleme kontrolörü:

Schletter Solar GmbH    
Alustraße 1    
83527 Kirchdorf    
Almanya    
Tel.: +49 8072 / 9191-0    
E-Posta: info@schletter-group.com    
Web: www.schletter-group.com

Schletter Invest GmbH    
Alustraße 1    
83527 Kirchdorf    
Almanya    
Tel.: +49 8072 / 9191-0    
E-Posta: info@schletter-group.com

Schletter España S.L.    
Poligono Industrial Cañada de Praes C/ Pintores 23    
3191 Pilar de la Horadada (Alicante)    
İspanya    
Tel.: +34 96 676 7534    
E-Posta: info.es@schletter-group.com

Dr. Zapfe GmbH    
Alustraße 1    
83527 Kirchdorf    
Almanya    
Tel.: +49 8072 / 9191-280    
E-posta: info@ing-zapfe.de

Kontrolör, kişisel verilerin (örn. isimler, e-posta adresleri, vb.) işlenme amaçları ve kaynakları konusunda tek başına veya başkalarıyla birlikte karar veren gerçek veya tüzel kişidir.

Kanunen zorunlu kılındığı üzere bir veri koruma görevlisinin atanması    
Şirketimiz için bir veri koruma görevlisi atanmıştır.

Dr. Georg F. Schröder, LL.M.    
Prannerstr. 1    
80333 München / Almanya   
Tel.: +49-89 – 954 597 520    
E-posta: georg.schroeder@legaldata.law

Verilerin işlenmesine ilişkin rızanızın iptali    
Çok çeşitli veri işleme işlemleri yalnızca açık rızanızın olması halinde mümkündür. Ayrıca bize daha önce vermiş olduğunuz herhangi bir rızayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey bize e-posta yoluyla resmi olmayan bir bildirimde bulunmaktır. Bu durum, iptalinizden önce gerçekleşen herhangi bir veri toplamanın yasallığını etkilemeyecektir.

Özel durumlarda verilerin toplanmasına itiraz hakkı; doğrudan reklama itiraz hakkı (GDPR Madde 21)   
VERİLERİN GDPR MADDE 6 FIKRA 1 BENT E VEYA F UYARINCA İŞLENMESİ HALİNDE, BENZERSİZ DURUMUNUZDAN KAYNAKLANAN GEREKÇELERE DAYANARAK KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE HER ZAMAN İTİRAZ HAKKINIZ BULUNMAKTADIR. BU DURUM, BU HÜKÜMLERE DAYALI HER TÜRLÜ PROFİL OLUŞTURMA İÇİN DE GEÇERLİDİR. VERİLERİN İŞLENMESİNİN DAYANDIĞI YASAL GEREKÇEYİ BELİRLEMEK İÇİN BU VERİ KORUMA BEYANI’NA BAŞVURUN. İTİRAZDA BULUNMANIZ HALİNDE ETKİLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİ ARTIK İŞLEMEYİZ, ANCAK VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ İÇİN MENFAATLERİNİZ, HAKLARINIZ VE ÖZGÜRLÜKLERİNİZDEN DAHA AĞIR BASAN ZORLAYICI KORUMAYA DEĞER GEREKÇELERİN BULUNMASI VEYA İŞLEME AMACININ YASAL HAKLARIN TALEP EDİLMESİ, KULLANILMASI VEYA SAVUNULMASI OLMASI DURUMU BUNDAN MÜSTESNADIR, (GDPR MADDE 21 FIKRA 1 UYARINCA İTİRAZ).   
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN DOĞRUDAN REKLAM AMACIYLA İŞLENMESİ HALİNDE, KİŞİSEL VERİLERİNİZİN BU TÜR BİR REKLAM AMACIYLA İŞLENMESİNE İSTEDİĞİNİZ ZAMAN İTİRAZ HAKKINA SAHİPSİNİZ. BU DURUM AYNI ZAMANDA, BU TÜR DOĞRUDAN REKLAMLARLA BAĞLANTILI OLDUĞU ÖLÇÜDE PROFİL OLUŞTURMA İÇİN DE GEÇERLİDİR. İTİRAZINIZ ÜZERİNE, KİŞİSEL VERİLERİNİZ BUNDAN SONRA DOĞRUDAN REKLAM AMACIYLA KULLANILMAYACAKTIR (GDPR MADDE 21 FIKRA 2 UYARINCA İTİRAZ).

Yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkı    
GDPR’nin ihlal edilmesi durumunda, veri sahipleri, özellikle ikametgahlarının, iş yerlerinin veya iddia edilen ihlalin gerçekleştiği yerin bulunduğu üye devletteki bir denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahiptir. Şikayette bulunma hakkı, yasal başvuru yolları olarak mevcut olan diğer idari veya adli işlemlerden bağımsız olarak geçerlidir.

Veri taşınabilirliği hakkı    
Rızanız alınarak veya bir sözleşmenin ifası için otomatik olarak işlediğimiz tüm verileri size veya üçüncü bir tarafa yaygın olarak kullanılan, bilgisayar tarafından okunabilir bir formatta teslim etmemizi talep etme hakkına sahipsiniz. Verilerin başka bir denetleyiciye doğrudan aktarılmasını talep etmeniz durumunda, bu sadece teknik olarak uygulanabilir ise yapılır.

SSL ve/veya TLS şifreleme    
Güvenlik nedenleriyle ve web sitesi işletmecisi olarak bize gönderdiğiniz satın alma siparişleri veya talepleri gibi gizli içeriklerin iletimini korumak için, bu web sitesi bir SSL veya TLS şifreleme programı kullanmaktadır. Şifrelenmiş bir bağlantıyı, tarayıcının adres satırının “http://” yerine “https://” olarak değişip değişmediğini kontrol ederek ve ayrıca tarayıcı satırındaki kilit simgesinin görünümünden anlayabilirsiniz. SSL veya TLS şifreleme etkinleştirildiğinde, bize ilettiğiniz veriler üçüncü taraflarca okunamaz.

Verileri düzeltme ve silme hakkında bilgilendirme    
Yürürlükteki yasal hükümler çerçevesinde, arşivlenen kişisel verileriniz, bunların kaynağı ve alıcıları ile verilerinizin işlenme amacı hakkında her zaman bilgi talep etme hakkına sahipsiniz. Ayrıca verilerinizin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkına da sahip olabilirsiniz. Bu konuyla ilgili sorularınız veya kişisel verilerle ilgili başka sorularınızın olması halinde, “Kanunen Gerekli Bilgiler” bölümünde verilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İşleme kısıtlamaları talep etme hakkı    
Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili kısıtlamalar getirilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bunun için, istediğiniz zaman “Kanunen Gerekli Bilgiler” bölümünde sağlanan adresten bizimle irtibata geçebilirsiniz. İşlemenin kısıtlanmasını talep hakkı aşağıdaki durumlarda geçerlidir:

 • Tarafımızdan arşivlenen verilerinizin doğruluğuna itiraz etmeniz halinde, bu ihtilafı incelemek için genellikle biraz zamana ihtiyacımız olacaktır. Bunun dışında, belirli koşullar altında, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi hukuka aykırı bir şekilde gerçekleştirilmişse/gerçekleştiriliyorsa, bu verilerin ortadan kaldırılmasını talep etmek yerine verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme seçeneğiniz bulunmaktadır.
 • Kişisel verilerinize artık ihtiyacımızın bulunmaması ve yasal haklarınızı kullanmak, savunmak veya talep etmek için ihtiyacınızın olması halinde, kişisel verilerinizin silinmesi yerine işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
 • GDPR Madde 21 Fıkra 1 uyarınca bir itirazda bulunmanız halinde sizin haklarınızın bizim haklarımız ile kıyaslanması gerekecektir. Hangi tarafın menfaatlerinin daha üstün olduğu belirlenemediği taktirde, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.


Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlamanız halinde, bu veriler – arşivlenmeleri hariç – yalnızca sizin rızanıza tabi olarak veya yasal hakları talep etmek, kullanmak veya savunmak veya diğer gerçek kişilerin veya tüzel kişilerin haklarını korumak için veya Avrupa Birliği veya AB üyesi bir devlet tarafından belirtilen önemli kamu yararı nedenleriyle işlenebilir.

Veri aktarımı
Kişisel verilerinizi sadece aşağıdaki durumlarda üçüncü taraflara iletiyoruz:

 • Eğer bunun için GDPR madde 6 paragraf 1 bent a) uyarınca kesin rızanızı verdiyseniz.
 • Eğer buna yasal olarak izin veriliyorsa ve GDPR madde 6 paragraf 1 bent b) uyarınca sizinle bir sözleşme ilişkisinin yerine getirilmesi veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekliyse.   
 • Eğer GDPR madde 6 paragraf 1 bent c) uyarınca aktarım için yasal bir zorunluluk mevcutsa. Yasal olarak verilerin devlet makamlarına iletilmesi yükümlülüğüne sahip olabiliriz, örn. vergi makamlarına, sosyal sigorta kurumlarına, sağlık sigortası kurumlarına, denetim makamlarına ve adli kovuşturma makamlarına.
 • GDPR madde 6 paragraf 1 bent f) uyarınca aktarım, meşru şirket çıkarlarının korunması ve ayrıca yasal taleplerin geçerli kılınması, uygulanması veya savunulması için gerekliyse ve verilerinizin aktarılmasında korunmaya değer önemli bir çıkarınızın olduğunu varsaymak için hiçbir neden yoksa.
 • GDPR madde 28 uyarınca, verilerinizi dikkatli bir şekilde işlemekle yükümlü olan harici hizmet sağlayıcıları (sipariş işleyicileri) kullanıyorsak.
  Bu tür hizmet sağlayıcıları aşağıdaki alanlarda kullanıyoruz:

  • BT
  • Lojistik
  • Telekomünikasyon
  • Satış
  • Pazarlama

Kişisel verileri bir şirket birleşmesi, devralma, yeniden yapılandırma, varlıkların satışı veya iflas işlemleri ile bağlantılı olarak paylaşabilir, satabilir veya aktarabiliriz. Bu veri koruma beyanı sadece yeni şirkete iletilecek veya aktarılacak kişisel veriler için (bir işlemin tamamlanmasından önce ve sonra) geçerlidir.

Üçüncü ülkelere aktarım    
Verilerin Avrupa Birliği (AB) veya Avrupa Ekonomik Bölgesi (AEA) dışındaki bir ülkede (“üçüncü bir ülke”) işlenmesi veya bunun üçüncü taraf hizmetlerinin kullanımı veya verilerin üçüncü taraflara ifşa edilmesi veya iletilmesi bağlamında yapılması durumunda, bu yalnızca (sözleşme öncesi) yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli olması halinde, rızanıza tabi olarak (bu konuda uygun ayrıntılı bilgiler ve münferit üçüncü ülkelerin adlarının yer aldığı bir liste ile), yasal bir yükümlülüğe dayalı olarak veya meşru menfaatlerimiz doğrultusunda gerçekleşecektir. Yasal veya sözleşmeye dayalı izinler çerçevesinde verileri işler veya ancak GDPR Madde 44 ve diğer maddelerinin özel şartları yerine getirildiği takdirde. üçüncü bir ülkede işlenmesine izin veririz. Bu nedenle, işleme, örneğin, AB’nin veri koruma düzeyinde bir veri koruma düzeyinin resmi olarak tanınması veya resmi olarak tanınan belirli sözleşme yükümlülüklerine (“standart sözleşme maddeleri” olarak anılır) uyulması gibi özel garantiler esas alınarak gerçekleştirilir.

Bu tür üçüncü ülkelerin veri koruma düzeyinin Avrupa Birliği’nin veri koruma düzeyinden daha düşük olduğunu dikkate alınız.  
Kontrolörün de dahil olduğu Schletter Group’un AB dışında aşağıdaki ülkelerde ofisleri bulunmaktadır, böylece bu ülkelerde işleme mümkündür:

Ülke: Türkiye    
İş adresi: Schletter Enerji ve Metal Malz.Üretim ve Paz.Tic.Ltd. Sti, Küçükbakkalköy Mah. Dereboyu Cad., No:3/A Brandium R5 Kat:16 D:99, 34750 Ataşehir / ISTANBUL / TÜRKİYE, info.de@schletter-group.com

Ülke: Güney Afrika    
İş adresi: Schletter South Africa Pty. Ltd., Unit F4, Pinelands Business Park, New Mill Road, Pinelands 7430, GÜNEY AFRİKA (ZA), info.za@schletter-group.com

Ülke: Avustralya    
İş adresi: Unit 4, 27 Williamson Road, NSW 2565 Ingleburn, AVUSTRALYA, info.au@schletter-group.com

Ülke: Çin    
İş adresi: Schletter (Shanghai) Solar Technology Co., Ltd., No.1201 Xingrong Road, Shanghai 201807, PR ÇİN, info.cn@schletter-group.com

Ülke: Japonya & Tayvan    
İş adresi: Schletter Japan K.K.; Schletter Taiwan K.K., 4F Akasaka KTOWER, 1-2-7 Motoakasaka, Minato-ku Tokyo 107-0051, Japonya, info.jp@schletter-group.com

Ülke: ABD    
İş adresi: Schletter NA, Inc., 11529 Wilmar Blvd, Charlotte, NC 28273, info.us@schletter-group.com

Kişisel verilerin bu ülkelere aktarılması halinde, Schletter veri aktarımı için standart sözleşme maddelerini uygulamaktadır. Daha fazla bilgi almak ve standart sözleşme maddelerini görüntülemek için iletişime geçin: info@schletter-group.com.

İstenmeyen e-postaların reddi    
“Kanunen Gerekli Bilgiler” bölümünde sağlanması zorunlu bilgiler çerçevesinde yayınlanan iletişim bilgilerinin, açıkça talep etmediğimiz tanıtım ve bilgilendirme malzemelerinin tarafımıza gönderilmesi için kullanılmasına itiraz ederiz. Bu web sitesinin ve sayfalarının işletmecileri, örneğin SPAM mesajları yoluyla istenmeyen promosyon bilgilerinin gönderilmesi durumunda yasal işlem yapma hakkını açıkça saklı tutar.

4. Bu web sitesindeki verilerin kaydedilmesi

Çerezler    
Bazı durumlarda, web sitemiz ve sayfaları çerezler kullanmaktadır. Çerezler bilgisayarınıza hiçbir şekilde zarar vermez ve virüs içermez. Çerezlerin amacı, web sitemizi daha kullanıcı dostu, etkili ve daha güvenli hale getirmektir. Çerezler, bilgisayarınıza yerleştirilen ve tarayıcınızda saklanan küçük metin dosyalarıdır. Kullandığımız çerezlerin çoğu “oturum çerezleri” olarak adlandırılır. Sitemizden ayrıldıktan sonra otomatik olarak silinirler. Diğer çerezler, siz onları silene kadar cihazınızda arşivlenmiş olarak kalır. Bu çerezler, web sitemizi bir sonraki ziyaretinizde tarayıcınızı tanımamıza yarar. Tarayıcınızın ayarlarını, çerezler her yerleştirildiğinde bilgilendirilme ve çerezleri yalnızca belirli durumlarda kabul etme veya belirli durumlar için veya genel olarak çerezlerin kabul edilmemesini sağlama ve tarayıcınızı kapattığınızda çerezlerin otomatik olarak silinmesini etkinleştirmeye ayarlayabilirsiniz. Çerezleri devre dışı bırakmanız halinde, bu web sitesinin fonksiyonları sınırlı düzeyde kullanılabilir. Elektronik iletişim işleminin gerçekleştirilmesi veya kullanmak istediğiniz belirli fonksiyonların (örneğin alışveriş sepeti fonksiyonu) sunulması için gerekli olan çerezler, GDPR Madde 6 Fıkra 1 Bent f uyarınca saklanır. Web sitesi işletmecisi, işletme hizmetlerinin teknik olarak hatasız ve optimize edilmiş bir şekilde sunulmasını sağlamak için çerezleri saklamakta meşru bir menfaate sahiptir. İlgili bir anlaşma gerekli ise (örneğin çerezlerin saklanmasına ilişkin bir anlaşma), işleme yalnızca GDPR Madde 6 Fıkra 1 Bent a uyarınca gerçekleştirilir; bu anlaşma her zaman iptal edilebilir. Diğer çerezlerin (örn. kullanıcı davranışlarınızın analizi için çerezler) saklanması gerektiği taktirde, bunlar bu Veri Koruma Beyanı’nda ayrı olarak ele alınmaktadır.

Sunucu günlük dosyaları    
Bu web sitesinin ve sayfalarının sağlayıcısı, tarayıcınızın bize otomatik olarak ilettiği sunucu günlük dosyalarındaki bilgileri otomatik olarak toplamakta ve saklamaktadır. Bilgiler şunlardan oluşmaktadır:

 • Kullanılan tarayıcının türü ve sürümü
 • Kullanılan işletim sistemi
 • Yönlendiren URL
 • Erişen bilgisayarın ana bilgisayar adı
 • Sunucu sorgulama zamanı
 • IP adresi


Bu veriler diğer veri kaynakları ile birleştirilmemiştir. Bu veriler GDPR Madde 6 Fıkra 1 Bent f uyarınca saklanır. Web sitesinin işletmecisi, işletmecinin web sitesinin teknik olarak hatasız bir şekilde gösterilmesi ve optimizasyonu konusunda meşru bir menfaate sahiptir. Bunun elde edilmesi için sunucu günlük dosyalarının kaydedilmesi gerekmektedir.

İletişim formu    
İletişim formumuz aracılığıyla bize soru yöneltmeniz halinde, iletişim formunda verilen bilgiler ve burada sağlanan iletişim bilgileri, sorunuzu ele almak ve başka sorularımızın olması ihtimaline karşı tarafımızdan saklanır. Bu bilgileri sizin rızanızı almadan paylaşmayız. Talebinizin bir sözleşmenin yürütülmesiyle ilgili olması veya sözleşme öncesi önlemlerin alınmasının gerekmesi halinde bu veriler GDPR Madde 6 Fıkra 1 Bent b uyarınca işlenir. Diğer tüm durumlarda işleme, bize yöneltilen taleplerin etkili bir şekilde ele alınmasına yönelik meşru menfaatimize dayanmaktadır (DSGVO Madde 6 Fıkra 1 Bent f) veya gerekirse anlaşmanızdaki (GDPR Madde 6 Fıkra 1 Bent a). İletişim formuna girdiğiniz bilgiler, siz bizden verileri silmemizi isteyene, verilerin arşivlenmesine gösterdiğiniz rızayı iptal edene veya bilgilerin arşivlenme amacı ortadan kalkana kadar (örneğin, talebinize verdiğimiz yanıt tamamladıktan sonra) bizde kalır. Bu zorunlu yasal hükümleri – özellikle saklama sürelerini – etkilemez.

E-posta, telefon veya faks yoluyla talep    
Bizimle e-posta, telefon veya faks yoluyla iletişime geçmeniz halinde talebiniz, sağlanan tüm kişisel veriler (ad, talep) dahil olmak üzere, talebinizin ele alınması amacıyla tarafımızdan saklanır ve işlenir. Rızanızı almadan bu verileri aktarmayız. Talebinizin bir sözleşmenin yürütülmesiyle ilgili olması veya sözleşme öncesi önlemlerin alınmasının gerekmesi halinde bu veriler GDPR Madde 6 Fıkra 1 Bent b uyarınca işlenir. Diğer tüm durumlarda, bize yöneltilen taleplerin etkili bir şekilde ele alınmasında meşru bir menfaatimiz olduğundan, işleme sizin rızanıza (GDPR Madde 6 (1) (a)) ve/veya meşru menfaatlerimize (GDPR Madde 6 (1) (f)) dayanmaktadır. İletişim talepleri aracılığıyla bize gönderdiğiniz veriler, siz silmemizi talep edene, saklama rızanızı iptal edene veya veri saklama amacı sona erene kadar (örn. talebinizin tamamlanmasından sonra) bizde kalır. Zorunlu yasal hükümler (özellikle yasal saklama süreleri) etkilenmeden geçerli kalır.

Bu web sitesinde verilerin kaydı    
Ek web sitesi fonksiyonlarını kullanabilmek için bu web sitesine kayıt olma seçeneğiniz bulunmaktadır. Girdiğiniz verileri yalnızca kayıt olduğunuz ilgili teklif veya hizmetten faydalanmanız amacıyla kullanırız. Kayıt sırasında talep ettiğimiz gerekli bilgiler eksiksiz olarak girilmelidir. Aksi takdirde kaydı reddederiz. Portföyümüzün kapsamındaki önemli değişiklikleri veya teknik değişiklikleri size bildirmek için, kayıt işlemi sırasında verilen e-posta adresini kullanırız. Kayıt işlemi sırasında girilen verileri rızanızı aldıktan sonra işleriz (GDPR Madde 6 Fıkra 1 Bent a). Kayıt işlemi sırasında kaydedilen veriler, bu web sitesinde kayıtlı olduğunuz sürece tarafımızdan saklanır. Daha sonra bu veriler silinir. Bu, zorunlu yasal saklama yükümlülüklerini etkilemez.

Verilerin işlenmesi (müşteri ve sözleşme verileri)    
Kişisel verileri sadece hukuki ilişkinin kurulması, içerik düzenlenmesi veya değişikliği için gerekli olduğu şekilde toplar, işler ve kullanırız (veri envanteri). Bu işlemler, bir sözleşmenin veya sözleşme öncesi işlemlerin yerine getirilmesi için verilerin işlenmesine izin veren GDPR Madde 6 Fıkra 1 Bent b uyarınca gerçekleştirilir. Bu web sitesinin kullanımına ilişkin kişisel verileri (kullanım verileri) sadece kullanıcıların hizmetlerden faydalanmasını ve bunların faturalandırılmasını mümkün kılmak için gerektiği şekilde toplar, işler ve kullanırız. Toplanan müşteri verileri, siparişin tamamlanması veya iş ilişkisinin sona ermesi üzerine silinir. Bu durum, hiç bir yasal saklama yetkisini etkilemez.

5. Analiz araçları ve reklam

a) Google Analytics    
Bu web sitesi, Google Analytics’in web analiz hizmeti fonksiyonlarını kullanmaktadır. Bu hizmetin sağlayıcısı Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda’dır. Google Analytics çerezler kullanır. Çerezler, bilgisayarınızda saklanan ve web sitesinin kullanıcılar tarafından kullanımının analizini mümkün kılan metin dosyalarıdır. Bu web sitesini kullanmanız halinde çerezler tarafından oluşturulan bilgiler genellikle Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir Google sunucusuna aktarılır ve burada muhafaza edilir. Bu analiz aracının kullanımının ve Google Analytics çerezlerinin saklanmasının dayanağı GDPR Madde 6 Fıkra 1 Bent f uyarınca saklanır. Bu web sitesinin işletmecisi, hem İnternet üzerinden sunulan hizmetleri hem de işletmecinin reklam faaliyetlerini optimize etmek için kullanıcı davranışlarının analizinde meşru bir menfaate sahiptir. İlgili bir anlaşma gerekli ise (örneğin çerezlerin saklanmasına ilişkin bir anlaşma), işleme yalnızca GDPR Madde 6 Fıkra 1 Bent a uyarınca gerçekleştirilir; bu anlaşma her zaman iptal edilebilir.

IP anonimleştirme    
Bu web sitesinde IP anonimleştirme fonksiyonu etkinleştirilmiştir. Sonuç olarak, IP adresiniz Amerika Birleşik Devletleri’ne iletilmeden önce Google tarafından Avrupa Birliği üye ülkelerinde veya Avrupa Ekonomik Bölgesi Sözleşmesi’ni onaylayan diğer ülkelerde kısaltılır. Tam IP adresi Google’ın Amerika Birleşik Devletleri’ndeki sunucularından birine iletilir ve orada yalnızca istisnai durumlarda kısaltılır. Bu web sitesinin işletmecisi adına Google, bu web sitesini kullanmanızı analiz etmek, web sitesi faaliyetleri hakkında raporlar oluşturmak ve bu web sitesinin işletmecisine web sitesinin ve İnternet’in kullanımıyla ilgili diğer hizmetleri sağlamak için bu bilgileri kullanır. Tarayıcınızdan Google Analytics ile bağlantılı olarak aktarılan IP adresi, Google’ın elindeki diğer verilerle birleştirilmez.

Tarayıcı eklentisi    
Tarayıcı yazılımınızın ayarlarında uygun değişiklikleri yaparak çerezlerin arşivlenmesini önleme seçeneğiniz bulunmaktadır. Ancak, bu durumda bu web sitesinin tüm fonksiyonlarını tam olarak kullanma imkanına sahip olmayacağınızı belirtmek zorundayız. Bunun dışında, çerez tarafından oluşturulan ve web sitesini kullanmanıza ilişkin verilerin (IP adresiniz dahil) Google tarafından kaydedilmesini ve bu verilerin Google tarafından işlenmesini önlemek için şu bağlantıdan ulaşabileceğiniz tarayıcı eklentisini indirip yükleyebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=tr.

Verilerin kaydedilmesine itiraz    
Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak verilerinizin Google Analytics tarafından kaydedilmesini önleme seçeneğiniz bulunmaktadır. Böylece, bu web sitesine gelecekte yapacağınız ziyaretler sırasında verilerinizin kaydedilmesini önleyen bir devre dışı bırakma çerezi yerleştirilecektir: Opt out

Google Analytics   
Kullanıcı verilerinin Google Analytics tarafından işlenmesi hakkında daha fazla bilgi için Google’ın Veri Gizliliği Beyanı’nı inceleyin: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=tr.

Sözleşmeli veri işleme    
Google ile bir sözleşmeli veri işleme anlaşması imzaladık ve Google Analytics’i kullanırken Alman veri koruma makamlarının bağlayıcı hükümlerini sonuna kadar uygulamaktayız.

Google Analytics tarafından sağlanan demografik parametreler    
Bu web sitesi, Google Analytics tarafından sağlanan “demografik parametreler” fonksiyonunu kullanmaktadır. Bu, web sitesi ziyaretçilerinin yaşı, cinsiyeti ve ilgi alanları hakkında bilgi veren raporlar oluşturmayı mümkün kılmaktadır. Bu bilgilerin kaynakları, Google’ın ilgi alanıyla ilgili reklamlarının yanı sıra üçüncü taraf sağlayıcılardan elde edilen ziyaretçi verileridir. Bu veriler belirli bir kişiye tahsis edilemez. Google hesabınızda reklamlarla ilgili ayar değişikliklerini yaparak bu fonksiyonu istediğiniz zaman devre dışı bırakma seçeneğine sahipsiniz veya “Verilerin kaydedilmesine itiraz” bölümünde açıklandığı gibi verilerinizin Google Analytics tarafından kaydedilmesini genel olarak yasaklayabilirsiniz.

Arşivleme süresi    
Google tarafından çerezlere, kullanıcı kimliklerine veya reklam kimliklerine (örn. DoubleClick çerezleri, Android reklam kimliği) bağlı olarak saklanan kullanıcı veya olay düzeyindeki veriler 14 ay sonra anonimleştirilir veya silinir. Daha fazla bilgi için şu bağlantıya tıklayın: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=tr

b) Google Tag Manager    
Google Tag Manager kullanıyoruz. Google Tag Manager, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda, Tel: +353 1 543 1000, Faks: +353 1 686 5660 E-posta: support-deutschland@google.com (“Google”), pazarlamacıların web sitesi etiketlerini tek bir arayüz üzerinden yönetmesine olanak tanımaktadır.

Google Tag Manager yalnızca etiketleri uygulamaktadır. Etiketler, diğer şeylerin yanı sıra dolaşmayı ve ziyaretçi davranışını ölçmek, İnternet reklamcılığı ve sosyal kanalların etkisini ölçmek, yeniden pazarlama ve hedef belirlemeyi kullanmak ve web sitenizi test etmek ve optimize etmek için kullanılan web sitenizdeki küçük kod araçlarıdır.

Bu, ek çerez kullanılmadığı anlamına gelmektedir. Kişisel veriler toplanmaz. Google Tag Manager diğer etiketleri tetikler ve bunlar da veri toplayabilir. Google Tag Manager bu verilere erişemez. Alan veya çerez düzeyinde bir devre dışı bırakma – özellikle Google Analytics için yukarıda açıklanan itiraz çözümünü seçmeniz veya tarayıcınızda uygun ayarları yapmanız halinde – Google Tag Manager ile uygulandıkları sürece tüm izleme etiketleri için geçerli kalır.

Daha fazla bilgi için Google’ın Gizlilik Politikası’nı inceleyin: https://policies.google.com/privacy?hl=tr   
Reklam için Gizlilik Politikası:https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/.

c) Matomo   
Matomo aracını, web sitemize gelen ziyaretçi akışını analiz etmek amacıyla kullanmaktayız. Toplanan verileri ve bilgileri, diğer şeylerin yanı sıra, bu web sitesinin kullanımını değerlendirmek ve geliştirmek için kullanırız.

Matomo bir web analizi hizmetidir. Bir web analiz aracı, diğer şeylerin yanı sıra, hangi web sitesinden geldiğiniz (yönlendiren olarak adlandırılır), web sitemizin hangi alt sayfalarına, ne zaman ve hangi bölgeden eriştiğiniz veya bir alt sayfayı ne sıklıkta ve ne kadar süreyle görüntülediğiniz hakkındaki verileri toplar. Ayrıca cihazınızdaki dil ayarları, cihazın türü, sayfadaki tıklama yolu (fare ve kaydırma hareketleri) ve önceden tanımlanmış belirli işlemler (dönüşümler olarak adlandırılır) kaydedilebilir.

Web sitesi kullanımının böyle bir analizini sağlamak için cihazınıza çerezler yerleştirilir. Bu şekilde toplanan bilgileri yalnızca Almanya’daki sunucularımızda saklarız.

Matomo’yu “Ziyaretçi IP’lerini Otomatik Olarak Anonimleştir” işlevi etkinleştirilmiş şekilde kullanmaktayız. Bu, toplanan IP adreslerinin kısaltıldığı anlamına gelmektedir (IP maskeleme olarak adlandırılır). Bu nedenle kişilerin belirlenmesini olanaksız kılar. Matomo yardımıyla verilerin işlenmesinin yasal dayanağı, GDPR Madde 6 Fıkra 1 Bent a uyarınca sizden alınan rızadır.

Matomo açık kaynaklı bir uygulamadır. Verilerin korunması hakkında daha fazla bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz: https://matomo.org/privacy-policy/

6. Haber Bülteni 

Rapidmail    
Bu web sitesi haber bültenlerinin gönderilmesi için Rapidmail kullanmaktadır. Sunucu rapidmail GmbH, Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg i.Br., Almanya’dır. Rapidmail hizmetleri, diğer şeylerin yanı sıra, haber bültenlerinin gönderilmesini düzenlemek ve analiz etmek için kullanılabilir. Haber bültenine abone olmak amacıyla girdiğiniz veriler Almanya’daki Rapidmail sunucularında arşivlenir. Rapidmail tarafından analiz yapılmasına izin vermek istememeniz halinde, haber bülteni aboneliğinizi iptal etmeniz gerekir. Her bülten mesajında bunu yapabilmeniz için size bir bağlantı sunarız. Ayrıca, haber bülteni aboneliğinizi doğrudan web sitesi üzerinden de iptal edebilirsiniz.

Rapidmail tarafından veri analizi    
Analiz amacıyla, Rapidmail üzerinden gönderilen e-postalar, e-posta açıldığında Rapidmail’in sunucularına bağlanan “İzleme Pikseli” olarak adlandırılan bir piksel ile etiketlenmektedir. Sonuç olarak, bir haber bülteni e-postasının gerçekten açılıp açılmadığını belirlemek mümkündür. Rapidmail’in yardımıyla, alıcının bülten iletisinde hangi bağlantılara tıklayıp tıklamadığını da belirleyebiliriz. E-postaya entegre edilen tüm bağlantılar, tıklamalarınızı saymamızı sağlayan Takip Bağlantıları olarak adlandırılır. Rapidmail analiz fonksiyonları hakkında daha fazla bilgi için bu bağlantıyı takip edin: https://de.rapidmail.wiki/kategorien/statistiken/

Yasal Dayanak    
Veriler sizin rızanız doğrultusunda işlenmektedir (GDPR Madde 6 Fıkra 1 Bent a). Haber bülteni aboneliğinizi iptal ederek gösterdiğiniz rızayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bu durum, iptalinizden önce gerçekleşmiş olan veri işleme işlemlerinin yasallığını etkilemeyecektir.

Saklama süresi    
Haber bültenine abone olmak amacıyla bize sağlanan veriler, siz haber bülteni veya haber bülteni hizmet sağlayıcısı aboneliğinizi iptal edene kadar tarafımızdan saklanır ve haber bülteni aboneliğinizin iptalinden sonra haber bülteni dağıtım listesinden silinir. Bizde başka amaçlarla saklanan veriler bundan etkilenmez. Haber bülteni dağıtım listesinden çıktıktan sonra, e-posta adresiniz tarafımızdan veya haber bülteni hizmet sağlayıcısı tarafından gelecekteki postaları önlemek için bir kara listede saklanabilir. Kara listedeki veriler yalnızca bu amaç için kullanılır ve diğer verilerle birleştirilmez. Bu, hem sizin menfaatinize hem de haber bültenlerini gönderirken yasal gerekliliklere uyma konusundaki menfaatimize hizmet eder (GDPR Madde 6 Fıkra 1 Bent f uyarınca meşru menfaat). Kara listede saklama süresi belirsizdir. Menfaatlerinizin meşru menfaatimizden daha üstün olması halinde saklamaya itiraz edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Rapidmail’in şu adresteki Veri Koruma Yönetmelikleri’ni inceleyin: https://www.rapidmail.de/datensicherheit

Sözleşmeli veri işleme anlaşması yapılması    
Rapidmail ile, Rapidmail’in müşterilerimizin verilerini koruması ve bu verileri üçüncü taraflarla paylaşmaktan kaçınması koşuluyla bir sözleşme imzaladık. Bu sözleşmeyi aşağıdaki bağlantıdan gözden geçirebilirsiniz: eudsgvo-20191028_145415.pdf

7. Başvuru

İş başvuruları    
Web sitesi ziyaretçilerine (örneğin, e-posta, posta hizmetleri veya İnternetten iş başvuru formunu gönderme yoluyla) bize iş başvurusunda bulunma fırsatı sunmaktayız. Aşağıda, başvuru sürecine ilişkin sizden toplanan kişisel verilerin kapsamı, amacı ve kullanımı hakkında size bilgi vereceğiz. Verilerinizin toplanmasının, işlenmesinin ve kullanımının yürürlükteki veri gizliliği haklarına ve diğer tüm yasal hükümlere uygun olarak gerçekleşeceğini ve verilerinizin her zaman kesinlikle gizli tutulacağını garanti ederiz.

Veri toplamanın kapsamı ve amacı    
Bize bir iş başvurusunda bulunmanız halinde, kuruluş veya istihdam ilişkisi ile ilgili bir karar verilmesi gerektiği taktirde, ilgili her türlü kişisel veriyi (örn. irtibat ve iletişim verileri, başvuru belgeleri, iş görüşmeleri sırasında alınan notlar vb.) işleriz. Yukarıda açıklananların yasal dayanakları: Alman Hukukuna göre Yeni GDPR Madde 26 (İstihdam İlişkisi Müzakeresi), GDPR Madde 6 Fıkra 1 Bent b (Genel Sözleşme Müzakereleri) ve – rızanızın alınması halinde – GDPR Madde 6 Fıkra 1 Bent a. Verdiğiniz rızayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Şirketimiz bünyesinde, kişisel verileriniz yalnızca iş başvurunuzun işlenmesine dahil olan kişilerle paylaşılır. İş başvurunuzun işe alınmanızla sonuçlanması halinde, sunduğunuz veriler Yeni GDPR Madde 26 ve GDPR Madde 6 Fıkra 1 Bent b uyarınca istihdam ilişkisinin uygulanması amacıyla veri işleme sistemimizde arşivlenir.

Arşivleme süresi    
Size bir iş teklifinde bulunmamamız veya bir iş teklifini reddetmeniz ya da başvurunuzu geri almanız durumunda, meşru menfaatlerimize dayanarak (GDPR Madde 6 Fıkra 1 Bent f) sunduğunuz verileri başvuru işleminin sona ermesinden (başvurunun reddedilmesi veya geri alınması) itibaren 6 aya kadar saklama hakkımızı saklı tutarız. Daha sonra veriler silinir ve fiziki başvuru belgeleri imha edilir. Saklama, özellikle yasal bir uyuşmazlık durumunda kanıt niteliği taşımaktadır. Verilerin 6 aylık sürenin sona ermesinden sonra gerekli olmasının belli olduğu hallerde (örneğin, yaklaşan veya beklemedeki bir yasal uyuşmazlık nedeniyle), silme işlemi sadece daha uzun süreli saklama amacı artık söz konusu olmadığında gerçekleştirilir. Onayınız üzerine (GDPR Madde 6 (1) (a)) veya yasal veri saklama gerekliliklerinin silinmeyi engellemesi halinde daha uzun süreli saklama da gerçekleşebilir.

Başvuru havuzuna kabul    
Size bir iş teklifinde bulunmamamız halinde, başvuru havuzumuza katılabilirsiniz. Kabul edilmeniz halinde, başvurunuzdaki tüm belge ve bilgiler, uygun boş pozisyonlar olması durumunda sizinle iletişime geçilmesi amacıyla başvuru havuzuna aktarılır. Başvuru havuzuna kabulün dayanağı sadece açık rıza beyanınızdır. (GDPR Madde 6 Fıkra 1 Bent a). Başvuru onayı özgür irade esasına dayanmaktadır ve devam etmekte olan başvuru işlemi ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. İlgili kişi onayını istediği zaman iptal edebilir. Bu durumda, başvuru havuzundaki veriler, saklanması için yasal bir neden olmaması koşuluyla geri alınamaz biçimde silinir. Başvuran havuzundaki veriler, rıza alındıktan sonra en geç iki yıl içinde geri alınamaz biçimde silinir.

8. Schletter Configurator

Schletter Configurator, müşterilerimiz ve toptancılarımız için bir yazılımdır ve önceden kaydolmayı gerektirmektedir. Kayıt, kullanıcıları meşrulaştırmak ve etkinleştirmek içindir. Kullanıcı hesabının etkinleştirilmesi, kayıt ve e-posta adresinin çalışanlarımız tarafından onaylanmasından sonra gerçekleşir. Bu sırada tarafınızdan belirtilen veriler toplanacaktır. Toplanan veriler sadece yazılımı etkinleştirmek için kullanılacaktır. Bunun yasal dayanağı, GDPR Madde 6 paragraf 1 fıkra 1 bent f) uyarınca yazılımımızı kullanmaya yönelik ön koşulları kontrol etmek için meşru menfaatimizdir. Toplanan veriler, meşrulaştırma dışında hiçbir amaç için işlenmeyecektir.

Kullanıcılar, müşteri bilgilerini yazılım içerisinde proje adı şeklinde kaydederse, bunlar sadece ilgili kullanıcı tarafından yerel olarak kaydedilir ve bize iletilmez.

Yazılımımıza, kullanıcının Google Maps’teki çatı görüntülerini hesaplama için temel olarak kullanarak güneş enerjisi kurulumlarını planlamasını ve hesaplamasını sağlayan bir Google Maps hizmeti entegre edilmiştir. Temel olarak, yazılımımızı kullanırken Google Maps’e hiçbir veri aktarılmaz. Sadece adres verileri girildiğinde, bunlar Google Maps’te doğru adresi görüntülemek için Google Maps’e iletilir. Başka veriler aktarılmaz. Bunun haricinde verileriniz üçüncü şahıslara iletilmez.

Toplanan veriler, kullanıcı hesabının meşrulaştırılması için artık gerekli olmadığında veya kullanıcı, hesabının silinmesini istiyorsa, silinir. Kullanıcı ayrıca istediği zaman kullanıcı hesabı üzerinden, kendisi ile ilgili kaydedilen verileri görme ve değiştirme imkanına sahiptir. Kullanıcı hesabının silinmesi istenildiği zaman şu adresten talep edilebilir: calculator@schletter-group.com

9. SOSYAL MEDYADAKİ VARLIĞIMIZ

Sosyal ağlar tarafından verilerin işlenmesi    
Sosyal ağlarda kamuya açık profiller bulundurmaktayız. Genellikle Facebook, Twitter vb. sosyal ağlar, web sitelerini veya entegre sosyal medya içeriğine sahip (beğen düğmeleri veya reklam banner’ları gibi) bir web sitesini ziyaret ettiğinizde kullanıcı davranışınızı kapsamlı bir şekilde analiz etmektedir. Bir kullanıcı sosyal medyadaki varlıklarımızdan birini ziyaret ettiğinde veri korumayla ilgili çok sayıda işleme faaliyeti başlatılır. Özellikle, bu şu anlama gelmektedir:

 Sosyal medya hesabınızda oturum açtığınız sırada sosyal medya varlığımızı ziyaret etmeniz halinde, sosyal medya portalının işletmecisi, sosyal medya varlığımızı ziyaretinizi kullanıcı hesabınızla ilişkilendirebilir. İlgili sosyal medya portalında oturum açmamış veya bir hesap oluşturmamış olsanız da kişisel verileriniz toplanabilir. Bu durumda veriler, örneğin cihazınıza kaydedilen çerezler aracılığıyla veya IP adresinize ulaşılarak toplanır.

Sosyal medya portallarındaki tüm işleme faaliyetlerini takip edemeyeceğimizi de dikkate alınız. Sağlayıcıya bağlı olarak, sosyal medya portallarının işletmecileri potansiyel olarak başka işleme faaliyetleri de gerçekleştirebilir. İlgili sosyal medya portallarının hizmet şartları ve veri koruma yönetmelikleri bu konuda ayrıntılı bilgi sağlamaktadır.

Ayrıca sosyal medya portallarındaki tüm işleme operasyonlarını takip edemeyeceğimizi lütfen unutmayın. Sağlayıcıya bağlı olarak, sosyal medya portallarının operatörleri potansiyel olarak diğer işleme operasyonlarını da gerçekleştirebilir. İlgili sosyal medya portallarının hizmet şartları ve veri koruma düzenlemeleri bu konuda ayrıntılı bilgi sağlamaktadır.

Yasal Dayanak    
Sosyal medyadaki varlığımız, İnternetteki kapsamlı varlığımızı güvence altına alır ve bu da GDPR Madde 6 Fıkra 1 Bent f uyarınca meşru bir menfaat oluşturmaktadır. Sosyal ağlar tarafından başlatılan analiz süreçleri, bu sosyal ağların sağlayıcıları tarafından açıklığa kavuşturulması gereken farklı yasal dayanaklara sahip olabilir (örneğin, GDPR Madde 6 Fıkra 1 Bent a uyarınca rıza).

Sorumlu taraflar ve hakların ileri sürülmesi    
Sosyal medyadaki varlıklarımızdan birini (örneğin Facebook) ziyaret ettiğinizde başlatılan veri işleme işlemlerinden biz ve sosyal medya platformunun işletmecisi birlikte sorumluyuz. Haklarınızı (bilgi, düzeltme, silme, işlemenin kısıtlanması, veri taşınabilirliği ve itiraz) esasen bize ve ilgili sosyal medya portalının (örn. Facebook) işletmecisine karşı ileri sürebilirsiniz.

Sosyal medya portallarının işletmecileri ile ortak sorumluluğumuza rağmen, sosyal medya portallarının veri işleme faaliyetlerini kapsamlı şekilde etkileyemeyeceğimizi dikkate alınız. Seçeneklerimiz esasen ilgili sağlayıcının iş politikası ile uyumludur.

Saklama süresi    
Sosyal medya varlığı aracılığıyla doğrudan tarafımızdan toplanan veriler, saklama amacı ortadan kalktığında veya bu tür verilerin silinmesini talep etmeniz veya saklama ile ilgili rızanızı iptal etmeniz durumunda sistemlerimizden silinir. Saklanan çerezler, kullanıcı bunları silene kadar tüketici cihazında kalır. Zorunlu yasal düzenlemelere (özellikle saklama koşulları) dokunulmaz. Sosyal ağ işletmecilerinin kendi amaçları doğrultusunda kullandıkları kullanıcı verilerini saklama süreleri üzerinde hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. Ayrıntılı bilgi için, doğrudan sosyal ağ işletmecileri tarafından sağlanan bilgilere bakınız (örneğin, veri koruma beyanlarında belirtildiği gibi, aşağıya bakınız).

10. AYRINTILARIYLA SOSYAL AĞLAR

Facebook    
Facebook’da bir profilimiz bulunmaktadır. Hizmet sunucu Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda’dır. Facebook’a göre, toplanan veriler ABD’ye ve diğer üçüncü ülkelere aktarılmaktadır. Facebook ile ortak işleme sözleşmesi imzaladık (Kontrolör Eki). Sözleşme, kullanıcılar Facebook sayfamızı ziyaret ettiğinde verilerin işlenmesine dair bizim ve Facebook’un sorumluluklarını tanımlamaktadır. Bu sözleşmeyi görüntülemek için şu bağlantıya tıklayın: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Kullanıcı hesabınızdaki reklam ayarlarınızı aşağıdaki bağlantıya tıklayıp oturum açarak bağımsız olarak yapılandırabilirsiniz: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

ABD’ye veri aktarımı, Avrupa Komisyonu’nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi aşağıdaki bağlantılarda yer almaktadır: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum ve https://tr-tr.facebook.com/help/566994660333381. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha fazla bilgiye Facebook’un Veri Koruma Beyanı’ndan ulaşabilirsiniz: https://www.facebook.com/about/privacy/.

LinkedIn    
LinkedIn’de bir profilimiz bulunmaktadır. Sağlayıcı, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, İrlanda’dır. LinkedIn, reklam çerezleri kullanmaktadır.

LinkedIn reklam çerezlerini devre dışı bırakmak isterseniz aşağıdaki bağlantıyı kullanın: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

ABD’ye veri aktarımı, Avrupa Komisyonu’nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi aşağıdaki bağlantılarda yer almaktadır: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa ve https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha fazla bilgiye LinkedIn’in Veri Koruma Beyanı’ndan ulaşabilirsiniz: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Son değişiklik Ekim 2023

Triangle Mesh